Sätt färg på ditt beteende

Gör Framfots snabbtest och se vilka karaktärsdrag som dominerar din personlighet.

Svara på sju enkla frågor och få en vink om hur andra kan uppfatta dig samt hur du fungerar i olika situationer. Testet är en förenklad variant av de analyser som föregår våra utbildningar.

Starta testet!

Fråga:

Vilket stämmer bäst in?

Att ha läget under kontroll.
Att minimera risker.
Att bli förstådd, accepterad och delaktig.
Att andra mår bra.
Charmig.
Tävlingslysten.
Tålmodig.
Analytisk.
Hur?
När?
Varför?
Vem?
Resultatet.
Strukturen
Laget
Kommunikationen.
Antar utmaningar.
Definierar, klargör och undersöker.
Mycket samspel med andra.
Vill undvika konflikter.
Omständiga diskussioner om detaljer.
Ändrar beslut.
Blir irriterad eller håller sig i bakgrunden.
Brandkårsutryckningar och impulsiva beslut.
Stödja andra.
Göra något konkret.
Göra något roligt.
Skapa och bibehålla struktur.