Kursanalys

Vad är viktigast när det gäller din grupp? Du kan ange flera svar.

Att få alla att ställa sig bakom ett visst beteende och vissa värderingar.
Förstå hur jag får en projektgrupp att dra gemensamt mot samma mål.
Hur jag utvecklar min grupp och får dem att bli bättre på att leda och få effekt från sina grupper.
Det finns konflikter mellan individer i gruppen som påverkar arbetet.
Hjälpa mina medarbetare att bli mer självgående.
Hur jag kan vända motstånd mot förändring till förbättringsvilja.
Veta vad min grupp värdesätter och hur jag använder det i chefsrollen.
Färdigheter för att leda en grupp jag inte är chef för.
Arbeta långsiktigt med att förstå och utveckla min grupp i egenskap av chef.
Vill kunna motivera anda och hantera att vara chef över tidigare kollegor.

Vad stämmer när det gäller din organisation? Du kan ange flera svar.

Jag väljer inte alltid min grupp utan den formas utifrån vad vi ska åstadkomma.
Forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Vi behöver utvecklas och jag är en av dem som ska få det att hända.
Vi har konflikter eller tuffa besked som jag behöver kunna hantera.
Jag är inte chef men förväntas ändå åstadkomma resultat genom andra.
Vill veta hur man gör medarbetar- och lönesamtal på bästa sätt.
Få fler att ta egna initiativ och driva utveckling.
Bryta ner och förankra mina mål och få gruppen att arbeta mot dessa.
Vi har en viss osäkerhet kring vad och hur vi ska göra och jag är den som är ansvarig.
Det finns höga förväntningar på mig att utvecklas i chefsrollen.

Hur vill du känna när du är tillbaka i jobbet? Du kan ange flera svar.

Jag har modet att leda och vet om att jag har mycket att lära och är redo att arbeta med mig själv i chefsrollen.
Säkerhet i att kunna övertyga andra med bra formuleringar och retorik.
Upprymd över hur lätt jag har för att coacha andra till att komma med lösningar.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation.
Känna trygghet i hur vi ska driva och förankra vårt förbättringsarbete.
Trygghet och självförtroende vid förhandlingar.
Känna trygghet i konflikter och svåra samtal.
Bli bättre på att fatta beslut och arbeta fram vad, hur och när för hela organisationen.
Känna trygghet i chefsrollen.
Jag kommunicerar mer direkt och kan anpassa mig efter person och situation.
En lättnad över hur mycket jag fått gjort med mitt projekt och hur enkelt det blir framåt.
Trygghet i att leda andra utan att vara chef.
Redo att utbilda kollegor, medarbetare eller kunder.
Trygghet i att kunna skapa och utveckla framgångsrika team.
Självförtroende och säkerhet när jag talar inför andra.

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Jag är erkänt skicklig i att utveckla andra genom att coacha dem.
HR under min ledning är en självklar och viktig del i ledningsstrategierna och det operativa.
Jag har flera lyckade förhandlingar, både stora och små, bakom mig som byggt min karriär.
Jag har ett kvitto på min kompetens och gjort chefskarriär.
Jag får bekräftelse på att jag är en fena på konflikthantering och känner igen mig i det.
Förbättrad livskvalitet och får mer av rätt saker gjorda.
Jag har ett starkt kvitto på vad min HR-kompetens inneburit för hela organisationen.
Om några år se tillbaka med stolthet på vart jag lett organisationen.
Jag kan med stolthet visa att jag fört grupper samman och lett dem till att nå mål.
Jag får ofta uppskattning för mina presentationer och har lätt för att få med mig åhörarna.
Jag har kvitto på att jag är erkänt duktig på att få till bra rekryteringar till olika poster.
Jag har fått många kvitton på min förmåga att samverka och kommunicera med allt och alla i alla lägen.
Jag är oerhört uppskattad för min verbala förmåga och får andra med mig med hjälp av orden.
Jag var delaktig i att fått med alla i resan att ta oss från A till B.
Växa in i ledarrollen för att på sikt kanske ta klivet och bli chef.
Jag har undvikit och hanterat arbetsrättsliga tvister och kan påvisa stora besparingar.
Många framgångsrika projekt i bagaget där jag kan visa på hur och varför vi lyckades.
Jag får accept från min grupp och mina chefer som en skicklig chef.
Jag kan se tillbaka på att ha hållit inspirerande och engagerande utbildningar och föreläsningar.

Vad är viktigast för er just nu? Du kan ange flera svar.

Skapa en plan för hur vi ska positionera och marknadsföra oss för att nå våra mål.
Vidareutveckla och fördjupa befintliga kundkonton och sälja på värde.
Bli ännu vassare på att få till fler möten och ha bättre kvalitet i samtalen med kund.
Höja nivån hos säljarna och skapa bestående utveckling.
Kunna organisera och strukturera vårt övergripande säljarbete.
Ha en hög nivå på bemötande och mersälj ute hos våra kunder.
Bli bättre på att ta hand om våra kunder, hantera klagomål och skapa mersälj.
Lära mig grunderna inom sälj, hur jag ökar försäljningen och kundens förtroende.

Vad är viktigast när det gäller era kunder? Du kan ange flera svar.

Hitta fler kunder, leads och bygga varumärket hos er viktigaste målgrupp.
Att vi förstår vilka kunder vi ska prioritera och hur vi ska använda incitament, ledarskap och styrmedel för att öka säljet.
Fördjupade kundrelationer där vi för dialog med ledning och ses som en partner.
Få en förståelse för vad det är som gör att vi säljer, hur kunderna fungerar och hur vi ska presentera det vi säljer.
Att vi får en djupare förståelse för kundens behov, organisation och utmaningar och säljer på värde – inte pris.
Att kunderna ser oss och våra säljare som en partner som hjälper dem förbättras.
Att kunden upplever våra positiva värden i alla kontakter med oss och att alla vet hur de hanterar missnöje.
Ofta kan vi hjälpa kunden med mer men missar behov när vi genomför uppdrag.

Vad stämmer när det gäller er organisation? Du kan ange flera svar.

Vi brister i delar av rekryteringen eller får in fel personer.
Behöver förvalta och utveckla de kunder vi har, för där finns en stor potential.
Vi behöver en mer säljande kultur, fler säljare och struktur för vad och hur dessa bearbetar.
Vi gör en del arbetsrättsliga misstag som tar tid och kostar pengar.
Vi har många som inte är säljare som har kontakt med kunden över disk eller per telefon.
Vi erbjuder utbildningar av våra produkter eller som fristående tjänster.
Jag är ofta direkt eller indirekt involverad i förhandlingar med andra.
Det finns en uttalad förväntan att jag ska hålla presentationer av hög kvalitet.
Vi behöver få till en ännu tydligare koppling mellan affärsnytta och mjuka värden.
Vi har en konstant hög arbetsbelastning som inte går att påverka.
Vi har en hel del möten och olikheter som individer som jag vill kunna hantera.
Har rätt personliga förutsättningar men brister i säljfärdigheterna och kunskapen om varför kunder köpet.
Behöver komma ut och göra fler bra kundmöten som leder till affär.
I mitt arbete är det viktigt att kunna övertyga utan att övertala.
Viktigt att ha erfarenhet av vår bransch och kunderna, för att kunna lyckas som säljare.
Det behövs bättre synk mellan sälj och marknad.
Vi behöver arbeta med vår kultur, ledarskapet eller vår kommunikation.
Vi har mycket tekniker eller konsulter ute hos kund och de är viktiga för försäljningen.

Vad är det bästa som kan hända direkt efter utbildningen? Du kan ange flera svar.

Att vi etablerar och fördjupar samarbeten med större kunder som genererar stora volymer försäljning.
Jag har gjort kompetensprofiler och plan för kommande rekryteringar
Att vi blir ännu bättre på att förstå kundbehoven och att sälja på värde, vilket innebär mer betalt och färre prisdiskussioner.
Att kunderna ger oss beröm för vår service och bemötande och att vi vänder missnöje till tacksamhet.
Att vi har en plan för att strukturera bearbetningen och kan leda säljarna långsiktigt och i vardagen för ökad försäljning.
Jag har en plan för allt som rör HR och sätter den i rörelse.
Att vi direkt ökar försäljningen och att säljarna får verktyg och inspiration för att lyckas.
Att säljarna säljer mer, stannar längre och växer in att få till fler stora kundkonton och arbetar med att utveckla dem.
Att era konsulter och tekniker upptäcker fler behov hos kunderna och skapar mersälj.
Jag får accept för HR-frågor i ledningen och kan påvisa affärsnyttan i mjuka värden.
Att vi har en plan för hur vi ska profilera och marknadsföra oss som det bara är att börja arbeta efter.
Jag vet vad som gäller arbetsrättsligt och har en lösning.
Jag har hittat ett sätt att förhålla mig till stress och prioritera.

Hur vill du att det ska se ut när du ser tillbaka om 6 -12 månader? Du kan ange flera svar.

Färre reklamationer och fler nöjda kunder som kommer tillbaka.
Ett arbetssätt kring möten och behovsinventering som gör att vi kan ta tillvara på alla tänkbara kunder.
Att säljet nu är på en annan nivå där vi vet vad vi gör och varför och säljer mer på både nya kontakter och befintliga kunder.
Att vi har ett gemensamt arbetssätt hos icke-säljare för hur vi agerar professionellt och affärsdrivande ute hos kund.
En höjd nivå hos alla säljare och kundkonton de utvecklat som genererar mycket pengar.
Att vi gjort de marknadsinsatser vi planerat och att de gav effekt på sälj och varumärke.
Ledarskapet och strukturen har höjt nivån på hela säljavdelningen med ökad försäljning som följd.
Försäljningen har tagit ett kliv uppåt och vi arbetar i huvudsak med ledning och beslutsfattare.

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Framgångsrikt leda andra chefer.
Få kunskap och verktyg inom HR-rollen.
Färdigheter och kunskap för att hantera konflikter.
Hantera en stressig arbetssituation och prioritera vad som är viktigast.
Förstå hur min grupp fungerar och hur jag kan utveckla den.
Stödja cheferna i arbetsrättsliga frågor eller hantera en konkret, arbetsrättslig utmaning.
Leda våra projekt framgångsrikt.
Driva förändring/utveckla en avdelning eller organisation.
Lyckas bättre med mina presentationer.
Utbilda kunder och kollegor i nya arbetssätt, våra tjänster och liknande.
Kunna leda andra utan att vara chef.
Vill ha kunskapen och de viktigaste verktygen för chefsrollen.
Förståelse för hur vi ska bli ännu vassare på att rekrytera.
Få kunskap och verktyg för allt inom rekrytering, arbetsrätt och HR.
Stötta och coacha andra till att utvecklas och våga mer.
Utveckla eller förankra vår kultur.
Känna mig säkrare i att hitta rätt argument och övertyga.
Skapa bättre samarbete och förstå hur jag ska nå fram till andra.
Bli bättre på att förhandla och veta hur jag planerar och genomför bättre förhandlingar.
Behöver stärka mig som chef, arbeta med gruppen och individerna i gruppen.

Vad beskriver bäst de du kommunicerar med och vad du vill? Du kan ange flera svar.

Jag håller presentationer för andra och det är viktigt att jag får fram mitt budskap ännu bättre.
Jag vill kunna få fram det jag vill och samtidigt kunna anpassa det jag säger utifrån olika personer.
Jag är trygg i att tala inför grupper men vill bli ännu bättre på argumentation som övertygar.
Ofta en grupp, där det handlar om att utbilda dem eller få dem att ta till sig nya arbetssätt.
Det blir ofta ställningskrig där vardera part biter sig fast vid en viss ståndpunkt.

Vad beskriver bäst nuläge och önskat läge för din roll? Du kan ange flera svar.

Jag vill kunna visa på kopplingen mellan affärsnytta och mjuka värden och arbeta fram en HR-plan.
Vi har ingen som driver HR-frågorna och jag vill vara den personen.
Jag vill lyckas bättre i mina prestationer på jobbet och hantera mentala utmaningar
Arbetsrättsliga frågor landar ofta på mitt bord och jag vill vara säkrare på vad som verkligen gäller idag.
Idag finns ingen tydlig plan för hur vi kompetensinventerar inför rekryteringar.