Kursanalys ledarskap och projektledning

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Leda våra projekt framgångsrikt.
Kunna leda andra utan att vara chef.
Utveckla eller förankra vår kultur.
Färdigheter och kunskap för att hantera konflikter.
Driva förändring/utveckla en avdelning eller organisation.
Stötta och coacha andra till att utvecklas och våga mer.
Framgångsrikt leda andra chefer.
Förstå hur min grupp fungerar och hur jag kan utveckla den.
Vill ha kunskapen och de viktigaste verktygen för chefsrollen.
Behöver stärka mig som chef, arbeta med gruppen och individerna i gruppen.

Vad är viktigast när det gäller din grupp? Du kan ange flera svar.

Hjälpa mina medarbetare att bli mer självgående.
Arbeta långsiktigt med att förstå och utveckla min grupp i egenskap av chef.
Förstå hur jag får en projektgrupp att dra gemensamt mot samma mål.
Att få alla att ställa sig bakom ett visst beteende och vissa värderingar.
Vill kunna motivera anda och hantera att vara chef över tidigare kollegor.
Det finns konflikter mellan individer i gruppen som påverkar arbetet.
Hur jag kan vända motstånd mot förändring till förbättringsvilja.
Färdigheter för att leda en grupp jag inte är chef för.
Veta vad min grupp värdesätter och hur jag använder det i chefsrollen.
Hur jag utvecklar min grupp och får dem att bli bättre på att leda och få effekt från sina grupper.

Vad stämmer när det gäller din organisation? Du kan ange flera svar.

Jag är inte chef men förväntas ändå åstadkomma resultat genom andra.
Forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Vi har en viss osäkerhet kring vad och hur vi ska göra och jag är den som är ansvarig.
Det finns höga förväntningar på mig att utvecklas i chefsrollen.
Bryta ner och förankra mina mål och få gruppen att arbeta mot dessa.
Jag väljer inte alltid min grupp utan den formas utifrån vad vi ska åstadkomma.
Vi har konflikter eller tuffa besked som jag behöver kunna hantera.
Vi behöver utvecklas och jag är en av dem som ska få det att hända.
Vill veta hur man gör medarbetar- och lönesamtal på bästa sätt.
Få fler att ta egna initiativ och driva utveckling.

Hur vill du känna när du är tillbaka i jobbet? Du kan ange flera svar.

Trygghet i att kunna skapa och utveckla framgångsrika team.
Upprymd över hur lätt jag har för att coacha andra till att komma med lösningar.
Bli bättre på att fatta beslut och arbeta fram vad, hur och när för hela organisationen.
Trygghet i att leda andra utan att vara chef.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation.
En lättnad över hur mycket jag fått gjort med mitt projekt och hur enkelt det blir framåt.
Känna trygghet i konflikter och svåra samtal.
Jag har modet att leda och vet om att jag har mycket att lära och är redo att arbeta med mig själv i chefsrollen.
Känna trygghet i hur vi ska driva och förankra vårt förbättringsarbete.
Känna trygghet i chefsrollen.

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

Om några år se tillbaka med stolthet på vart jag lett organisationen.
I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Jag har ett kvitto på min kompetens och gjort chefskarriär.
Många framgångsrika projekt i bagaget där jag kan visa på hur och varför vi lyckades.
Jag kan med stolthet visa att jag fört grupper samman och lett dem till att nå mål.
Jag är erkänt skicklig i att utveckla andra genom att coacha dem.
Växa in i ledarrollen för att på sikt kanske ta klivet och bli chef.
Jag får accept från min grupp och mina chefer som en skicklig chef.
Jag var delaktig i att fått med alla i resan att ta oss från A till B.
Jag får bekräftelse på att jag är en fena på konflikthantering och känner igen mig i det.