Kursanalys personal och hr

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Få kunskap och verktyg för allt inom rekrytering, arbetsrätt och HR.
Få kunskap och verktyg inom HR-rollen.
Stödja cheferna i arbetsrättsliga frågor eller hantera en konkret, arbetsrättslig utmaning.
Förståelse för hur vi ska bli ännu vassare på att rekrytera.
Hantera en stressig arbetssituation och prioritera vad som är viktigast.

Vad beskriver bäst nuläge och önskat läge för din roll? Du kan ange flera svar.

Jag vill lyckas bättre i mina prestationer på jobbet och hantera mentala utmaningar
Arbetsrättsliga frågor landar ofta på mitt bord och jag vill vara säkrare på vad som verkligen gäller idag.
Jag vill kunna visa på kopplingen mellan affärsnytta och mjuka värden och arbeta fram en HR-plan.
Vi har ingen som driver HR-frågorna och jag vill vara den personen.
Idag finns ingen tydlig plan för hur vi kompetensinventerar inför rekryteringar.

Vad stämmer när det gäller er organisation? Du kan ange flera svar.

Vi behöver få till en ännu tydligare koppling mellan affärsnytta och mjuka värden.
Vi brister i delar av rekryteringen eller får in fel personer.
Vi behöver arbeta med vår kultur, ledarskapet eller vår kommunikation.
Vi har en konstant hög arbetsbelastning som inte går att påverka.
Vi gör en del arbetsrättsliga misstag som tar tid och kostar pengar.

Vad är det bästa som kan hända direkt efter utbildningen? Du kan ange flera svar.

Jag får accept för HR-frågor i ledningen och kan påvisa affärsnyttan i mjuka värden.
Jag vet vad som gäller arbetsrättsligt och har en lösning.
Jag har hittat ett sätt att förhålla mig till stress och prioritera.
Jag har en plan för allt som rör HR och sätter den i rörelse.
Jag har gjort kompetensprofiler och plan för kommande rekryteringar

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

Jag har undvikit och hanterat arbetsrättsliga tvister och kan påvisa stora besparingar.
HR under min ledning är en självklar och viktig del i ledningsstrategierna och det operativa.
Förbättrad livskvalitet och får mer av rätt saker gjorda.
Jag har ett starkt kvitto på vad min HR-kompetens inneburit för hela organisationen.
Jag har kvitto på att jag är erkänt duktig på att få till bra rekryteringar till olika poster.