Nå framgångsrik förändring med motiverande samtal

”Kan själv!”
Känslan av självstyre är viktig ända från de tidigaste småbarnsåren. Att bli tillsagd att göra en förändring kan därför effektivt ta död på motivationen. Hur kan du som ledare locka fram viljan att förändra utan att beordra? Med motiverande samtal hjälper du dina medarbetare att plocka fram sina inre drivkrafter och på egen hand uppnå en beteendeförändring som består. Vi delar med oss av fem konkreta tips.

Motiverad person

Vi människor vill sällan bli styrda. Hur känner du själv när någon talar om för dig hur du ska göra? Däremot välkomnar vi gärna hjälp för att kunna styra oss själva. Med en känsla av egenmakt och kontroll kan den inre motivationen bli en mycket stark drivkraft i en förändringsprocess.

De människor som verkligen ändrar på ett invant beteende gör det oftast på egen hand och det är den kunskapen som metodiken motiverande samtal bygger på. I samtalet utgår du som ledare från att alla resurser finns inom personen själv. En motiverande samtalsanda påskyndar och underlättar förändringsprocessen, samtidigt som medarbetaren blir stärkt i den viktiga känslan av självstyre.

Motivera utan pekpinnar

Idag kan medarbetarnas välmående vara ett företags viktigaste framgångsfaktor. ”Jag vill” är samtidigt den största motivationsfaktorn för en individ och den kan du stärka genom ett ledarskap utan pekpinnar. Det krävs egentligen inte så mycket för att locka fram medarbetarens individuella motivation. Men du kan snabbt sänka den om du är för ivrig med att ge oönskade råd eller pådyvla personen dina egna lösningar, även om du givetvis agerar med goda föresatser.

Skapa istället en samtalsanda där medarbetaren känner sig lyssnad på. När du tydliggör för din medarbetare att det är denne som fattar besluten och bestämmer hur målen ska uppnås lägger du en gynnsam grund för framtida förändring.

Visa att du tror på personen

Visa att du verkligen tror på personens förmåga att utföra det som uppfattas som utmanande. Då växer personens egen tro på sina inneboende krafter. Goethe fångade fenomenet i ord redan på 1700-talet:

”If you treat an individual as he is, he will remain as he is. But if you treat him as if he were what he ought to be and could be, he will become what he ought and could be.”

Så motiverar du till förändring genom samtal.

1. Tydliggör samarbetet.

Lägg upp samtalet så att det blir tydligt att ni inleder ett samarbete. Ni ska hjälpas åt att nå fram till ett resultat. Du ska inte berätta hur förändringen ska se ut eller genomföras och medarbetaren ska heller inte bära hela ansvarsbördan själv.

2. Visa att medarbetaren bestämmer.

Utgå ifrån att medarbetaren har de resurser och den motivation som behövs för att göra en förändring. Tydliggör att det är medarbetaren själv som väljer om det blir en förändring och hur den i så fall ska genomföras. Din roll är att lyssna och ställa öppna frågor.

3. Bekräfta medarbetarens styrkor, ansträngningar och resurser.

Berätta och visa att du tror på medarbetarens förmåga att utföra det som uppfattas som utmanande. Beröm även tidigare ansträngningar, även om de inte nådde ändra fram till det önskade målet. De visar ändå att resurserna finns och är beprövade.

4. Locka fram och uppmuntra förändringsprat.

Stötta din medarbetare i jakten på argument för förändring. Hur vi beskriver våra problem i tankar och ord har stor betydelse för vårt handlande. Att personen själv uttalar skäl för förändring stärker motivationen så uppmärksamma därför alla steg och tendenser. När ni gemensamt reflekterar över förändring som skett i tanke, tal eller handling kommer ni närmare målbilden.

5. Undvik att ge råd.

Det kan vara frestande att tala om vad medarbetaren borde göra, speciellt när personen verkar tveksam. Stå emot rättningsreflexen. Då undviker du att locka in personen i tankar om att avstå förändring helt. Ovälkomna råd kan också göra att medarbetaren känner sig missförstådd och ifrågasatt. Ha tålamod. Med tiden kommer en lösning som kanske till och med är bättre än din.

 

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) utvecklades av fil dr William R Miller.

Prenumerera på framgångsmagasinet Mallar

Framgångsmagasinet

Ligg steget före med praktiska tips som du har direkt nytta av i din vardag

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: