Gör en gratis mini-DISC

DISC – En beteendeanalys som hjälper dig att förstå dig själv och andra

DISC förklarar varför du handlar som du gör i olika situationer. Det hjälper dig att förstå dig själv, dina medarbetare samt kunder och är användbart i all kommunikation. Utifrån fyra beteendemönster beskriver DISC dina starka sidor och utmaningar i mötet och kommunikationen med andra.

Framfot använder DISC, ett av världens mest använda analysverktyg, som förstudie av gruppen och den enskilde individen i flertalet utbildningar. Resultatet av analysen utgör även en bra grund inför coachning och anpassade uppdrag med tonvikt på kommunikation, samspel samt försäljning och ledarskap. Analysen kan göras för egen del eller med 360 graders vinkling, vilket innebär en komplettering med hur andra uppfattar dig. Du gör analysen online och får en sammanfattning av dina styrkor och utmaningar och konkreta tips på hur du kan använda det i din yrkesroll. Är ni en grupp som arbetar tillsammans får ni en rapport som summerar gruppens styrkor och utmaningar.

Snabbtestet visar vad som är typiskt för röda, blå, gula och gröna personligheter och är en förenklad variant av en av de analyser som föregår våra utbildningar. En fullvärdig analys ger dig en karta över hur du kan använda din personlighet för att få störst effekt i din vardag. Vi använder olika analyser i våra utbildningar för att ge dig insikt, självkännedom och lägga grunden till konkret träning utifrån dina individuella förutsättningar.

Vill du ha bättre samarbeten med hjälp av DISC?

Kontakta oss så hjälper vi dig och ditt team att kommunicera tydligare genom DISC:ens fyra beteendemönster.

Bättre samarbeten med hjälp av DISC

Kontakta oss så hjälper vi dig och ditt team att kommunicera tydligare genom DISC:ens fyra beteendemönster.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Alla utbildningar

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: