Beteendeanalys

Beteendeanalys som hjälper dig att förstå dig själv och andra

DISC förklarar varför du handlar som du gör i olika situationer. Det hjälper dig att förstå dig själv, dina medarbetare samt kunder och är användbart i all kommunikation. Utifrån fyra beteendemönster beskriver DISC dina starka sidor och utmaningar i mötet och kommunikationen med andra.

Sätt färg på ditt beteende

Gör Framfots snabbtest och se vilka karaktärsdrag som dominerar din personlighet.

Svara på sju enkla frågor och få en vink om hur andra kan uppfatta dig samt hur du fungerar i olika situationer. Testet är en förenklad variant av de analyser som föregår våra utbildningar.

Starta testet!

Fråga:

Vilket stämmer bäst in?

Att bli förstådd, accepterad och delaktig.
Att minimera risker.
Att andra mår bra.
Att ha läget under kontroll.
Tävlingslysten.
Charmig.
Analytisk.
Tålmodig.
Hur?
När?
Vem?
Varför?
Strukturen
Kommunikationen.
Laget
Resultatet.
Vill undvika konflikter.
Definierar, klargör och undersöker.
Mycket samspel med andra.
Antar utmaningar.
Ändrar beslut.
Omständiga diskussioner om detaljer.
Blir irriterad eller håller sig i bakgrunden.
Brandkårsutryckningar och impulsiva beslut.
Skapa och bibehålla struktur.
Göra något roligt.
Stödja andra.
Göra något konkret.

Framfot använder DISC, ett av världens mest använda analysverktyg, som förstudie av gruppen och den enskilde individen i flertalet utbildningar. Resultatet av analysen utgör även en bra grund inför coachning och anpassade uppdrag med tonvikt på kommunikation, samspel samt försäljning och ledarskap.

Analysen kan göras för egen del eller med 360 graders vinkling, vilket innebär en komplettering med hur andra uppfattar dig. Du gör analysen online och får en sammanfattning av dina styrkor och utmaningar och konkreta tips på hur du kan använda det i din yrkesroll. Är ni en grupp som arbetar tillsammans får ni en rapport som summerar gruppens styrkor och utmaningar.

Vill du skapa ett bättre samarbete i din grupp med hjälp av DISC?

Förmågan att kommunicera är det kitt som skapar relationer, binder individer samman till grupper och gör det möjligt att uppnå gemensamma mål. Är du intresserad av att få förslag på hur vi kan hjälpa dig och ditt team till bättre samarbete och tydligare kommunikation? Allt du behöver göra är att fylla i formuläret så återkommer vi med en förslag.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Få ut max av dina färger - Beställ vår utbildningskatalog!

För att hantera dina styrkor och utmaningar behöver du träna. Beställ vår utbildningskatalog där du hittar hela vårt utbud av utbildningar. Vi bjuder på verktygslåda för kompetensinventering i katalogen som hjälper dig hitta nästa steg och förankra din utveckling hos din chef.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Utbildning för framgång

Framfot erbjuder praktiska och behovsanpassade utbildningar inom ledarskap, sälj, marknadsföring, kommunikation och HR. Läs mer om våra kurser via nedanstående länkar.

Varför gör de inte som jag säger?

Kostnadsfritt seminarium om ledarskap – i Stockholm, Malmö och Göteborg. Boka din plats idag!

Prenumerera på våra tips för framgång

Ligg steget före med praktiska tips du har direkt nytta av i din vardag.