Boknings-
villkor

I avgiften ingår utbildningsmaterial, SPRINT-konceptet med eventuella analyser och tillgång till vår kompetensportal samt konferenspaket med förtäring under dina utbildningsdagar. Du har även möjlighet att använda oss som bollplank (inom rimliga gränser) upp till tre månader efter avslutad utbildning. I vissa utbildningar ingår individuell coachning eller mentorskap med utbildaren som komplement. Tider för detta bestäms gemensamt med dig som deltar.

Tiderna för utbildningen är 9.00-17.00 samtliga dagar.

För att du ska få ut det du önskar av utbildningen, samt av respekt för dina kurskamrater, ber vi dig avsätta tid i din kalender för att kunna delta i utbildningen fullt ut. Sen ankomst och tidig avvikelse kan påverka din och dina kurskamraters behållning av utbildningen.

Anmälan till våra utbildningar är bindande.

Fakturering
Utbildningen faktureras i förskott och ska vara betald senast 28 dagar innan utbildningsstart.

Ombokning
Kan ske 4 veckor innan utbildningens start utan kostnad.

Vid ombokning 2-4 veckor innan utbildningsstart debiteras en ombokningsavgift á 1200:-.

Vid ombokning senare än 2 veckor innan utbildningsstart debiteras en ombokningsavgift á 2400:-.

Om du får förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare vid din försorg. Vid utebliven närvaro är utbildningsplatsen förverkad.

Specialvillkor för certifieringar och utbildningsportföljer
Certifieringar och utbildningsportföljer innebär ett förköp av utbildningsplatser. Du väljer själv datum från våra ordinarie, schemalagda utbildningar.

  • Utbildningsportfölj kan ej användas för utbildningarna UGL och Certifierad Verksamhetsledare.
  • Om utbildningsplatserna inte nyttjas senast tio (10) år efter beställningsdatum, är dessa förbrukade.

Du kan omboka specifika utbildningsplatser enligt ovan villkor, men utbildningspaketen återbetalas ej om vi ändrar datum för specifika utbildningstillfällen.

Immaterialrätt och nyttjanderätt
Kunden får inte publicera, kopiera eller på annat sätt sprida utbildningsmaterial från Framfot.

Nöjd kund-garanti
Vi på Framfot gör vårt yttersta för att alla våra kunder skall vara helt nöjda. Om du trots det känner att vi inte håller vad vi lovat, kontakta oss, så ser vi till att du får det du saknar. Skulle du trots det känna att du inte är nöjd får du pengarna tillbaka. Garanterat!

Genomförandegaranti
Vi respekterar ditt behov av kompetens. Därför ställer vi aldrig in utbildningar. Däremot kan vi vid enstaka tillfällen tvingas ändra utbildningsdatum. Genomförandegaranti innebär att du är garanterad att din utbildning kommer bli av. Om vi mot förmodan ombokar datum och de nya datumen inte passar dig, har du rätt att häva bokningen och få pengarna tillbaka.

Force majeur
Framfot ansvarar inte för skador, förseningar, påverkan på uppdraget eller utebliven närvaro som åsamkas kunden på grund av krig, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, sjukdom, dödsfall eller liknande händelse som Framfot ej kan råda över eller förutse.

Tvist
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa villkor liksom annan tvist som har anknytning till Framfots verksamhet, ska avgöras enligt svensk lag vid domstol i Stockholms kommun.

Hantering av dina personuppgifter
Framfot hanterar de uppgifter du lämnar, med syfte att du ska få en bättre upplevelse av Framfots webbplats och våra erbjudanden till dig. Läs mer om vår integritetspolicy här.