Framfot AB
02 April 2013

Har du strategin klar? Då börjar arbetet med att få den levande.

Av:

Två av tre kunder lämnar leverantörer på grund av bristande service.

Ett uppdrag vi gjorde tillsammans med ett byggvaruföretag syftade till att få kunderna att komma ut till dem i ökad omfattning.

Tanken var att vi skulle få rå om kunderna, dricka kaffe med dem, samtidigt som vi fick tillfälle att visa vilka fantastiska hyvelmaskiner och byggmaterial vi hade.

Projektet löpte på bra och kunderna kom på besök i ökad omfattning…för att sedan minska sina besök på vissa av våra enheter. Varför? Jo, de möttes i vissa fall av några gamla stötar på brädgårdarna som blev irriterade över ”alla som kommer och river bland grejerna!”

Var ligger ansvaret för att alla anställda hjälper affären i stället för stjälper den? Jo, hos alla. Lätt sagt, utmaning att uppnå. I arbetet med värdegrunder, vision och strategier får ofta ledningen god tid på sig att tänka, formulera och väga ord. De på brädgården behöver ofta samma tid på sig att känna, smaka och ta till sig nya tankar såväl som gamla goda tankar. Det räcker inte att, som en VD sa till mig en gång; jag la ut värderingarna på intranätet för ett år sedan så de skall de nog känna till!”

Kommentarer

Lämna en kommentar