Øistein Nordengen
11 Oktober 2011

Hur tänker du möta generationsväxlingen?

Av:

För första gången i modern tid är det färre som tillträder arbetsmarknaden än som lämnar den.

De närmaste 15 åren kommer 1,5 miljoner människor att lämna den svenska arbetsmarknaden. Generationerna som tar över har en annan syn på arbete, ledarskap och karriär vilket erbjuder utmaningar för många organisationer.

I en nyligen utförd enkät har 192 västsvenska företag och offentliga organisationer tillfrågats hur väl förberedda de är inför den pågående generationsväxlingen på arbetsmarknaden. Undersökningen är utförd av Handels Consulting i Göteborg. I undersökningen framkommer statistik på att bara runt 80 procent av de tillfrågade företagen vidtagit åtgärder för att attrahera och behålla unga människor.

Enligt min uppfattning är det självklart att generationsväxlingen kommer innebära större konkurrens om den ”nya arbetskraften” – men jag efterlyser ett fokus på hur erfarenhet och ackumulerad kompetens ska tas tillvara och överföras till 80- och 90-talisterna.  De företag som även attraherar 50+ – are att stanna ch utveckla(s) i stället för att föröka göra sig av med dem kommer att vinna! En balansakt som kommer att ge utdelning!

Hur tänker du?

Kommentarer

Lämna en kommentar