Framfot AB
04 Februari 2014

Jag funderar och funderar över det här med motivation….

Av:

Chefer på våra kurser ställer ofta frågan ”Hur skall jag motivera mina medarbetare?”

Vad de vill är att medarbetarna skall bli mer engagerade, dvs. ta fler initiativ, ta fler självständiga beslut, komma med nya idéer. osv. Jag har grunnat och grunnat och läst och läst och diskuterat och diskuterat i jakten på ett enkelt svar på frågan. Jag vill så innerligt gärna ge ett konkret tips eller verktyg till dem!

 

Och det finns en herrans massa goda tekniker och råd där ute; främja autonomi, tydligare kommunikation, analysera drivkrafter, öka känslan av sammanhang, förstärk beteenden, var närvarande, delegera, uppmuntra osv osv. Alla baserade på rykande heta undersökningar eller pinfärsk forskning.

 

Jag instämmer i allt! Men ändå… vad handlar det om egentligen?

 

Dale Carnegie och MSW Research har gjort (ännu en!) undersökning, anno 2012, om vad som skapar engagerade medarbetare. Man finner de 3 viktigaste faktorerna som påverkar engagemanget:

 1. Bra relation till sin närmaste chef
 2. Tillit till högsta ledningen
 3. Stolthet för sitt företag/varumärke

 

Baserat på denna undersökning och mina egna funderingar landar jag i övertygelsen att en ledare som är intresserad av sina medarbetare har svaret på frågan ovan. En ledare som är nyfiken och intresserad av sina medarbetare ägnar tid åt att mötas, prata, diskutera och helt enkelt lära känna varandra. Man skapar en tillitsfull relation!

 

En medarbetare, eller vilken människa som helst, som blir bemött på detta sätt kommer att känna sig sedd, bekräftad och intressant  – känna sig trygg i relation till sin chef. En  mycket bra grogrund för att våga ta fler initiativ, ta fler självständiga beslut, komma med nya idéer, om ni frågar mig.

 

Så, det är inte är så himla tekniskt att jobba med motivation som ledare.

Man behöver fokusera på att skapa en god relation. Det räcker långt!

 

 

Kommentarer

 1. Jonas Mellin

  Efter att ha läst om Procastination equation av Dr. Steel är jag en varm anhängare av temporal motivational theory, d.v.s. motivation = expectation * value/(delay * sensitivity) som ett tillägg till detta. För att motivationen för att ta egna initiativ skall finnas så måste man förvänta sig att klara av det och våga (expectation), man måste se värdet i det man vill göra och värdet i att försöka (value) samt att belöningen måste inte får var för långt borta. Känsligheten för fördröjningar är individuell och beroende på situation, men 25% är om jag förstått saken rätt prokastinatörer och mer känsliga för fördröjningar. Så att man är intresserad är viktigt, men jag tror att det är viktigt att vara aktivt lyssnande, d.v.s. ställa frågor, uppmuntra till egna beslut, lyssna på åsikter och, inte minst, ge frekvent ge återkoppling.

  Svara
  • Eva

   Jonas,
   tack för din kommentar. Jag håller med; ett viktigt bidrag i motivationsarbetet är definitivt hur återkopplingen ges, dvs hur man förstärker/uppmuntrar det beteende man vill utveckla. Fokus bör definitivt vara att uppmärksamma beteendet och återkoppla så direkt man bara kan.
   En tumregel skulle kunna vara” NAP”: Nära, Alltid, Positivt; dvs. ge feed-back utan fördröjning, vid varje tillfälle och fokusera på det som funkar.

   Svara

Lämna en kommentar