Øistein Nordengen
23 Mars 2010

Kan ledarskap läras?

Av:

Häromveckan uttalade den framgångsrike företagsledaren Olof Stenhammar till Svenska Dagbladet sin tes: ”Ledarskapsteorier – nej tack!”  ( http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/ledarskapsteorier-nej-tack_4450661.svd)

Förslag til dialog:

1. Är ledarskap något som kan läras?

2. Finns den födde ledarinnan/ledaren?

3. Finns det något värde i att fundera över sitt ledarskap?

Kommentarer

Lämna en kommentar