fbpx

Testa din KASAM på jobbet!

KASAM är en förkortning av känsla av sammanhang – något som är avgörande för att du och dina medarbetare ska trivas och prestera. Här kan du göra ett kostnadsfritt KASAM-test! Scrolla ner för att läsa mer om vad KASAM innebär i praktiken – och få 3 snabba tips som ökar den viktiga känslan av sammanhang på jobbet.

Få hjälp med KASAM

Gör vårt interaktiva test KASAM på jobbet

Scrolla ner för att läsa mer om KASAM!

Svara på några frågor om din arbetssituation, fyll i din mejladress och få tips på hur just du kan skapa mer KASAM i din jobbvardag.

Gör testet direkt!

Varför ska du jobba med KASAM?

Det korta svaret är: för att få bättre resultat, med medarbetare som trivs, mår bra och är engagerade på jobbet. (Forskning visar också tydligt på motsatsen: att bristande ledarskap, dåligt socialt samspel och otydlighet leder till sjuka arbetsplatser**).

När både du som ledare och dina medarbetare känner er delaktiga i organisationen, vet vad som behöver göras och vilka resurser som står till buds, händer bra grejer. KASAM är en utmärkt modell som du som är chef och ledare kan jobba med för att stärka medarbetarna, teamet och verksamheten. Se videon där Daniel berättar mer om modellen, och läs vidare för flera bra tips på hur du kan använda KASAM i ditt ledarskap.

Den viktiga känslan av sammanhang

Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som bland annat forskade om vad som bidrar till god hälsa. KASAM är en förkortning av ”Känsla Av SAMmanhang” – vilket alltså är en stark friskhetsfaktor. Antonovsky upptäckte nämligen att människor som upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin vardag mår bättre. Det gäller även om man har fysiska krämpor eller har det svårt på andra sätt. KASAM är den svenska översättningen av engelskans SOC, som står för a Sense of Coherence.

Forskning visar att KASAM också kan kopplas till hälsa på våra arbetsplatser, hos både medarbetare och chefer. En svensk studie visar bland annat att chefer som upplever sin roll som meningsfull, begriplig och hanterbar mår bättre och har större chans att stanna i chefsrollen.

Det salutogena förhållningssättet

Alla människor kommer under sitt liv ställas inför ett antal kriser, utmaningar och problem som behöver hanteras. Aaron Antonovsky forskade utifrån det salutogena förhållningssättet* i vad det är som gör att vissa människor klarar av livets motgångar bättre än andra.

Att uppleva sin vardag som begriplig, hanterbar och meningsfull visade sig vara viktiga nyckelfaktorer för att behålla hälsan även i svåra situationer. De tre begreppen ligger till grund för en god KASAM.

*Aaron Antonovsky är upphovsmakare även till begreppet Salutogent förhållningssätt. Kortfattat innebär det att fokusera på de faktorer som bidrar till människors goda hälsa – salutogener. (Motsatsen är patogener som är faktorer som bidrar till att vi blir sjuka).

3 tips – så ökar du som ledare er KASAM

1. Gör vardagen begriplig med regelbundna avstämningar

Vi vet att varje medarbetare behöver känna att jobbet är begripligt. Varför gör vi det här och hur bidrar jag till helheten? Begriplighet handlar i det här sammanhanget också om att ha den kunskap man behöver för att klara av sin uppgift och veta/känna att man gjort ett bra jobb.

För att hålla koll på hur just dina medarbetare känner och mår – och inte minst för att ge värdefull feedback på utfört arbete – behöver du som chef regelbundet ta tempen på er KASAM. Kanske är det dags att skapa en ny rutin för era utvecklingssamtal? Kolla in vår minikurs Medarbetarsamtal i praktiken där du får praktisk träning för att lyfta samtalen till nästa nivå.

2. Veckovisa avstämningar ger ökad känsla av hanterbarhet

Du har säkert själv varit med om att din arbetssituation känts ohållbar. Ofta handlar det om brist på resurser i form av till exempel tid, socialt stöd eller de verktyg som krävs. Som ledare har du det yttersta ansvaret för att se till att dina medarbetare känner att deras uppgifter är hanterbara.

Om ni inte redan har det, kan veckovisa avstämningsträffar i grupp eller individuellt vara värdefulla för att pejla av läget. Ni får chans att ställa frågor och bolla idéer med fokus på att föra arbetet framåt. Du som chef har möjlighet att coacha dina medarbetare till att själva hitta lösningar på oförutsedda saker. Sätt en tydlig agenda för mötet och håll det kort och koncist.

3. Ledarutveckling och grupputveckling stärker känslan av meningsfullhet

Att känna sig delaktig är viktigt! Det bidrar för många till känslan av meningsfullhet, vilket gör oss motiverade och engagerade.

Att skriva ett recept för känslan av meningsfullhet är svårt. Den består av en komplex mix av värderingar, mål och belöning, ett avgränsat uppdrag, relationer och arbetsglädje. Men något vi vet är att för att behålla arbetsglädjen behöver de allra flesta av oss regelbundet utmanas, så att vi fortsätter utvecklas. En utbildning kan göra underverk för att utveckla både ledarskap och grupp.

Kolla till exempel in populära ledarskapsprogrammet Certifierad ledare, bli Certifierad projektledare eller få värdefullt kvitto på din kompetens i Certifierad HR.

 

Behöver du hjälp med KASAM på jobbet?

Hög KASAM leder till framgång för hela företaget. Kontakta oss så hjälper vi er att nå dit.

Få hjälp med KASAM

 

** Arbetsmiljöverkets rapporter

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: