Behovsanalys

Vad är viktigast när det gäller din grupp? Du kan ange flera svar.

Färdigheter för att leda en grupp jag inte är chef för.
Jag har budgetansvar och vill få förståelse för hur jag skapar mer lönsamhet på vår avdelning.
Att få alla att ställa sig bakom ett visst beteende och vissa värderingar.
Vill kunna motivera anda och hantera att vara chef över tidigare kollegor.
Förstå hur jag får en projektgrupp att dra gemensamt mot samma mål.
Att skapa ett självgående och sammansvetsat team trots att vi ofta jobbar på distans.
Veta vad min grupp värdesätter och hur jag använder det i chefsrollen.
Hjälpa mina medarbetare att bli mer självgående.
Hur jag utvecklar min grupp och får dem att bli bättre på att leda och få effekt från sina grupper.
Det finns konflikter mellan individer i gruppen som påverkar arbetet.
Arbeta långsiktigt med att förstå och utveckla min grupp i egenskap av chef.
Hur jag kan vända motstånd mot förändring till förbättringsvilja.

Vad stämmer när det gäller din organisation? Du kan ange flera svar.

Jag behöver bryta ner och förankra mina mål och få gruppen att arbeta mot dessa.
Det finns höga förväntningar på mig att utvecklas i chefsrollen.
Forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Kommunikationen mellan ekonomiavdelningen och övriga avdelningar kan bli bättre.
Mina medarbetare är spridda på olika orter och vi har ibland svårt att kommunicera effektivt.
Vi behöver utvecklas och jag är en av dem som ska få det att hända.
Vi driver många, stora eller viktiga projekt och jag är den som ska projektleda dem till framgång.
Jag är inte chef men förväntas ändå åstadkomma resultat genom andra.
Vill veta hur man gör medarbetar- och lönesamtal på bästa sätt.
Vi har en viss osäkerhet kring vad och hur vi ska göra och jag är den som är ansvarig.
Vi har konflikter eller tuffa besked som jag behöver kunna hantera.
Jag väljer inte alltid min grupp utan den formas utifrån vad vi ska åstadkomma.
Få fler att ta egna initiativ och driva utveckling.

Hur vill du känna när du är tillbaka i jobbet? Du kan ange flera svar.

Bli bättre på att fatta beslut och arbeta fram vad, hur och när för hela organisationen.
Känna trygghet i chefsrollen.
Jag har lärt mig allt från att läsa ekonomiska rapporter och tolka ekonomisk information, till att lägga upp, genomföra och följa upp en budget.
Att jag vet hur jag ska leda ett målinriktat och framgångsrikt team med medarbetare på distans.
Trygghet och självförtroende vid förhandlingar.
Känna trygghet i konflikter och svåra samtal.
Känna trygghet i hur vi ska driva och förankra vårt förbättringsarbete.
Upprymd över hur lätt jag har för att coacha andra till att komma med lösningar.
Säkerhet i att kunna övertyga andra med bra formuleringar och retorik.
Jag har modet att leda och vet om att jag har mycket att lära. Jag är redo att arbeta med mig själv i chefsrollen.
Trygghet i att kunna skapa och utveckla framgångsrika team.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation.
En lättnad över hur mycket jag fått gjort med mitt projekt och hur enkelt det blir framåt.
Redo att utbilda kollegor, medarbetare eller kunder.
Jag kommunicerar mer direkt och kan anpassa mig efter person och situation.
Trygghet i att leda andra utan att vara chef.
Självförtroende och säkerhet när jag talar inför andra.
Jag har råg i ryggen, flera nya verktyg och den kompetens som krävs för att driva framgångsrika projekt.

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

Jag kan med stolthet visa att jag fört grupper samman och lett dem till att nå mål.
Förbättrad livskvalitet och får mer av rätt saker gjorda.
Jag är stolt över att vara en ledare med stort affärsmässigt förtroende, väl rustad för allt som rör ekonomi i chefsrollen.
Jag är erkänt skicklig på talent management: att se till att rätt kompetens finns på plats, utvecklas och stannar, utifrån vad organisationen behöver.
Jag har ett starkt kvitto på vad min HR-kompetens inneburit för hela organisationen.
Jag får bekräftelse på att jag är en fena på konflikthantering och känner igen mig i det.
Jag har fått många kvitton på min förmåga att samverka och kommunicera med allt och alla i alla lägen.
Jag är erkänt skicklig i att utveckla andra genom att coacha dem.
I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Jag får accept från min grupp och mina chefer som en skicklig chef.
HR under min ledning är en självklar och viktig del i ledningsstrategierna och det operativa.
Jag är oerhört uppskattad för min verbala förmåga och får andra med mig med hjälp av orden.
Jag var delaktig i att få med alla i resan att ta oss från A till B.
Jag har undvikit och hanterat arbetsrättsliga tvister och kan påvisa stora besparingar.
Jag kan se tillbaka på att ha hållit inspirerande och engagerande utbildningar och föreläsningar.
Jag har kvitto på att jag är erkänt duktig på att få till bra rekryteringar till olika poster.
Jag har ett kvitto på min kompetens och gjort chefskarriär.
Jag får ofta uppskattning för mina presentationer och har lätt för att få med mig åhörarna.
Jag har flera lyckade förhandlingar, både stora och små, bakom mig som byggt min karriär.
Om några år se tillbaka med stolthet på vart jag lett organisationen.
Jag är en erkänt framgångsrik och certifierad projektledare.
Många framgångsrika projekt i bagaget där jag kan visa på hur och varför vi lyckades.
I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Växa in i ledarrollen för att på sikt kanske ta klivet och bli chef.

Vad är viktigast för er just nu? Du kan ange flera svar.

Kunna organisera och strukturera vårt övergripande säljarbete.
Vidareutveckla och fördjupa befintliga kundkonton och sälja på värde.
Höja nivån hos säljarna och skapa bestående utveckling.
Bli ännu vassare på att få till fler möten och ha bättre kvalitet i samtalen med kund.
Lära mig grunderna inom sälj, hur jag ökar försäljningen och kundens förtroende.
Ha en hög nivå på bemötande och mersälj ute hos våra kunder.
Skapa en plan för hur vi ska positionera och marknadsföra oss för att nå våra mål.
Bli bättre på att ta hand om våra kunder, hantera klagomål och skapa mersälj.

Vad är viktigast när det gäller era kunder? Du kan ange flera svar.

Hitta fler kunder, leads och bygga varumärket hos er viktigaste målgrupp.
Att vi får en djupare förståelse för kundens behov, organisation och utmaningar och säljer på värde – inte pris.
Att vi förstår vilka kunder vi ska prioritera och hur vi ska använda incitament, ledarskap och styrmedel för att öka säljet.
Att kunderna ser oss och våra säljare som en partner som hjälper dem förbättras.
Ofta kan vi hjälpa kunden med mer men missar behov när vi genomför uppdrag.
Få en förståelse för vad det är som gör att vi säljer, hur kunderna fungerar och hur vi ska presentera det vi säljer.
Att kunden upplever våra positiva värden i alla kontakter med oss och att alla vet hur de hanterar missnöje.
Fördjupade kundrelationer där vi för dialog med ledning och ses som en partner.

Vad stämmer när det gäller er organisation? Du kan ange flera svar.

Behöver förvalta och utveckla de kunder vi har, för där finns en stor potential.
Vi har en konstant hög arbetsbelastning som inte går att påverka.
Vi har många som inte är säljare som har kontakt med kunden över disk eller per telefon.
I mitt arbete är det viktigt att kunna övertyga utan att övertala.
Vi behöver en mer säljande kultur, fler säljare och struktur för vad och hur dessa bearbetar.
Jag är ofta direkt eller indirekt involverad i förhandlingar med andra.
Vi behöver forma ett visst beteende och vissa värderingar för att kunna fortsätta resan framåt.
Behöver komma ut och göra fler bra kundmöten som leder till affär.
Vi gör en del arbetsrättsliga misstag som tar tid och kostar pengar.
Vi behöver få till en ännu tydligare koppling mellan affärsnytta och mjuka värden.
Vi erbjuder utbildningar av våra produkter eller som fristående tjänster.
Det finns en uttalad förväntan att jag ska hålla presentationer av hög kvalitet.
Vi har mycket tekniker eller konsulter ute hos kund och de är viktiga för försäljningen.
Vi brister i delar av rekryteringen eller får in fel personer.
Det behövs bättre synk mellan sälj och marknad.
Vi behöver arbeta med vår kultur, ledarskapet eller vår kommunikation.
Har rätt personliga förutsättningar men brister i säljfärdigheterna och kunskapen om varför kunder köpet.
Vi har en hel del möten och olikheter som individer som jag vill kunna hantera.
Vi behöver hitta sätt att ta hand om och utveckla vår personal för att säkra framtida behov.
Viktigt att ha erfarenhet av vår bransch och kunderna, för att kunna lyckas som säljare.

Vad är det bästa som kan hända direkt efter utbildningen? Du kan ange flera svar.

Att jag har byggt en kompetensplan och vet vilka talanger vi behöver locka, utveckla och behålla.
Att säljarna säljer mer, stannar längre och växer in att få till fler stora kundkonton och arbetar med att utveckla dem.
Jag har hittat ett sätt att förhålla mig till stress och prioritera.
Jag får accept för HR-frågor i ledningen och kan påvisa affärsnyttan i mjuka värden.
Att vi etablerar och fördjupar samarbeten med större kunder som genererar stora volymer försäljning.
Att era konsulter och tekniker upptäcker fler behov hos kunderna och skapar mersälj.
Att vi har en plan för att strukturera bearbetningen och kan leda säljarna långsiktigt och i vardagen för ökad försäljning.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation
Jag har en plan för allt som rör HR och sätter den i rörelse.
Att vi har en plan för hur vi ska profilera och marknadsföra oss som det bara är att börja arbeta efter.
Att kunderna ger oss beröm för vår service och bemötande och att vi vänder missnöje till tacksamhet.
Jag har gjort kompetensprofiler och plan för kommande rekryteringar
Att vi direkt ökar försäljningen och att säljarna får verktyg och inspiration för att lyckas.
Jag vet vad som gäller arbetsrättsligt och har en lösning.
Att vi blir ännu bättre på att förstå kundbehoven och att sälja på värde, vilket innebär mer betalt och färre prisdiskussioner.

Hur vill du att det ska se ut när du ser tillbaka om 6 -12 månader? Du kan ange flera svar.

Ett arbetssätt kring möten och behovsinventering som gör att vi kan ta tillvara på alla tänkbara kunder.
Att vi har ett gemensamt arbetssätt hos icke-säljare för hur vi agerar professionellt och affärsdrivande ute hos kund.
Ledarskapet och strukturen har höjt nivån på hela säljavdelningen med ökad försäljning som följd.
Färre reklamationer och fler nöjda kunder som kommer tillbaka.
Att säljet nu är på en annan nivå där vi vet vad vi gör och varför och säljer mer på både nya kontakter och befintliga kunder.
Försäljningen har tagit ett kliv uppåt och vi arbetar i huvudsak med ledning och beslutsfattare.
En höjd nivå hos alla säljare och kundkonton de utvecklat som genererar mycket pengar.
Att vi gjort de marknadsinsatser vi planerat och att de gav effekt på sälj och varumärke.

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Leda våra projekt framgångsrikt.
Bli bättre på att förhandla och veta hur jag planerar och genomför bättre förhandlingar.
Behöver stärka mig som chef, arbeta med gruppen och individerna i gruppen.
Kunna leda andra utan att vara chef.
Utveckla eller förankra vår kultur.
Hantera en stressig arbetssituation och prioritera vad som är viktigast.
Stötta och coacha andra till att utvecklas och våga mer.
Kunskap och verktyg för att vi ska ha rätt kompetens på plats både idag och imorgon, för att nå våra affärsmål.
Förstå hur min grupp fungerar och hur jag kan utveckla den.
Färdigheter och kunskap för att hantera konflikter.
Skapa bättre samarbete och förstå hur jag ska nå fram till andra.
Känna mig säkrare i att hitta rätt argument och övertyga.
Fördjupa mina kunskaper och få ett kvitto på min kompetens i projektledning.
Få kunskap och verktyg för allt inom rekrytering, arbetsrätt och HR.
Få kunskap och verktyg inom HR-rollen.
Förståelse för hur vi ska bli ännu vassare på att rekrytera.
Framgångsrikt leda andra chefer.
Stödja cheferna i arbetsrättsliga frågor eller hantera en konkret, arbetsrättslig utmaning.
Utbilda kunder och kollegor i nya arbetssätt, våra tjänster och liknande.
Bli bättre på att leda medarbetare på distans.
Lyckas bättre med mina presentationer.
Vill ha kunskapen och de viktigaste verktygen för chefsrollen.
Driva förändring/utveckla en avdelning eller organisation.
Jag vill få bättre koll på den ekonomiska helheten, från första faktura till bokslut.
Att utveckla eller förankra vår kultur.

Vad beskriver bäst de du kommunicerar med och vad du vill? Du kan ange flera svar.

Jag håller presentationer för andra och det är viktigt att jag får fram mitt budskap ännu bättre.
Jag vill kunna få fram det jag vill och samtidigt kunna anpassa det jag säger utifrån olika personer.
Jag är trygg i att tala inför grupper men vill bli ännu bättre på argumentation som övertygar.
Det blir ofta ställningskrig där vardera part biter sig fast vid en viss ståndpunkt.
Ofta en grupp, där det handlar om att utbilda dem eller få dem att ta till sig nya arbetssätt.

Vad beskriver bäst nuläge och önskat läge för din roll? Du kan ange flera svar.

Vi är i en tillväxtfas och har många nya förmågor på plats eller på väg in. Jag vill skapa rutiner för att effektivt få dem på banan.
Jag vill lyckas bättre i mina prestationer på jobbet och hantera mentala utmaningar
Vi har ingen som driver HR-frågorna och jag vill vara den personen.
Jag vill forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Jag vill kunna visa på kopplingen mellan affärsnytta och mjuka värden och arbeta fram en HR-plan.
Arbetsrättsliga frågor landar ofta på mitt bord och jag vill vara säkrare på vad som verkligen gäller idag.
Idag finns ingen tydlig plan för hur vi kompetensinventerar inför rekryteringar.