Behovsanalys

Vad är viktigast när det gäller din grupp? Du kan ange flera svar.

Hur jag kan vända motstånd mot förändring till förbättringsvilja.
Att skapa ett självgående och sammansvetsat team trots att vi ofta jobbar på distans.
Hur jag utvecklar min grupp och får dem att bli bättre på att leda och få effekt från sina grupper.
Förstå hur jag får en projektgrupp att dra gemensamt mot samma mål.
Det finns konflikter mellan individer i gruppen som påverkar arbetet.
Vill kunna motivera anda och hantera att vara chef över tidigare kollegor.
Jag har budgetansvar och vill få förståelse för hur jag skapar mer lönsamhet på vår avdelning.
Arbeta långsiktigt med att förstå och utveckla min grupp i egenskap av chef.
Veta vad min grupp värdesätter och hur jag använder det i chefsrollen.
Att få alla att ställa sig bakom ett visst beteende och vissa värderingar.
Färdigheter för att leda en grupp jag inte är chef för.
Hjälpa mina medarbetare att bli mer självgående.

Vad stämmer när det gäller din organisation? Du kan ange flera svar.

Kommunikationen mellan ekonomiavdelningen och övriga avdelningar kan bli bättre.
Vi har konflikter eller tuffa besked som jag behöver kunna hantera.
Få fler att ta egna initiativ och driva utveckling.
Jag väljer inte alltid min grupp utan den formas utifrån vad vi ska åstadkomma.
Vill veta hur man gör medarbetar- och lönesamtal på bästa sätt.
Vi behöver utvecklas och jag är en av dem som ska få det att hända.
Vi har en viss osäkerhet kring vad och hur vi ska göra och jag är den som är ansvarig.
Jag är inte chef men förväntas ändå åstadkomma resultat genom andra.
Jag behöver bryta ner och förankra mina mål och få gruppen att arbeta mot dessa.
Mina medarbetare är spridda på olika orter och vi har ibland svårt att kommunicera effektivt.
Vi driver många, stora eller viktiga projekt och jag är den som ska projektleda dem till framgång.
Forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Det finns höga förväntningar på mig att utvecklas i chefsrollen.

Hur vill du känna när du är tillbaka i jobbet? Du kan ange flera svar.

Redo att utbilda kollegor, medarbetare eller kunder.
Känna trygghet i chefsrollen.
Att jag vet hur jag ska leda ett målinriktat och framgångsrikt team med medarbetare på distans.
Jag har modet att leda och vet om att jag har mycket att lära. Jag är redo att arbeta med mig själv i chefsrollen.
Känna trygghet i konflikter och svåra samtal.
Självförtroende och säkerhet när jag talar inför andra.
Säkerhet i att kunna övertyga andra med bra formuleringar och retorik.
Jag kommunicerar mer direkt och kan anpassa mig efter person och situation.
Trygghet i att kunna skapa och utveckla framgångsrika team.
Upprymd över hur lätt jag har för att coacha andra till att komma med lösningar.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation.
Trygghet i att leda andra utan att vara chef.
Trygghet och självförtroende vid förhandlingar.
Jag har råg i ryggen, flera nya verktyg och den kompetens som krävs för att driva framgångsrika projekt.
Jag har lärt mig allt från att läsa ekonomiska rapporter och tolka ekonomisk information, till att lägga upp, genomföra och följa upp en budget.
En lättnad över hur mycket jag fått gjort med mitt projekt och hur enkelt det blir framåt.
Känna trygghet i hur vi ska driva och förankra vårt förbättringsarbete.
Bli bättre på att fatta beslut och arbeta fram vad, hur och när för hela organisationen.

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

Förbättrad livskvalitet och får mer av rätt saker gjorda.
Jag får bekräftelse på att jag är en fena på konflikthantering och känner igen mig i det.
Jag får ofta uppskattning för mina presentationer och har lätt för att få med mig åhörarna.
I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Jag är stolt över att vara en ledare med stort affärsmässigt förtroende, väl rustad för allt som rör ekonomi i chefsrollen.
Jag har ett starkt kvitto på vad min HR-kompetens inneburit för hela organisationen.
Jag är en erkänt framgångsrik och certifierad projektledare.
Många framgångsrika projekt i bagaget där jag kan visa på hur och varför vi lyckades.
Jag kan se tillbaka på att ha hållit inspirerande och engagerande utbildningar och föreläsningar.
HR under min ledning är en självklar och viktig del i ledningsstrategierna och det operativa.
Jag är erkänt skicklig på talent management: att se till att rätt kompetens finns på plats, utvecklas och stannar, utifrån vad organisationen behöver.
Jag får accept från min grupp och mina chefer som en skicklig chef.
Om några år se tillbaka med stolthet på vart jag lett organisationen.
Jag har kvitto på att jag är erkänt duktig på att få till bra rekryteringar till olika poster.
I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Jag har flera lyckade förhandlingar, både stora och små, bakom mig som byggt min karriär.
Växa in i ledarrollen för att på sikt kanske ta klivet och bli chef.
Jag är oerhört uppskattad för min verbala förmåga och får andra med mig med hjälp av orden.
Jag kan med stolthet visa att jag fört grupper samman och lett dem till att nå mål.
Jag har fått många kvitton på min förmåga att samverka och kommunicera med allt och alla i alla lägen.
Jag har ett kvitto på min kompetens och gjort chefskarriär.
Jag har undvikit och hanterat arbetsrättsliga tvister och kan påvisa stora besparingar.
Jag var delaktig i att få med alla i resan att ta oss från A till B.
Jag är erkänt skicklig i att utveckla andra genom att coacha dem.

Vad är viktigast för er just nu? Du kan ange flera svar.

Höja nivån hos säljarna och skapa bestående utveckling.
Skapa en plan för hur vi ska positionera och marknadsföra oss för att nå våra mål.
Vidareutveckla och fördjupa befintliga kundkonton och sälja på värde.
Kunna organisera och strukturera vårt övergripande säljarbete.
Bli ännu vassare på att få till fler möten och ha bättre kvalitet i samtalen med kund.
Ha en hög nivå på bemötande och mersälj ute hos våra kunder.
Lära mig grunderna inom sälj, hur jag ökar försäljningen och kundens förtroende.
Bli bättre på att ta hand om våra kunder, hantera klagomål och skapa mersälj.

Vad är viktigast när det gäller era kunder? Du kan ange flera svar.

Att vi får en djupare förståelse för kundens behov, organisation och utmaningar och säljer på värde – inte pris.
Hitta fler kunder, leads och bygga varumärket hos er viktigaste målgrupp.
Att kunden upplever våra positiva värden i alla kontakter med oss och att alla vet hur de hanterar missnöje.
Att vi förstår vilka kunder vi ska prioritera och hur vi ska använda incitament, ledarskap och styrmedel för att öka säljet.
Fördjupade kundrelationer där vi för dialog med ledning och ses som en partner.
Att kunderna ser oss och våra säljare som en partner som hjälper dem förbättras.
Få en förståelse för vad det är som gör att vi säljer, hur kunderna fungerar och hur vi ska presentera det vi säljer.
Ofta kan vi hjälpa kunden med mer men missar behov när vi genomför uppdrag.

Vad stämmer när det gäller er organisation? Du kan ange flera svar.

Vi behöver forma ett visst beteende och vissa värderingar för att kunna fortsätta resan framåt.
Vi behöver få till en ännu tydligare koppling mellan affärsnytta och mjuka värden.
Vi erbjuder utbildningar av våra produkter eller som fristående tjänster.
Behöver komma ut och göra fler bra kundmöten som leder till affär.
Vi gör en del arbetsrättsliga misstag som tar tid och kostar pengar.
Behöver förvalta och utveckla de kunder vi har, för där finns en stor potential.
Har rätt personliga förutsättningar men brister i säljfärdigheterna och kunskapen om varför kunder köpet.
Vi behöver hitta sätt att ta hand om och utveckla vår personal för att säkra framtida behov.
Det behövs bättre synk mellan sälj och marknad.
Vi brister i delar av rekryteringen eller får in fel personer.
Vi har mycket tekniker eller konsulter ute hos kund och de är viktiga för försäljningen.
Viktigt att ha erfarenhet av vår bransch och kunderna, för att kunna lyckas som säljare.
I mitt arbete är det viktigt att kunna övertyga utan att övertala.
Vi har en hel del möten och olikheter som individer som jag vill kunna hantera.
Det finns en uttalad förväntan att jag ska hålla presentationer av hög kvalitet.
Vi behöver arbeta med vår kultur, ledarskapet eller vår kommunikation.
Vi har många som inte är säljare som har kontakt med kunden över disk eller per telefon.
Vi har en konstant hög arbetsbelastning som inte går att påverka.
Jag är ofta direkt eller indirekt involverad i förhandlingar med andra.
Vi behöver en mer säljande kultur, fler säljare och struktur för vad och hur dessa bearbetar.

Vad är det bästa som kan hända direkt efter utbildningen? Du kan ange flera svar.

Jag har en plan för allt som rör HR och sätter den i rörelse.
Jag vet vad som gäller arbetsrättsligt och har en lösning.
Att vi har en plan för hur vi ska profilera och marknadsföra oss som det bara är att börja arbeta efter.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation
Jag har hittat ett sätt att förhålla mig till stress och prioritera.
Att vi har en plan för att strukturera bearbetningen och kan leda säljarna långsiktigt och i vardagen för ökad försäljning.
Att kunderna ger oss beröm för vår service och bemötande och att vi vänder missnöje till tacksamhet.
Att vi blir ännu bättre på att förstå kundbehoven och att sälja på värde, vilket innebär mer betalt och färre prisdiskussioner.
Att vi etablerar och fördjupar samarbeten med större kunder som genererar stora volymer försäljning.
Jag får accept för HR-frågor i ledningen och kan påvisa affärsnyttan i mjuka värden.
Att vi direkt ökar försäljningen och att säljarna får verktyg och inspiration för att lyckas.
Jag har gjort kompetensprofiler och plan för kommande rekryteringar
Att jag har byggt en kompetensplan och vet vilka talanger vi behöver locka, utveckla och behålla.
Att säljarna säljer mer, stannar längre och växer in att få till fler stora kundkonton och arbetar med att utveckla dem.
Att era konsulter och tekniker upptäcker fler behov hos kunderna och skapar mersälj.

Hur vill du att det ska se ut när du ser tillbaka om 6 -12 månader? Du kan ange flera svar.

Ledarskapet och strukturen har höjt nivån på hela säljavdelningen med ökad försäljning som följd.
Att säljet nu är på en annan nivå där vi vet vad vi gör och varför och säljer mer på både nya kontakter och befintliga kunder.
En höjd nivå hos alla säljare och kundkonton de utvecklat som genererar mycket pengar.
Att vi har ett gemensamt arbetssätt hos icke-säljare för hur vi agerar professionellt och affärsdrivande ute hos kund.
Färre reklamationer och fler nöjda kunder som kommer tillbaka.
Försäljningen har tagit ett kliv uppåt och vi arbetar i huvudsak med ledning och beslutsfattare.
Ett arbetssätt kring möten och behovsinventering som gör att vi kan ta tillvara på alla tänkbara kunder.
Att vi gjort de marknadsinsatser vi planerat och att de gav effekt på sälj och varumärke.

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Förstå hur min grupp fungerar och hur jag kan utveckla den.
Att utveckla eller förankra vår kultur.
Färdigheter och kunskap för att hantera konflikter.
Vill ha kunskapen och de viktigaste verktygen för chefsrollen.
Känna mig säkrare i att hitta rätt argument och övertyga.
Fördjupa mina kunskaper och få ett kvitto på min kompetens i projektledning.
Lyckas bättre med mina presentationer.
Förståelse för hur vi ska bli ännu vassare på att rekrytera.
Skapa bättre samarbete och förstå hur jag ska nå fram till andra.
Bli bättre på att leda medarbetare på distans.
Utveckla eller förankra vår kultur.
Jag vill få bättre koll på den ekonomiska helheten, från första faktura till bokslut.
Framgångsrikt leda andra chefer.
Behöver stärka mig som chef, arbeta med gruppen och individerna i gruppen.
Hantera en stressig arbetssituation och prioritera vad som är viktigast.
Kunna leda andra utan att vara chef.
Leda våra projekt framgångsrikt.
Få kunskap och verktyg inom HR-rollen.
Stötta och coacha andra till att utvecklas och våga mer.
Få kunskap och verktyg för allt inom rekrytering, arbetsrätt och HR.
Kunskap och verktyg för att vi ska ha rätt kompetens på plats både idag och imorgon, för att nå våra affärsmål.
Bli bättre på att förhandla och veta hur jag planerar och genomför bättre förhandlingar.
Driva förändring/utveckla en avdelning eller organisation.
Utbilda kunder och kollegor i nya arbetssätt, våra tjänster och liknande.
Stödja cheferna i arbetsrättsliga frågor eller hantera en konkret, arbetsrättslig utmaning.

Vad beskriver bäst de du kommunicerar med och vad du vill? Du kan ange flera svar.

Jag håller presentationer för andra och det är viktigt att jag får fram mitt budskap ännu bättre.
Ofta en grupp, där det handlar om att utbilda dem eller få dem att ta till sig nya arbetssätt.
Jag vill kunna få fram det jag vill och samtidigt kunna anpassa det jag säger utifrån olika personer.
Jag är trygg i att tala inför grupper men vill bli ännu bättre på argumentation som övertygar.
Det blir ofta ställningskrig där vardera part biter sig fast vid en viss ståndpunkt.

Vad beskriver bäst nuläge och önskat läge för din roll? Du kan ange flera svar.

Vi är i en tillväxtfas och har många nya förmågor på plats eller på väg in. Jag vill skapa rutiner för att effektivt få dem på banan.
Vi har ingen som driver HR-frågorna och jag vill vara den personen.
Jag vill kunna visa på kopplingen mellan affärsnytta och mjuka värden och arbeta fram en HR-plan.
Arbetsrättsliga frågor landar ofta på mitt bord och jag vill vara säkrare på vad som verkligen gäller idag.
Jag vill lyckas bättre i mina prestationer på jobbet och hantera mentala utmaningar
Idag finns ingen tydlig plan för hur vi kompetensinventerar inför rekryteringar.
Jag vill forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.