Behovsanalys

Vad är viktigast när det gäller din grupp? Du kan ange flera svar.

Jag har budgetansvar och vill få förståelse för hur jag skapar mer lönsamhet på vår avdelning.
Vill kunna motivera anda och hantera att vara chef över tidigare kollegor.
Att skapa ett självgående och sammansvetsat team trots att vi ofta jobbar på distans.
Det finns konflikter mellan individer i gruppen som påverkar arbetet.
Veta vad min grupp värdesätter och hur jag använder det i chefsrollen.
Arbeta långsiktigt med att förstå och utveckla min grupp i egenskap av chef.
Färdigheter för att leda en grupp jag inte är chef för.
Hjälpa mina medarbetare att bli mer självgående.
Hur jag kan vända motstånd mot förändring till förbättringsvilja.
Att få alla att ställa sig bakom ett visst beteende och vissa värderingar.
Hur jag utvecklar min grupp och får dem att bli bättre på att leda och få effekt från sina grupper.
Förstå hur jag får en projektgrupp att dra gemensamt mot samma mål.

Vad stämmer när det gäller din organisation? Du kan ange flera svar.

Det finns höga förväntningar på mig att utvecklas i chefsrollen.
Vi har konflikter eller tuffa besked som jag behöver kunna hantera.
Vill veta hur man gör medarbetar- och lönesamtal på bästa sätt.
Jag är inte chef men förväntas ändå åstadkomma resultat genom andra.
Få fler att ta egna initiativ och driva utveckling.
Jag väljer inte alltid min grupp utan den formas utifrån vad vi ska åstadkomma.
Vi driver många, stora eller viktiga projekt och jag är den som ska projektleda dem till framgång.
Forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Kommunikationen mellan ekonomiavdelningen och övriga avdelningar kan bli bättre.
Vi har en viss osäkerhet kring vad och hur vi ska göra och jag är den som är ansvarig.
Vi behöver utvecklas och jag är en av dem som ska få det att hända.
Mina medarbetare är spridda på olika orter och vi har ibland svårt att kommunicera effektivt.
Jag behöver bryta ner och förankra mina mål och få gruppen att arbeta mot dessa.

Hur vill du känna när du är tillbaka i jobbet? Du kan ange flera svar.

Självförtroende och säkerhet när jag talar inför andra.
Att jag vet hur jag ska leda ett målinriktat och framgångsrikt team med medarbetare på distans.
Trygghet i att leda andra utan att vara chef.
Känna trygghet i hur vi ska driva och förankra vårt förbättringsarbete.
Jag har råg i ryggen, flera nya verktyg och den kompetens som krävs för att driva framgångsrika projekt.
Bli bättre på att fatta beslut och arbeta fram vad, hur och när för hela organisationen.
Känna trygghet i konflikter och svåra samtal.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation.
Känna trygghet i chefsrollen.
Jag har lärt mig allt från att läsa ekonomiska rapporter och tolka ekonomisk information, till att lägga upp, genomföra och följa upp en budget.
Trygghet i att kunna skapa och utveckla framgångsrika team.
Redo att utbilda kollegor, medarbetare eller kunder.
Jag kommunicerar mer direkt och kan anpassa mig efter person och situation.
Säkerhet i att kunna övertyga andra med bra formuleringar och retorik.
Jag har modet att leda och vet om att jag har mycket att lära. Jag är redo att arbeta med mig själv i chefsrollen.
Trygghet och självförtroende vid förhandlingar.
Upprymd över hur lätt jag har för att coacha andra till att komma med lösningar.
En lättnad över hur mycket jag fått gjort med mitt projekt och hur enkelt det blir framåt.

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Många framgångsrika projekt i bagaget där jag kan visa på hur och varför vi lyckades.
Jag kan se tillbaka på att ha hållit inspirerande och engagerande utbildningar och föreläsningar.
Jag är erkänt skicklig i att utveckla andra genom att coacha dem.
Jag var delaktig i att få med alla i resan att ta oss från A till B.
Jag är erkänt skicklig på talent management: att se till att rätt kompetens finns på plats, utvecklas och stannar, utifrån vad organisationen behöver.
Jag har kvitto på att jag är erkänt duktig på att få till bra rekryteringar till olika poster.
Jag kan med stolthet visa att jag fört grupper samman och lett dem till att nå mål.
I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Växa in i ledarrollen för att på sikt kanske ta klivet och bli chef.
Jag är en erkänt framgångsrik och certifierad projektledare.
Jag har ett starkt kvitto på vad min HR-kompetens inneburit för hela organisationen.
Jag har undvikit och hanterat arbetsrättsliga tvister och kan påvisa stora besparingar.
Jag får ofta uppskattning för mina presentationer och har lätt för att få med mig åhörarna.
Förbättrad livskvalitet och får mer av rätt saker gjorda.
Om några år se tillbaka med stolthet på vart jag lett organisationen.
Jag har flera lyckade förhandlingar, både stora och små, bakom mig som byggt min karriär.
HR under min ledning är en självklar och viktig del i ledningsstrategierna och det operativa.
Jag har fått många kvitton på min förmåga att samverka och kommunicera med allt och alla i alla lägen.
Jag får accept från min grupp och mina chefer som en skicklig chef.
Jag har ett kvitto på min kompetens och gjort chefskarriär.
Jag är stolt över att vara en ledare med stort affärsmässigt förtroende, väl rustad för allt som rör ekonomi i chefsrollen.
Jag får bekräftelse på att jag är en fena på konflikthantering och känner igen mig i det.
Jag är oerhört uppskattad för min verbala förmåga och får andra med mig med hjälp av orden.

Vad är viktigast för er just nu? Du kan ange flera svar.

Bli bättre på att ta hand om våra kunder, hantera klagomål och skapa mersälj.
Lära mig grunderna inom sälj, hur jag ökar försäljningen och kundens förtroende.
Ha en hög nivå på bemötande och mersälj ute hos våra kunder.
Kunna organisera och strukturera vårt övergripande säljarbete.
Bli ännu vassare på att få till fler möten och ha bättre kvalitet i samtalen med kund.
Skapa en plan för hur vi ska positionera och marknadsföra oss för att nå våra mål.
Vidareutveckla och fördjupa befintliga kundkonton och sälja på värde.
Höja nivån hos säljarna och skapa bestående utveckling.

Vad är viktigast när det gäller era kunder? Du kan ange flera svar.

Hitta fler kunder, leads och bygga varumärket hos er viktigaste målgrupp.
Att kunden upplever våra positiva värden i alla kontakter med oss och att alla vet hur de hanterar missnöje.
Att vi förstår vilka kunder vi ska prioritera och hur vi ska använda incitament, ledarskap och styrmedel för att öka säljet.
Få en förståelse för vad det är som gör att vi säljer, hur kunderna fungerar och hur vi ska presentera det vi säljer.
Att kunderna ser oss och våra säljare som en partner som hjälper dem förbättras.
Att vi får en djupare förståelse för kundens behov, organisation och utmaningar och säljer på värde – inte pris.
Fördjupade kundrelationer där vi för dialog med ledning och ses som en partner.
Ofta kan vi hjälpa kunden med mer men missar behov när vi genomför uppdrag.

Vad stämmer när det gäller er organisation? Du kan ange flera svar.

Vi gör en del arbetsrättsliga misstag som tar tid och kostar pengar.
Vi har mycket tekniker eller konsulter ute hos kund och de är viktiga för försäljningen.
Vi behöver en mer säljande kultur, fler säljare och struktur för vad och hur dessa bearbetar.
Behöver förvalta och utveckla de kunder vi har, för där finns en stor potential.
Vi behöver arbeta med vår kultur, ledarskapet eller vår kommunikation.
I mitt arbete är det viktigt att kunna övertyga utan att övertala.
Vi behöver hitta sätt att ta hand om och utveckla vår personal för att säkra framtida behov.
Har rätt personliga förutsättningar men brister i säljfärdigheterna och kunskapen om varför kunder köpet.
Vi har många som inte är säljare som har kontakt med kunden över disk eller per telefon.
Vi har en konstant hög arbetsbelastning som inte går att påverka.
Vi behöver forma ett visst beteende och vissa värderingar för att kunna fortsätta resan framåt.
Viktigt att ha erfarenhet av vår bransch och kunderna, för att kunna lyckas som säljare.
Behöver komma ut och göra fler bra kundmöten som leder till affär.
Vi erbjuder utbildningar av våra produkter eller som fristående tjänster.
Vi brister i delar av rekryteringen eller får in fel personer.
Vi behöver få till en ännu tydligare koppling mellan affärsnytta och mjuka värden.
Det behövs bättre synk mellan sälj och marknad.
Det finns en uttalad förväntan att jag ska hålla presentationer av hög kvalitet.
Jag är ofta direkt eller indirekt involverad i förhandlingar med andra.
Vi har en hel del möten och olikheter som individer som jag vill kunna hantera.

Vad är det bästa som kan hända direkt efter utbildningen? Du kan ange flera svar.

Jag vet vad som gäller arbetsrättsligt och har en lösning.
Att vi blir ännu bättre på att förstå kundbehoven och att sälja på värde, vilket innebär mer betalt och färre prisdiskussioner.
Att vi direkt ökar försäljningen och att säljarna får verktyg och inspiration för att lyckas.
Jag har en plan för allt som rör HR och sätter den i rörelse.
Att vi etablerar och fördjupar samarbeten med större kunder som genererar stora volymer försäljning.
Att jag har byggt en kompetensplan och vet vilka talanger vi behöver locka, utveckla och behålla.
Jag får accept för HR-frågor i ledningen och kan påvisa affärsnyttan i mjuka värden.
Att era konsulter och tekniker upptäcker fler behov hos kunderna och skapar mersälj.
Att vi har en plan för att strukturera bearbetningen och kan leda säljarna långsiktigt och i vardagen för ökad försäljning.
Att vi har en plan för hur vi ska profilera och marknadsföra oss som det bara är att börja arbeta efter.
Att kunderna ger oss beröm för vår service och bemötande och att vi vänder missnöje till tacksamhet.
Jag har hittat ett sätt att förhålla mig till stress och prioritera.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation
Att säljarna säljer mer, stannar längre och växer in att få till fler stora kundkonton och arbetar med att utveckla dem.
Jag har gjort kompetensprofiler och plan för kommande rekryteringar

Hur vill du att det ska se ut när du ser tillbaka om 6 -12 månader? Du kan ange flera svar.

En höjd nivå hos alla säljare och kundkonton de utvecklat som genererar mycket pengar.
Att säljet nu är på en annan nivå där vi vet vad vi gör och varför och säljer mer på både nya kontakter och befintliga kunder.
Ett arbetssätt kring möten och behovsinventering som gör att vi kan ta tillvara på alla tänkbara kunder.
Försäljningen har tagit ett kliv uppåt och vi arbetar i huvudsak med ledning och beslutsfattare.
Färre reklamationer och fler nöjda kunder som kommer tillbaka.
Att vi gjort de marknadsinsatser vi planerat och att de gav effekt på sälj och varumärke.
Att vi har ett gemensamt arbetssätt hos icke-säljare för hur vi agerar professionellt och affärsdrivande ute hos kund.
Ledarskapet och strukturen har höjt nivån på hela säljavdelningen med ökad försäljning som följd.

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Fördjupa mina kunskaper och få ett kvitto på min kompetens i projektledning.
Bli bättre på att leda medarbetare på distans.
Känna mig säkrare i att hitta rätt argument och övertyga.
Vill ha kunskapen och de viktigaste verktygen för chefsrollen.
Framgångsrikt leda andra chefer.
Bli bättre på att förhandla och veta hur jag planerar och genomför bättre förhandlingar.
Kunna leda andra utan att vara chef.
Att utveckla eller förankra vår kultur.
Få kunskap och verktyg inom HR-rollen.
Kunskap och verktyg för att vi ska ha rätt kompetens på plats både idag och imorgon, för att nå våra affärsmål.
Stödja cheferna i arbetsrättsliga frågor eller hantera en konkret, arbetsrättslig utmaning.
Utveckla eller förankra vår kultur.
Färdigheter och kunskap för att hantera konflikter.
Behöver stärka mig som chef, arbeta med gruppen och individerna i gruppen.
Få kunskap och verktyg för allt inom rekrytering, arbetsrätt och HR.
Skapa bättre samarbete och förstå hur jag ska nå fram till andra.
Driva förändring/utveckla en avdelning eller organisation.
Förståelse för hur vi ska bli ännu vassare på att rekrytera.
Jag vill få bättre koll på den ekonomiska helheten, från första faktura till bokslut.
Hantera en stressig arbetssituation och prioritera vad som är viktigast.
Förstå hur min grupp fungerar och hur jag kan utveckla den.
Utbilda kunder och kollegor i nya arbetssätt, våra tjänster och liknande.
Lyckas bättre med mina presentationer.
Leda våra projekt framgångsrikt.
Stötta och coacha andra till att utvecklas och våga mer.

Vad beskriver bäst de du kommunicerar med och vad du vill? Du kan ange flera svar.

Ofta en grupp, där det handlar om att utbilda dem eller få dem att ta till sig nya arbetssätt.
Jag är trygg i att tala inför grupper men vill bli ännu bättre på argumentation som övertygar.
Jag håller presentationer för andra och det är viktigt att jag får fram mitt budskap ännu bättre.
Jag vill kunna få fram det jag vill och samtidigt kunna anpassa det jag säger utifrån olika personer.
Det blir ofta ställningskrig där vardera part biter sig fast vid en viss ståndpunkt.

Vad beskriver bäst nuläge och önskat läge för din roll? Du kan ange flera svar.

Jag vill forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Vi är i en tillväxtfas och har många nya förmågor på plats eller på väg in. Jag vill skapa rutiner för att effektivt få dem på banan.
Vi har ingen som driver HR-frågorna och jag vill vara den personen.
Jag vill lyckas bättre i mina prestationer på jobbet och hantera mentala utmaningar
Jag vill kunna visa på kopplingen mellan affärsnytta och mjuka värden och arbeta fram en HR-plan.
Idag finns ingen tydlig plan för hur vi kompetensinventerar inför rekryteringar.
Arbetsrättsliga frågor landar ofta på mitt bord och jag vill vara säkrare på vad som verkligen gäller idag.