Behovsanalys

Vad är viktigast när det gäller din grupp? Du kan ange flera svar.

Förstå hur jag får en projektgrupp att dra gemensamt mot samma mål.
Vill kunna motivera anda och hantera att vara chef över tidigare kollegor.
Arbeta långsiktigt med att förstå och utveckla min grupp i egenskap av chef.
Det finns konflikter mellan individer i gruppen som påverkar arbetet.
Hur jag kan vända motstånd mot förändring till förbättringsvilja.
Hjälpa mina medarbetare att bli mer självgående.
Att få alla att ställa sig bakom ett visst beteende och vissa värderingar.
Att skapa ett självgående och sammansvetsat team trots att vi ofta jobbar på distans.
Hur jag utvecklar min grupp och får dem att bli bättre på att leda och få effekt från sina grupper.
Veta vad min grupp värdesätter och hur jag använder det i chefsrollen.
Jag har budgetansvar och vill få förståelse för hur jag skapar mer lönsamhet på vår avdelning.
Färdigheter för att leda en grupp jag inte är chef för.

Vad stämmer när det gäller din organisation? Du kan ange flera svar.

Forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Jag väljer inte alltid min grupp utan den formas utifrån vad vi ska åstadkomma.
Jag behöver bryta ner och förankra mina mål och få gruppen att arbeta mot dessa.
Jag är inte chef men förväntas ändå åstadkomma resultat genom andra.
Vi har en viss osäkerhet kring vad och hur vi ska göra och jag är den som är ansvarig.
Vill veta hur man gör medarbetar- och lönesamtal på bästa sätt.
Vi behöver utvecklas och jag är en av dem som ska få det att hända.
Vi driver många, stora eller viktiga projekt och jag är den som ska projektleda dem till framgång.
Vi har konflikter eller tuffa besked som jag behöver kunna hantera.
Få fler att ta egna initiativ och driva utveckling.
Det finns höga förväntningar på mig att utvecklas i chefsrollen.
Kommunikationen mellan ekonomiavdelningen och övriga avdelningar kan bli bättre.
Mina medarbetare är spridda på olika orter och vi har ibland svårt att kommunicera effektivt.

Hur vill du känna när du är tillbaka i jobbet? Du kan ange flera svar.

Redo att utbilda kollegor, medarbetare eller kunder.
Trygghet i att leda andra utan att vara chef.
Bli bättre på att fatta beslut och arbeta fram vad, hur och när för hela organisationen.
En lättnad över hur mycket jag fått gjort med mitt projekt och hur enkelt det blir framåt.
Jag kommunicerar mer direkt och kan anpassa mig efter person och situation.
Jag har modet att leda och vet om att jag har mycket att lära. Jag är redo att arbeta med mig själv i chefsrollen.
Jag har råg i ryggen, flera nya verktyg och den kompetens som krävs för att driva framgångsrika projekt.
Trygghet i att kunna skapa och utveckla framgångsrika team.
Upprymd över hur lätt jag har för att coacha andra till att komma med lösningar.
Säkerhet i att kunna övertyga andra med bra formuleringar och retorik.
Känna trygghet i konflikter och svåra samtal.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation.
Jag har lärt mig allt från att läsa ekonomiska rapporter och tolka ekonomisk information, till att lägga upp, genomföra och följa upp en budget.
Känna trygghet i chefsrollen.
Känna trygghet i hur vi ska driva och förankra vårt förbättringsarbete.
Trygghet och självförtroende vid förhandlingar.
Självförtroende och säkerhet när jag talar inför andra.
Att jag vet hur jag ska leda ett målinriktat och framgångsrikt team med medarbetare på distans.

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

Jag har undvikit och hanterat arbetsrättsliga tvister och kan påvisa stora besparingar.
Jag får bekräftelse på att jag är en fena på konflikthantering och känner igen mig i det.
I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
HR under min ledning är en självklar och viktig del i ledningsstrategierna och det operativa.
Jag är stolt över att vara en ledare med stort affärsmässigt förtroende, väl rustad för allt som rör ekonomi i chefsrollen.
Jag har flera lyckade förhandlingar, både stora och små, bakom mig som byggt min karriär.
Jag har ett starkt kvitto på vad min HR-kompetens inneburit för hela organisationen.
Jag har ett kvitto på min kompetens och gjort chefskarriär.
Jag får ofta uppskattning för mina presentationer och har lätt för att få med mig åhörarna.
Förbättrad livskvalitet och får mer av rätt saker gjorda.
Jag kan se tillbaka på att ha hållit inspirerande och engagerande utbildningar och föreläsningar.
Om några år se tillbaka med stolthet på vart jag lett organisationen.
I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Växa in i ledarrollen för att på sikt kanske ta klivet och bli chef.
Jag är erkänt skicklig i att utveckla andra genom att coacha dem.
Jag är en erkänt framgångsrik och certifierad projektledare.
Jag var delaktig i att få med alla i resan att ta oss från A till B.
Jag är oerhört uppskattad för min verbala förmåga och får andra med mig med hjälp av orden.
Jag är erkänt skicklig på talent management: att se till att rätt kompetens finns på plats, utvecklas och stannar, utifrån vad organisationen behöver.
Jag har kvitto på att jag är erkänt duktig på att få till bra rekryteringar till olika poster.
Jag har fått många kvitton på min förmåga att samverka och kommunicera med allt och alla i alla lägen.
Många framgångsrika projekt i bagaget där jag kan visa på hur och varför vi lyckades.
Jag får accept från min grupp och mina chefer som en skicklig chef.
Jag kan med stolthet visa att jag fört grupper samman och lett dem till att nå mål.

Vad är viktigast för er just nu? Du kan ange flera svar.

Kunna organisera och strukturera vårt övergripande säljarbete.
Ha en hög nivå på bemötande och mersälj ute hos våra kunder.
Bli bättre på att ta hand om våra kunder, hantera klagomål och skapa mersälj.
Bli ännu vassare på att få till fler möten och ha bättre kvalitet i samtalen med kund.
Skapa en plan för hur vi ska positionera och marknadsföra oss för att nå våra mål.
Lära mig grunderna inom sälj, hur jag ökar försäljningen och kundens förtroende.
Vidareutveckla och fördjupa befintliga kundkonton och sälja på värde.
Höja nivån hos säljarna och skapa bestående utveckling.

Vad är viktigast när det gäller era kunder? Du kan ange flera svar.

Att vi får en djupare förståelse för kundens behov, organisation och utmaningar och säljer på värde – inte pris.
Få en förståelse för vad det är som gör att vi säljer, hur kunderna fungerar och hur vi ska presentera det vi säljer.
Att kunden upplever våra positiva värden i alla kontakter med oss och att alla vet hur de hanterar missnöje.
Ofta kan vi hjälpa kunden med mer men missar behov när vi genomför uppdrag.
Att vi förstår vilka kunder vi ska prioritera och hur vi ska använda incitament, ledarskap och styrmedel för att öka säljet.
Att kunderna ser oss och våra säljare som en partner som hjälper dem förbättras.
Fördjupade kundrelationer där vi för dialog med ledning och ses som en partner.
Hitta fler kunder, leads och bygga varumärket hos er viktigaste målgrupp.

Vad stämmer när det gäller er organisation? Du kan ange flera svar.

Vi har mycket tekniker eller konsulter ute hos kund och de är viktiga för försäljningen.
Jag är ofta direkt eller indirekt involverad i förhandlingar med andra.
Det behövs bättre synk mellan sälj och marknad.
I mitt arbete är det viktigt att kunna övertyga utan att övertala.
Vi gör en del arbetsrättsliga misstag som tar tid och kostar pengar.
Behöver komma ut och göra fler bra kundmöten som leder till affär.
Vi erbjuder utbildningar av våra produkter eller som fristående tjänster.
Har rätt personliga förutsättningar men brister i säljfärdigheterna och kunskapen om varför kunder köpet.
Vi behöver få till en ännu tydligare koppling mellan affärsnytta och mjuka värden.
Vi behöver forma ett visst beteende och vissa värderingar för att kunna fortsätta resan framåt.
Vi behöver hitta sätt att ta hand om och utveckla vår personal för att säkra framtida behov.
Vi har en konstant hög arbetsbelastning som inte går att påverka.
Vi har många som inte är säljare som har kontakt med kunden över disk eller per telefon.
Behöver förvalta och utveckla de kunder vi har, för där finns en stor potential.
Vi behöver arbeta med vår kultur, ledarskapet eller vår kommunikation.
Vi behöver en mer säljande kultur, fler säljare och struktur för vad och hur dessa bearbetar.
Vi har en hel del möten och olikheter som individer som jag vill kunna hantera.
Vi brister i delar av rekryteringen eller får in fel personer.
Det finns en uttalad förväntan att jag ska hålla presentationer av hög kvalitet.
Viktigt att ha erfarenhet av vår bransch och kunderna, för att kunna lyckas som säljare.

Vad är det bästa som kan hända direkt efter utbildningen? Du kan ange flera svar.

Att säljarna säljer mer, stannar längre och växer in att få till fler stora kundkonton och arbetar med att utveckla dem.
Jag har en plan för allt som rör HR och sätter den i rörelse.
Jag vet vad som gäller arbetsrättsligt och har en lösning.
Att jag har byggt en kompetensplan och vet vilka talanger vi behöver locka, utveckla och behålla.
Att kunderna ger oss beröm för vår service och bemötande och att vi vänder missnöje till tacksamhet.
Att era konsulter och tekniker upptäcker fler behov hos kunderna och skapar mersälj.
Att vi etablerar och fördjupar samarbeten med större kunder som genererar stora volymer försäljning.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation
Att vi har en plan för hur vi ska profilera och marknadsföra oss som det bara är att börja arbeta efter.
Att vi blir ännu bättre på att förstå kundbehoven och att sälja på värde, vilket innebär mer betalt och färre prisdiskussioner.
Jag har hittat ett sätt att förhålla mig till stress och prioritera.
Jag har gjort kompetensprofiler och plan för kommande rekryteringar
Att vi har en plan för att strukturera bearbetningen och kan leda säljarna långsiktigt och i vardagen för ökad försäljning.
Att vi direkt ökar försäljningen och att säljarna får verktyg och inspiration för att lyckas.
Jag får accept för HR-frågor i ledningen och kan påvisa affärsnyttan i mjuka värden.

Hur vill du att det ska se ut när du ser tillbaka om 6 -12 månader? Du kan ange flera svar.

En höjd nivå hos alla säljare och kundkonton de utvecklat som genererar mycket pengar.
Att vi gjort de marknadsinsatser vi planerat och att de gav effekt på sälj och varumärke.
Att vi har ett gemensamt arbetssätt hos icke-säljare för hur vi agerar professionellt och affärsdrivande ute hos kund.
Ledarskapet och strukturen har höjt nivån på hela säljavdelningen med ökad försäljning som följd.
Ett arbetssätt kring möten och behovsinventering som gör att vi kan ta tillvara på alla tänkbara kunder.
Färre reklamationer och fler nöjda kunder som kommer tillbaka.
Försäljningen har tagit ett kliv uppåt och vi arbetar i huvudsak med ledning och beslutsfattare.
Att säljet nu är på en annan nivå där vi vet vad vi gör och varför och säljer mer på både nya kontakter och befintliga kunder.

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Kunskap och verktyg för att vi ska ha rätt kompetens på plats både idag och imorgon, för att nå våra affärsmål.
Bli bättre på att leda medarbetare på distans.
Leda våra projekt framgångsrikt.
Att utveckla eller förankra vår kultur.
Förståelse för hur vi ska bli ännu vassare på att rekrytera.
Få kunskap och verktyg för allt inom rekrytering, arbetsrätt och HR.
Framgångsrikt leda andra chefer.
Behöver stärka mig som chef, arbeta med gruppen och individerna i gruppen.
Jag vill få bättre koll på den ekonomiska helheten, från första faktura till bokslut.
Vill ha kunskapen och de viktigaste verktygen för chefsrollen.
Känna mig säkrare i att hitta rätt argument och övertyga.
Utbilda kunder och kollegor i nya arbetssätt, våra tjänster och liknande.
Stötta och coacha andra till att utvecklas och våga mer.
Kunna leda andra utan att vara chef.
Förstå hur min grupp fungerar och hur jag kan utveckla den.
Skapa bättre samarbete och förstå hur jag ska nå fram till andra.
Fördjupa mina kunskaper och få ett kvitto på min kompetens i projektledning.
Stödja cheferna i arbetsrättsliga frågor eller hantera en konkret, arbetsrättslig utmaning.
Hantera en stressig arbetssituation och prioritera vad som är viktigast.
Lyckas bättre med mina presentationer.
Färdigheter och kunskap för att hantera konflikter.
Få kunskap och verktyg inom HR-rollen.
Driva förändring/utveckla en avdelning eller organisation.
Utveckla eller förankra vår kultur.
Bli bättre på att förhandla och veta hur jag planerar och genomför bättre förhandlingar.

Vad beskriver bäst de du kommunicerar med och vad du vill? Du kan ange flera svar.

Jag är trygg i att tala inför grupper men vill bli ännu bättre på argumentation som övertygar.
Det blir ofta ställningskrig där vardera part biter sig fast vid en viss ståndpunkt.
Jag håller presentationer för andra och det är viktigt att jag får fram mitt budskap ännu bättre.
Jag vill kunna få fram det jag vill och samtidigt kunna anpassa det jag säger utifrån olika personer.
Ofta en grupp, där det handlar om att utbilda dem eller få dem att ta till sig nya arbetssätt.

Vad beskriver bäst nuläge och önskat läge för din roll? Du kan ange flera svar.

Jag vill lyckas bättre i mina prestationer på jobbet och hantera mentala utmaningar
Vi är i en tillväxtfas och har många nya förmågor på plats eller på väg in. Jag vill skapa rutiner för att effektivt få dem på banan.
Vi har ingen som driver HR-frågorna och jag vill vara den personen.
Jag vill kunna visa på kopplingen mellan affärsnytta och mjuka värden och arbeta fram en HR-plan.
Idag finns ingen tydlig plan för hur vi kompetensinventerar inför rekryteringar.
Jag vill forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Arbetsrättsliga frågor landar ofta på mitt bord och jag vill vara säkrare på vad som verkligen gäller idag.