Kursanalys kommunikation och retorik

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Bli bättre på att förhandla och veta hur jag planerar och genomför bättre förhandlingar.
Känna mig säkrare i att hitta rätt argument och övertyga.
Lyckas bättre med mina presentationer.
Utbilda kunder och kollegor i nya arbetssätt, våra tjänster och liknande.
Skapa bättre samarbete och förstå hur jag ska nå fram till andra.

Vad beskriver bäst de du kommunicerar med och vad du vill? Du kan ange flera svar.

Jag är trygg i att tala inför grupper men vill bli ännu bättre på argumentation som övertygar.
Det blir ofta ställningskrig där vardera part biter sig fast vid en viss ståndpunkt.
Jag håller presentationer för andra och det är viktigt att jag får fram mitt budskap ännu bättre.
Jag vill kunna få fram det jag vill och samtidigt kunna anpassa det jag säger utifrån olika personer.
Ofta en grupp, där det handlar om att utbilda dem eller få dem att ta till sig nya arbetssätt.

Vad stämmer när det gäller er organisation? Du kan ange flera svar.

Vi har en hel del möten och olikheter som individer som jag vill kunna hantera.
Det finns en uttalad förväntan att jag ska hålla presentationer av hög kvalitet.
Vi erbjuder utbildningar av våra produkter eller som fristående tjänster.
Jag är ofta direkt eller indirekt involverad i förhandlingar med andra.
I mitt arbete är det viktigt att kunna övertyga utan att övertala.

Hur vill du känna när du är tillbaka i jobbet? Du kan ange flera svar.

Säkerhet i att kunna övertyga andra med bra formuleringar och retorik.
Självförtroende och säkerhet när jag talar inför andra.
Trygghet och självförtroende vid förhandlingar.
Redo att utbilda kollegor, medarbetare eller kunder.
Jag kommunicerar mer direkt och kan anpassa mig efter person och situation.

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

Jag har fått många kvitton på min förmåga att samverka och kommunicera med allt och alla i alla lägen.
Jag är oerhört uppskattad för min verbala förmåga och får andra med mig med hjälp av orden.
Jag kan se tillbaka på att ha hållit inspirerande och engagerande utbildningar och föreläsningar.
Jag får ofta uppskattning för mina presentationer och har lätt för att få med mig åhörarna.
Jag har flera lyckade förhandlingar, både stora och små, bakom mig som byggt min karriär.