Behovsanalys kommunikation och retorik

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Skapa bättre samarbete och förstå hur jag ska nå fram till andra.
Bli bättre på att förhandla och veta hur jag planerar och genomför bättre förhandlingar.
Känna mig säkrare i att hitta rätt argument och övertyga.
Lyckas bättre med mina presentationer.
Utbilda kunder och kollegor i nya arbetssätt, våra tjänster och liknande.

Vad beskriver bäst de du kommunicerar med och vad du vill? Du kan ange flera svar.

Det blir ofta ställningskrig där vardera part biter sig fast vid en viss ståndpunkt.
Jag är trygg i att tala inför grupper men vill bli ännu bättre på argumentation som övertygar.
Jag håller presentationer för andra och det är viktigt att jag får fram mitt budskap ännu bättre.
Ofta en grupp, där det handlar om att utbilda dem eller få dem att ta till sig nya arbetssätt.
Jag vill kunna få fram det jag vill och samtidigt kunna anpassa det jag säger utifrån olika personer.

Vad stämmer när det gäller er organisation? Du kan ange flera svar.

Det finns en uttalad förväntan att jag ska hålla presentationer av hög kvalitet.
Vi har en hel del möten och olikheter som individer som jag vill kunna hantera.
Jag är ofta direkt eller indirekt involverad i förhandlingar med andra.
I mitt arbete är det viktigt att kunna övertyga utan att övertala.
Vi erbjuder utbildningar av våra produkter eller som fristående tjänster.

Hur vill du känna när du är tillbaka i jobbet? Du kan ange flera svar.

Självförtroende och säkerhet när jag talar inför andra.
Säkerhet i att kunna övertyga andra med bra formuleringar och retorik.
Jag kommunicerar mer direkt och kan anpassa mig efter person och situation.
Trygghet och självförtroende vid förhandlingar.
Redo att utbilda kollegor, medarbetare eller kunder.

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

Jag får ofta uppskattning för mina presentationer och har lätt för att få med mig åhörarna.
Jag kan se tillbaka på att ha hållit inspirerande och engagerande utbildningar och föreläsningar.
Jag har fått många kvitton på min förmåga att samverka och kommunicera med allt och alla i alla lägen.
Jag har flera lyckade förhandlingar, både stora och små, bakom mig som byggt min karriär.
Jag är oerhört uppskattad för min verbala förmåga och får andra med mig med hjälp av orden.