Kursanalys ledarskap och projektledning

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Behöver stärka mig som chef, arbeta med gruppen och individerna i gruppen.
Bli bättre på att leda medarbetare på distans.
Utveckla eller förankra vår kultur.
Vill ha kunskapen och de viktigaste verktygen för chefsrollen.
Förstå hur min grupp fungerar och hur jag kan utveckla den.
Leda våra projekt framgångsrikt.
Framgångsrikt leda andra chefer.
Färdigheter och kunskap för att hantera konflikter.
Stötta och coacha andra till att utvecklas och våga mer.
Fördjupa mina kunskaper och få ett kvitto på min kompetens i projektledning.
Kunna leda andra utan att vara chef.
Driva förändring/utveckla en avdelning eller organisation.

Vad är viktigast när det gäller din grupp? Du kan ange flera svar.

Arbeta långsiktigt med att förstå och utveckla min grupp i egenskap av chef.
Det finns konflikter mellan individer i gruppen som påverkar arbetet.
Att få alla att ställa sig bakom ett visst beteende och vissa värderingar.
Förstå hur jag får en projektgrupp att dra gemensamt mot samma mål.
Hur jag kan vända motstånd mot förändring till förbättringsvilja.
Hjälpa mina medarbetare att bli mer självgående.
Veta vad min grupp värdesätter och hur jag använder det i chefsrollen.
Färdigheter för att leda en grupp jag inte är chef för.
Hur jag utvecklar min grupp och får dem att bli bättre på att leda och få effekt från sina grupper.
Att skapa ett självgående och sammansvetsat team trots att vi ofta jobbar på distans.
Vill kunna motivera anda och hantera att vara chef över tidigare kollegor.

Vad stämmer när det gäller din organisation? Du kan ange flera svar.

Vi behöver utvecklas och jag är en av dem som ska få det att hända.
Jag behöver bryta ner och förankra mina mål och få gruppen att arbeta mot dessa.
Mina medarbetare är spridda på olika orter och vi har ibland svårt att kommunicera effektivt.
Jag är inte chef men förväntas ändå åstadkomma resultat genom andra.
Det finns höga förväntningar på mig att utvecklas i chefsrollen.
Vill veta hur man gör medarbetar- och lönesamtal på bästa sätt.
Vi har konflikter eller tuffa besked som jag behöver kunna hantera.
Forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Vi driver många, stora eller viktiga projekt och jag är den som ska projektleda dem till framgång.
Få fler att ta egna initiativ och driva utveckling.
Vi har en viss osäkerhet kring vad och hur vi ska göra och jag är den som är ansvarig.
Jag väljer inte alltid min grupp utan den formas utifrån vad vi ska åstadkomma.

Hur vill du känna när du är tillbaka i jobbet? Du kan ange flera svar.

Känna trygghet i konflikter och svåra samtal.
Jag har råg i ryggen, flera nya verktyg och den kompetens som krävs för att driva framgångsrika projekt.
Upprymd över hur lätt jag har för att coacha andra till att komma med lösningar.
En lättnad över hur mycket jag fått gjort med mitt projekt och hur enkelt det blir framåt.
Att jag vet hur jag ska leda ett målinriktat och framgångsrikt team med medarbetare på distans.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation.
Känna trygghet i hur vi ska driva och förankra vårt förbättringsarbete.
Bli bättre på att fatta beslut och arbeta fram vad, hur och när för hela organisationen.
Känna trygghet i chefsrollen.
Jag har modet att leda och vet om att jag har mycket att lära. Jag är redo att arbeta med mig själv i chefsrollen.
Trygghet i att kunna skapa och utveckla framgångsrika team.
Trygghet i att leda andra utan att vara chef.

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

Många framgångsrika projekt i bagaget där jag kan visa på hur och varför vi lyckades.
Jag är en erkänt framgångsrik och certifierad projektledare.
Jag får accept från min grupp och mina chefer som en skicklig chef.
Växa in i ledarrollen för att på sikt kanske ta klivet och bli chef.
Om några år se tillbaka med stolthet på vart jag lett organisationen.
Jag får bekräftelse på att jag är en fena på konflikthantering och känner igen mig i det.
Jag kan med stolthet visa att jag fört grupper samman och lett dem till att nå mål.
Jag är erkänt skicklig i att utveckla andra genom att coacha dem.
Jag var delaktig i att fått med alla i resan att ta oss från A till B.
I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Jag har ett kvitto på min kompetens och gjort chefskarriär.