Kursanalys ledarskap och projektledning

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Framgångsrikt leda andra chefer.
Fördjupa mina kunskaper och få ett kvitto på min kompetens i projektledning.
Stötta och coacha andra till att utvecklas och våga mer.
Driva förändring/utveckla en avdelning eller organisation.
Bli bättre på att leda medarbetare på distans.
Vill ha kunskapen och de viktigaste verktygen för chefsrollen.
Jag vill få bättre koll på den ekonomiska helheten, från första faktura till bokslut.
Förstå hur min grupp fungerar och hur jag kan utveckla den.
Leda våra projekt framgångsrikt.
Behöver stärka mig som chef, arbeta med gruppen och individerna i gruppen.
Färdigheter och kunskap för att hantera konflikter.
Kunna leda andra utan att vara chef.
Utveckla eller förankra vår kultur.

Vad är viktigast när det gäller din grupp? Du kan ange flera svar.

Det finns konflikter mellan individer i gruppen som påverkar arbetet.
Arbeta långsiktigt med att förstå och utveckla min grupp i egenskap av chef.
Att få alla att ställa sig bakom ett visst beteende och vissa värderingar.
Att skapa ett självgående och sammansvetsat team trots att vi ofta jobbar på distans.
Hur jag kan vända motstånd mot förändring till förbättringsvilja.
Jag har budgetansvar och vill få förståelse för hur jag skapar mer lönsamhet på vår avdelning.
Hjälpa mina medarbetare att bli mer självgående.
Färdigheter för att leda en grupp jag inte är chef för.
Hur jag utvecklar min grupp och får dem att bli bättre på att leda och få effekt från sina grupper.
Förstå hur jag får en projektgrupp att dra gemensamt mot samma mål.
Vill kunna motivera anda och hantera att vara chef över tidigare kollegor.
Veta vad min grupp värdesätter och hur jag använder det i chefsrollen.

Vad stämmer när det gäller din organisation? Du kan ange flera svar.

Vi har en viss osäkerhet kring vad och hur vi ska göra och jag är den som är ansvarig.
Mina medarbetare är spridda på olika orter och vi har ibland svårt att kommunicera effektivt.
Forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Jag väljer inte alltid min grupp utan den formas utifrån vad vi ska åstadkomma.
Det finns höga förväntningar på mig att utvecklas i chefsrollen.
Jag behöver bryta ner och förankra mina mål och få gruppen att arbeta mot dessa.
Jag är inte chef men förväntas ändå åstadkomma resultat genom andra.
Vi har konflikter eller tuffa besked som jag behöver kunna hantera.
Kommunikationen mellan ekonomiavdelningen och övriga avdelningar kan bli bättre.
Vill veta hur man gör medarbetar- och lönesamtal på bästa sätt.
Få fler att ta egna initiativ och driva utveckling.
Vi behöver utvecklas och jag är en av dem som ska få det att hända.
Vi driver många, stora eller viktiga projekt och jag är den som ska projektleda dem till framgång.

Hur vill du känna när du är tillbaka i jobbet? Du kan ange flera svar.

Att jag vet hur jag ska leda ett målinriktat och framgångsrikt team med medarbetare på distans.
Bli bättre på att fatta beslut och arbeta fram vad, hur och när för hela organisationen.
Trygghet i att leda andra utan att vara chef.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation.
Jag har modet att leda och vet om att jag har mycket att lära. Jag är redo att arbeta med mig själv i chefsrollen.
Känna trygghet i hur vi ska driva och förankra vårt förbättringsarbete.
Jag har lärt mig allt från att läsa ekonomiska rapporter och tolka ekonomisk information, till att lägga upp, genomföra och följa upp en budget.
Känna trygghet i chefsrollen.
Trygghet i att kunna skapa och utveckla framgångsrika team.
Upprymd över hur lätt jag har för att coacha andra till att komma med lösningar.
Jag har råg i ryggen, flera nya verktyg och den kompetens som krävs för att driva framgångsrika projekt.
En lättnad över hur mycket jag fått gjort med mitt projekt och hur enkelt det blir framåt.
Känna trygghet i konflikter och svåra samtal.

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Jag är stolt över att vara en ledare med stort affärsmässigt förtroende, väl rustad för allt som rör ekonomi i chefsrollen.
Jag får accept från min grupp och mina chefer som en skicklig chef.
Växa in i ledarrollen för att på sikt kanske ta klivet och bli chef.
Om några år se tillbaka med stolthet på vart jag lett organisationen.
Jag får bekräftelse på att jag är en fena på konflikthantering och känner igen mig i det.
Jag är erkänt skicklig i att utveckla andra genom att coacha dem.
Många framgångsrika projekt i bagaget där jag kan visa på hur och varför vi lyckades.
Jag var delaktig i att få med alla i resan att ta oss från A till B.
Jag kan med stolthet visa att jag fört grupper samman och lett dem till att nå mål.
Jag har ett kvitto på min kompetens och gjort chefskarriär.
Jag är en erkänt framgångsrik och certifierad projektledare.