Behovsanalys ledarskap och projektledning

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Driva förändring/utveckla en avdelning eller organisation.
Bli bättre på att leda medarbetare på distans.
Framgångsrikt leda andra chefer.
Vill ha kunskapen och de viktigaste verktygen för chefsrollen.
Jag vill få bättre koll på den ekonomiska helheten, från första faktura till bokslut.
Färdigheter och kunskap för att hantera konflikter.
Kunna leda andra utan att vara chef.
Utveckla eller förankra vår kultur.
Behöver stärka mig som chef, arbeta med gruppen och individerna i gruppen.
Fördjupa mina kunskaper och få ett kvitto på min kompetens i projektledning.
Förstå hur min grupp fungerar och hur jag kan utveckla den.
Leda våra projekt framgångsrikt.
Stötta och coacha andra till att utvecklas och våga mer.

Vad är viktigast när det gäller din grupp? Du kan ange flera svar.

Att få alla att ställa sig bakom ett visst beteende och vissa värderingar.
Förstå hur jag får en projektgrupp att dra gemensamt mot samma mål.
Färdigheter för att leda en grupp jag inte är chef för.
Arbeta långsiktigt med att förstå och utveckla min grupp i egenskap av chef.
Jag har budgetansvar och vill få förståelse för hur jag skapar mer lönsamhet på vår avdelning.
Vill kunna motivera anda och hantera att vara chef över tidigare kollegor.
Att skapa ett självgående och sammansvetsat team trots att vi ofta jobbar på distans.
Hur jag utvecklar min grupp och får dem att bli bättre på att leda och få effekt från sina grupper.
Hjälpa mina medarbetare att bli mer självgående.
Det finns konflikter mellan individer i gruppen som påverkar arbetet.
Veta vad min grupp värdesätter och hur jag använder det i chefsrollen.
Hur jag kan vända motstånd mot förändring till förbättringsvilja.

Vad stämmer när det gäller din organisation? Du kan ange flera svar.

Jag är inte chef men förväntas ändå åstadkomma resultat genom andra.
Kommunikationen mellan ekonomiavdelningen och övriga avdelningar kan bli bättre.
Vi har en viss osäkerhet kring vad och hur vi ska göra och jag är den som är ansvarig.
Vi behöver utvecklas och jag är en av dem som ska få det att hända.
Vi har konflikter eller tuffa besked som jag behöver kunna hantera.
Mina medarbetare är spridda på olika orter och vi har ibland svårt att kommunicera effektivt.
Forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Jag behöver bryta ner och förankra mina mål och få gruppen att arbeta mot dessa.
Få fler att ta egna initiativ och driva utveckling.
Vill veta hur man gör medarbetar- och lönesamtal på bästa sätt.
Jag väljer inte alltid min grupp utan den formas utifrån vad vi ska åstadkomma.
Vi driver många, stora eller viktiga projekt och jag är den som ska projektleda dem till framgång.
Det finns höga förväntningar på mig att utvecklas i chefsrollen.

Hur vill du känna när du är tillbaka i jobbet? Du kan ange flera svar.

Känna trygghet i konflikter och svåra samtal.
Jag har modet att leda och vet om att jag har mycket att lära. Jag är redo att arbeta med mig själv i chefsrollen.
Jag har råg i ryggen, flera nya verktyg och den kompetens som krävs för att driva framgångsrika projekt.
Trygghet i att leda andra utan att vara chef.
Trygghet i att kunna skapa och utveckla framgångsrika team.
Känna trygghet i hur vi ska driva och förankra vårt förbättringsarbete.
Bli bättre på att fatta beslut och arbeta fram vad, hur och när för hela organisationen.
Upprymd över hur lätt jag har för att coacha andra till att komma med lösningar.
Att jag vet hur jag ska leda ett målinriktat och framgångsrikt team med medarbetare på distans.
Jag har lärt mig allt från att läsa ekonomiska rapporter och tolka ekonomisk information, till att lägga upp, genomföra och följa upp en budget.
En lättnad över hur mycket jag fått gjort med mitt projekt och hur enkelt det blir framåt.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation.
Känna trygghet i chefsrollen.

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

Många framgångsrika projekt i bagaget där jag kan visa på hur och varför vi lyckades.
Jag har ett kvitto på min kompetens och gjort chefskarriär.
Jag kan med stolthet visa att jag fört grupper samman och lett dem till att nå mål.
Jag var delaktig i att få med alla i resan att ta oss från A till B.
Jag får accept från min grupp och mina chefer som en skicklig chef.
Jag får bekräftelse på att jag är en fena på konflikthantering och känner igen mig i det.
Jag är en erkänt framgångsrik och certifierad projektledare.
Om några år se tillbaka med stolthet på vart jag lett organisationen.
Jag är erkänt skicklig i att utveckla andra genom att coacha dem.
I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Växa in i ledarrollen för att på sikt kanske ta klivet och bli chef.
Jag är stolt över att vara en ledare med stort affärsmässigt förtroende, väl rustad för allt som rör ekonomi i chefsrollen.