Behovsanalys personal och hr

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Hantera en stressig arbetssituation och prioritera vad som är viktigast.
Att utveckla eller förankra vår kultur.
Kunskap och verktyg för att vi ska ha rätt kompetens på plats både idag och imorgon, för att nå våra affärsmål.
Stödja cheferna i arbetsrättsliga frågor eller hantera en konkret, arbetsrättslig utmaning.
Få kunskap och verktyg inom HR-rollen.
Få kunskap och verktyg för allt inom rekrytering, arbetsrätt och HR.
Förståelse för hur vi ska bli ännu vassare på att rekrytera.

Vad beskriver bäst nuläge och önskat läge för din roll? Du kan ange flera svar.

Jag vill forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Vi har ingen som driver HR-frågorna och jag vill vara den personen.
Jag vill lyckas bättre i mina prestationer på jobbet och hantera mentala utmaningar
Arbetsrättsliga frågor landar ofta på mitt bord och jag vill vara säkrare på vad som verkligen gäller idag.
Idag finns ingen tydlig plan för hur vi kompetensinventerar inför rekryteringar.
Jag vill kunna visa på kopplingen mellan affärsnytta och mjuka värden och arbeta fram en HR-plan.
Vi är i en tillväxtfas och har många nya förmågor på plats eller på väg in. Jag vill skapa rutiner för att effektivt få dem på banan.

Vad stämmer när det gäller er organisation? Du kan ange flera svar.

Vi behöver hitta sätt att ta hand om och utveckla vår personal för att säkra framtida behov.
Vi behöver få till en ännu tydligare koppling mellan affärsnytta och mjuka värden.
Vi gör en del arbetsrättsliga misstag som tar tid och kostar pengar.
Vi brister i delar av rekryteringen eller får in fel personer.
Vi behöver forma ett visst beteende och vissa värderingar för att kunna fortsätta resan framåt.
Vi har en konstant hög arbetsbelastning som inte går att påverka.
Vi behöver arbeta med vår kultur, ledarskapet eller vår kommunikation.

Vad är det bästa som kan hända direkt efter utbildningen? Du kan ange flera svar.

Jag har hittat ett sätt att förhålla mig till stress och prioritera.
Jag får accept för HR-frågor i ledningen och kan påvisa affärsnyttan i mjuka värden.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation
Att jag har byggt en kompetensplan och vet vilka talanger vi behöver locka, utveckla och behålla.
Jag har en plan för allt som rör HR och sätter den i rörelse.
Jag vet vad som gäller arbetsrättsligt och har en lösning.
Jag har gjort kompetensprofiler och plan för kommande rekryteringar

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Jag har kvitto på att jag är erkänt duktig på att få till bra rekryteringar till olika poster.
HR under min ledning är en självklar och viktig del i ledningsstrategierna och det operativa.
Jag är erkänt skicklig på talent management: att se till att rätt kompetens finns på plats, utvecklas och stannar, utifrån vad organisationen behöver.
Jag har ett starkt kvitto på vad min HR-kompetens inneburit för hela organisationen.
Förbättrad livskvalitet och får mer av rätt saker gjorda.
Jag har undvikit och hanterat arbetsrättsliga tvister och kan påvisa stora besparingar.