Behovsanalys personal och hr

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Förståelse för hur vi ska bli ännu vassare på att rekrytera.
Få kunskap och verktyg inom HR-rollen.
Att utveckla eller förankra vår kultur.
Kunskap och verktyg för att vi ska ha rätt kompetens på plats både idag och imorgon, för att nå våra affärsmål.
Få kunskap och verktyg för allt inom rekrytering, arbetsrätt och HR.
Stödja cheferna i arbetsrättsliga frågor eller hantera en konkret, arbetsrättslig utmaning.
Hantera en stressig arbetssituation och prioritera vad som är viktigast.

Vad beskriver bäst nuläge och önskat läge för din roll? Du kan ange flera svar.

Jag vill lyckas bättre i mina prestationer på jobbet och hantera mentala utmaningar
Vi är i en tillväxtfas och har många nya förmågor på plats eller på väg in. Jag vill skapa rutiner för att effektivt få dem på banan.
Jag vill kunna visa på kopplingen mellan affärsnytta och mjuka värden och arbeta fram en HR-plan.
Idag finns ingen tydlig plan för hur vi kompetensinventerar inför rekryteringar.
Vi har ingen som driver HR-frågorna och jag vill vara den personen.
Jag vill forma rätt kultur som genomsyrar hela organisationen.
Arbetsrättsliga frågor landar ofta på mitt bord och jag vill vara säkrare på vad som verkligen gäller idag.

Vad stämmer när det gäller er organisation? Du kan ange flera svar.

Vi behöver hitta sätt att ta hand om och utveckla vår personal för att säkra framtida behov.
Vi behöver arbeta med vår kultur, ledarskapet eller vår kommunikation.
Vi gör en del arbetsrättsliga misstag som tar tid och kostar pengar.
Vi behöver forma ett visst beteende och vissa värderingar för att kunna fortsätta resan framåt.
Vi har en konstant hög arbetsbelastning som inte går att påverka.
Vi brister i delar av rekryteringen eller får in fel personer.
Vi behöver få till en ännu tydligare koppling mellan affärsnytta och mjuka värden.

Vad är det bästa som kan hända direkt efter utbildningen? Du kan ange flera svar.

Jag har hittat ett sätt att förhålla mig till stress och prioritera.
Jag har gjort kompetensprofiler och plan för kommande rekryteringar
Att jag har byggt en kompetensplan och vet vilka talanger vi behöver locka, utveckla och behålla.
Jag har en plan för allt som rör HR och sätter den i rörelse.
Att jag vet hur jag ska göra för att få till den där härliga känslan som genomsyrar all vår kommunikation
Jag vet vad som gäller arbetsrättsligt och har en lösning.
Jag får accept för HR-frågor i ledningen och kan påvisa affärsnyttan i mjuka värden.

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

Jag har ett starkt kvitto på vad min HR-kompetens inneburit för hela organisationen.
Jag har undvikit och hanterat arbetsrättsliga tvister och kan påvisa stora besparingar.
Jag har kvitto på att jag är erkänt duktig på att få till bra rekryteringar till olika poster.
I framtiden vill jag kunna säga att jag sett till att våra värderingar levs fullt ut.
Förbättrad livskvalitet och får mer av rätt saker gjorda.
Jag är erkänt skicklig på talent management: att se till att rätt kompetens finns på plats, utvecklas och stannar, utifrån vad organisationen behöver.
HR under min ledning är en självklar och viktig del i ledningsstrategierna och det operativa.