Kursanalys personal och hr

Vad har du mest behov av? Du kan ange flera svar.

Få kunskap och verktyg för allt inom rekrytering, arbetsrätt och HR.
Förståelse för hur vi ska bli ännu vassare på att rekrytera.
Hantera en stressig arbetssituation och prioritera vad som är viktigast.
Stödja cheferna i arbetsrättsliga frågor eller hantera en konkret, arbetsrättslig utmaning.
Få kunskap och verktyg inom HR-rollen.

Vad beskriver bäst nuläge och önskat läge för din roll? Du kan ange flera svar.

Vi har ingen som driver HR-frågorna och jag vill vara den personen.
Jag vill kunna visa på kopplingen mellan affärsnytta och mjuka värden och arbeta fram en HR-plan.
Idag finns ingen tydlig plan för hur vi kompetensinventerar inför rekryteringar.
Arbetsrättsliga frågor landar ofta på mitt bord och jag vill vara säkrare på vad som verkligen gäller idag.
Jag vill lyckas bättre i mina prestationer på jobbet och hantera mentala utmaningar

Vad stämmer när det gäller er organisation? Du kan ange flera svar.

Vi behöver få till en ännu tydligare koppling mellan affärsnytta och mjuka värden.
Vi gör en del arbetsrättsliga misstag som tar tid och kostar pengar.
Vi behöver arbeta med vår kultur, ledarskapet eller vår kommunikation.
Vi brister i delar av rekryteringen eller får in fel personer.
Vi har en konstant hög arbetsbelastning som inte går att påverka.

Vad är det bästa som kan hända direkt efter utbildningen? Du kan ange flera svar.

Jag får accept för HR-frågor i ledningen och kan påvisa affärsnyttan i mjuka värden.
Jag har en plan för allt som rör HR och sätter den i rörelse.
Jag vet vad som gäller arbetsrättsligt och har en lösning.
Jag har hittat ett sätt att förhålla mig till stress och prioritera.
Jag har gjort kompetensprofiler och plan för kommande rekryteringar

Hur vill du att det ska se ut i framtiden när du ser tillbaka på din utveckling? Du kan ange flera svar.

Jag har undvikit och hanterat arbetsrättsliga tvister och kan påvisa stora besparingar.
Förbättrad livskvalitet och får mer av rätt saker gjorda.
HR under min ledning är en självklar och viktig del i ledningsstrategierna och det operativa.
Jag har ett starkt kvitto på vad min HR-kompetens inneburit för hela organisationen.
Jag har kvitto på att jag är erkänt duktig på att få till bra rekryteringar till olika poster.