Behovsanalys sälj och marknad

Vad är viktigast för er just nu? Du kan ange flera svar.

Lära mig grunderna inom sälj, hur jag ökar försäljningen och kundens förtroende.
Ha en hög nivå på bemötande och mersälj ute hos våra kunder.
Vidareutveckla och fördjupa befintliga kundkonton och sälja på värde.
Skapa en plan för hur vi ska positionera och marknadsföra oss för att nå våra mål.
Kunna organisera och strukturera vårt övergripande säljarbete.
Bli bättre på att ta hand om våra kunder, hantera klagomål och skapa mersälj.
Höja nivån hos säljarna och skapa bestående utveckling.
Bli ännu vassare på att få till fler möten och ha bättre kvalitet i samtalen med kund.

Vad är viktigast när det gäller era kunder? Du kan ange flera svar.

Att vi får en djupare förståelse för kundens behov, organisation och utmaningar och säljer på värde – inte pris.
Hitta fler kunder, leads och bygga varumärket hos er viktigaste målgrupp.
Fördjupade kundrelationer där vi för dialog med ledning och ses som en partner.
Att kunderna ser oss och våra säljare som en partner som hjälper dem förbättras.
Få en förståelse för vad det är som gör att vi säljer, hur kunderna fungerar och hur vi ska presentera det vi säljer.
Att vi förstår vilka kunder vi ska prioritera och hur vi ska använda incitament, ledarskap och styrmedel för att öka säljet.
Ofta kan vi hjälpa kunden med mer men missar behov när vi genomför uppdrag.
Att kunden upplever våra positiva värden i alla kontakter med oss och att alla vet hur de hanterar missnöje.

Vad stämmer när det gäller er organisation? Du kan ange flera svar.

Det behövs bättre synk mellan sälj och marknad.
Behöver förvalta och utveckla de kunder vi har, för där finns en stor potential.
Viktigt att ha erfarenhet av vår bransch och kunderna, för att kunna lyckas som säljare.
Vi har mycket tekniker eller konsulter ute hos kund och de är viktiga för försäljningen.
Behöver komma ut och göra fler bra kundmöten som leder till affär.
Har rätt personliga förutsättningar men brister i säljfärdigheterna och kunskapen om varför kunder köpet.
Vi behöver en mer säljande kultur, fler säljare och struktur för vad och hur dessa bearbetar.
Vi har många som inte är säljare som har kontakt med kunden över disk eller per telefon.

Vad är det bästa som kan hända direkt efter utbildningen? Du kan ange flera svar.

Att säljarna säljer mer, stannar längre och växer in att få till fler stora kundkonton och arbetar med att utveckla dem.
Att vi direkt ökar försäljningen och att säljarna får verktyg och inspiration för att lyckas.
Att era konsulter och tekniker upptäcker fler behov hos kunderna och skapar mersälj.
Att kunderna ger oss beröm för vår service och bemötande och att vi vänder missnöje till tacksamhet.
Att vi blir ännu bättre på att förstå kundbehoven och att sälja på värde, vilket innebär mer betalt och färre prisdiskussioner.
Att vi har en plan för hur vi ska profilera och marknadsföra oss som det bara är att börja arbeta efter.
Att vi har en plan för att strukturera bearbetningen och kan leda säljarna långsiktigt och i vardagen för ökad försäljning.
Att vi etablerar och fördjupar samarbeten med större kunder som genererar stora volymer försäljning.

Hur vill du att det ska se ut när du ser tillbaka om 6 -12 månader? Du kan ange flera svar.

Att vi har ett gemensamt arbetssätt hos icke-säljare för hur vi agerar professionellt och affärsdrivande ute hos kund.
Ledarskapet och strukturen har höjt nivån på hela säljavdelningen med ökad försäljning som följd.
Att säljet nu är på en annan nivå där vi vet vad vi gör och varför och säljer mer på både nya kontakter och befintliga kunder.
Försäljningen har tagit ett kliv uppåt och vi arbetar i huvudsak med ledning och beslutsfattare.
Färre reklamationer och fler nöjda kunder som kommer tillbaka.
Ett arbetssätt kring möten och behovsinventering som gör att vi kan ta tillvara på alla tänkbara kunder.
En höjd nivå hos alla säljare och kundkonton de utvecklat som genererar mycket pengar.
Att vi gjort de marknadsinsatser vi planerat och att de gav effekt på sälj och varumärke.