fbpx

Bokningsvillkor för Framfots utbildningar

Vid anmälan till Framfots utbildningar gäller följande bokningsvillkor.

Tider

Tiderna för de schemalagda utbildningsdagarna är 9.00-17.00.

För att du ska få ut det du önskar av utbildningen, samt av respekt för dina utbildningskamrater, ber vi dig avsätta tid i din kalender för att kunna delta i utbildningen fullt ut. Sen ankomst och tidig avvikelse kan påverka din och dina kurskamraters behållning av utbildningen.

I vissa utbildningar ingår individuell coachning eller mentorskap med utbildaren som komplement. Tider för detta bestäms gemensamt med dig som deltar. Du som deltagare ansvarar för att ta dialogen kring dessa med aktuell utbildare eller kundansvarig. Du kan även mejla [email protected].

Detta ingår i utbildningen

I avgiften ingår Blended Learning (kombination av e-learning och utbildarledd utbildning), utbildningsmaterial, SPRINT-konceptet med eventuella analyser, Digiflex (valfrihet att delta på plats eller gå distans) och tillgång till vår kompetensportal upp till ett år efter avslutad utbildning.

Du har även möjlighet att använda oss som bollplank (inom rimliga gränser) upp till tre månader efter avslutad utbildning.

För dig som närvarar på plats ingår konferenspaket med förtäring under dina utbildningsdagar.

Utbildning på distans

Du som bokat utbildning på distans får senast 24 timmar innan ett mail med inloggningsuppgifter till en smidig & interaktiv videotjänst där vi kan leda utbildningen, dela in er i grupparbeten och arbeta praktiskt även på distans. För mer information se din kompetensportal som du får tillgång till inom 24 timmar efter att du bokat din utbildning.*

Avgiften vid utbildning online inkluderar:

 • Genomföring av digital utbildning eller live-streamad utbildning
 • Utbildningsmaterial
 • Elektroniskt deltagarbevis från Framfot.
 • Tillgång till kompetensportalen

Utbildning på plats

Våra utbildningar på plats i Göteborg och Malmö går i särskilt utvalda och centralt belägna konferenscenter med närhet till centralstationen på respektive ort. Exakt adress meddelas i utskicket med inloggning till kompetensportalen*.

Våra utbildningar på plats i Stockholm går i våra konferenslokaler i DN-huset, Rålambsvägen 17, på 19:e våningen*.

På samtliga orter har vi avtal med utvalda hotell, som ger dig som deltar på plats rabatt på boendet och en möjlighet att uppleva respektive stads nöjesliv.

*Observera att särskilda bokningsvillkor gäller för UGL. Se nedan.

Avgiften vid utbildning online inkluderar:

 • Genomföring av fysisk utbildning
 • Utbildningsmaterial
 • Fika och lunch vid fysiska utbildningar
 • Elektroniskt deltagarbevis från Framfot
 • Tillgång till kompetensportalen

Digiflex – Gå hela utbildningen på distans om du vill eller behöver

Med vår distanslösning Digiflex är hela vårt utbud* tillgängligt för dig som inte har möjlighet att delta i en fysisk utbildning. För att delta på distans behöver du en dator med fungerande ljud, mikrofon, kamera och en stabil internetuppkoppling.

När du nyttjar Digiflex finns dessutom möjlighet att delta vid ett fysiskt utbildningstillfälle om du skulle känna behov av det. Detta ingår i utbildningspriset, gäller i mån av plats och inom ett år från din bokning.

Läs mer på framfot.se/digiflex.

* Digiflex gäller ej UGL.

Villkor för beställningen

Anmälan

Anmälan till våra utbildningar är bindande och full betalningsskyldighet uppkommer i och med bokning. Se vidare nedan angående ångerrätt, avbokning och ombokning.

Du får tillgång till utbildningen i din kompetensportal inom 24 timmar och utbildningen anses därför påbörjad i samband med att du bokar.

Genom vårt koncept Blended learning by Framfot börjar utbildningen online med inspirerande, interaktivt och roligt innehåll så du har en grundläggande kunskap när det är dags för de schemalagda utbildningsdagarna.

När är sista anmälningsdag?

Framfot har normalt inget sista datum för anmälan till fysisk utbildning, digital utbildning eller live-streamed utbildning.

Paketerbjudande

Vi erbjuder även paketerbjudande, mer om detta på vår hemsida eller kontakta oss på 0220-600 680.

Fakturering

Utbildningen faktureras i samband med bokning. Betalningsvillkor faktura 20 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt lag.

Priset redovisas exklusive mervärdesskatt. På beloppen tillkommer moms.

Ångerrätt, avbokning och ombokning

Framfot tillämpar i tillämpliga fall reglerna om ångerrätt enligt Distansavtalslagen (lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

En deltagare kan omboka sin utbildning (men ej avanmäla sig) på följande villkor.

En deltagare kan omboka en utbildning på följande villkor: under förutsättning att meddelande skriftligen tillställts Framfot senast fyra (4) veckor innan utbildningens start sker ombokning utan kostnad. Ombokning innebär att du kan ändra till ett annat datum, byta till en liknande utbildning eller be att få ett värdebevis på motsvarande kursavgift att använda på någon av Framfots utbildningar inom ett år från värdebevisets utfärdande.

Vid ombokning 2-4 veckor innan utbildningsstart debiteras en ombokningsavgift à 1200 kronor.

Vid ombokning senare än två (2) veckor innan utbildningsstart debiteras en ombokningsavgift à 2400 kronor.

Överlåtelse av plats

Om deltagaren får förhinder kan deltagaren överlåta platsen till annan. Vid utebliven närvaro är utbildningsplatsen förverkad och betald kursavgiften återbetalas ej och eventuell obetald kursavgift ska erläggas.

Inställd utbildning

Framfot kan komma att behöva flytta en utbildning till ett annat datum på grund av för få deltagare eller på grund av andra förhållanden.

Framfot ger besked via e-post eller telefon till deltagarna om utbildningen blir inställd.

Framfot erbjuder samma utbildning vid ett senare datum eller en annan utbildning hos Framfot till motsvarande värde. Om inget av ovan accepteras av deltagaren, kommer deltagaren att ha en utbildning motsvarande betalat kursavgift innestående hos Framfot som full kompensation för den inställda utbildningen. Någon ytterligare kompensation erläggs inte.

Framfot är inte ersättningsskyldig för kostnader för flygbiljetter, hotell eller liknande i händelse av att en utbildning måste ställas in eller bokas om till ett annat datum. Deltagaren uppmanas därför att boka biljetter och hotell med avbokningsmöjlighet.

Framfot utfäster sig att meddela om utbildningen blir inställd senast 14 dagar före kursstart.

Innestående utbildning/Framfots värdebevis

Om du har en utbildning innestående hos Framfot, kan du registrera dig på en ny utbildning när som helst inom 12 månader från kursstart för ursprunglig anmäld kurs.

Giltighetstiden för innestående utbildning löper ut efter 12 månader.

Du kan anmäla dig till en utbildning med ett värde motsvarande värdebeviset.

 • Om du vill anmäla dig till en dyrare utbildning kommer Framfot att fakturera dig för mellanskillnaden.
 • Om du anmäler dig på en billigare utbildning, krediteras dessvärre inte mellanskillnaden.

Utbildningen är inte personlig och kan nyttjas av andra inom ditt företag.

Är du osäker på om du har en utbildning innestående eller inte ska du kontakta oss.

Specialvillkor för certifieringar och utbildningspaket

Certifieringar och utbildningspaket innebär ett förköp av utbildningsplatser. Du väljer själv datum från våra ordinarie, schemalagda utbildningar.

Utbildningsportfölj kan ej användas för utbildningarna UGL och Certifierad Verksamhetsledare.

Om utbildningsplatserna inte nyttjas senast tio (10) år efter beställningsdatum, är dessa förbrukade.

Du kan omboka specifika utbildningsplatser enligt ovan villkor, men utbildningspaketen återbetalas ej om vi ändrar datum för specifika utbildningstillfällen.

Specialvillkor för webbinariebokning

Pris: Se vår hemsida där du bokat webinariet.

De webinarium vi tar ut en avgift för fakturerar vi din organisation med de uppgifter du uppgett. Fakturan mejlas till din epostadress. Vid önskemål om annan fakturaadress ansvarar du för att meddela oss inom 24 timmar. Betalningsvillkor 10 dagar netto.

Du kan alltid avboka din webbinarieplats kostnadsfritt upp till 24 timmar efter att du bokat.
Därefter är din bokning bindande och kan ej avbokas.
Du kan ej heller avboka din plats på ett webbinarium som redan startat. Tjänsten du köpt anses då förbrukad och du betalar den angivna avgiften.

Om du får förhinder och inte kan delta vid det aktuella tillfället har du möjlighet att omboka dagen innan och delta vid eventuella framtida tillfällen i mån av plats utan extra kostnad. Se i första hand hemsidan för aktuella tillfällen. Finns det datum som passar dig, kontakta oss på [email protected] för att boka in framtida tillfälle.

Specialvillkor för UGL*

Anmälan till våra utbildningar är bindande.

Våra UGL-utbildningar genomförs på internat, med obligatorisk övernattning, på konferensgård i Skånetrakten (för Malmöbokningar) eller Stockholm (för Stockholmsbokningar). Det kräver övernattning under hela utbildningen.

Vi kommer även begära in ytterligare personuppgifter, med födelseår och svar på ytterligare frågor. Svaren på frågorna används anonymt av försvarsmakten för statistik avseende utbildningen UGL.

Du som deltar behöver vara i psykisk balans, eftersom utbildningen är krävande. Det råder även alkoholförbud under hela utbildningen, inklusive kvällstid.

Ombokning

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag. En administrativ kostnad på 1500 kronor ex. moms tillkommer 4 – 0 veckor före kursstart. Vid ombokning 2 – 4 veckor före kursstart till annan kursvecka, tillkommer en administrativ kostnad på 1500 kronor ex. moms. Vid ombokning mindre än 2 veckor före kursstart tillkommer 100% av kost och logikostnaden samt en administrativ avgift om 1500 kronor ex moms.

Immaterialrätt och nyttjanderätt

Kunden får inte publicera, kopiera eller på annat sätt sprida utbildningsmaterial från Framfot.

Nöjd kund-garanti

Vi på Framfot gör vårt yttersta för att alla våra kunder skall vara helt nöjda. Om du trots det känner att du inte fått det du behöver för att lyckas i din roll, kontakta oss, så ser vi till att du får det du saknar. Garanterat!

Genomförandegaranti

Vi respekterar ditt behov av kompetens. Därför ställer vi aldrig in utbildningar. Däremot kan vi vid enstaka tillfällen tvingas ändra utbildningsdatum. Genomförandegaranti innebär att du är garanterad att din utbildning kommer bli av. Om du har en brådskande situation du behöver hjälp med och en flyttad utbildning ställer till det för dig? Kontakta oss så hittar vi en lösning för att ge dig det du behöver just nu.

Force majeure

Framfot ansvarar inte för skador, förseningar, påverkan på uppdraget eller utebliven närvaro som åsamkas kunden på grund av krig, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, sjukdom, dödsfall eller liknande händelse som Framfot ej kan råda över eller förutse.

Tvist

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa villkor liksom annan tvist som har anknytning till Framfots verksamhet, ska avgöras enligt svensk lag vid Stockholms tingsrätt.

 Hantering av dina personuppgifter

Framfot hanterar de uppgifter du lämnar, bland annat med syfte att du ska få en bättre upplevelse av Framfots webbplats och våra erbjudanden till dig. Läs mer om vår integritetspolicy på framfot.se/om-webbplatsen.

Framfot hanterar dina personuppgifter enligt Personuppgiftspolicy, se länk. https://www.framfot.se/om-webbplatsen/

Erbjudanden

Erbjudande till dig som går en fristående utbildning – Uppgradera till Certifieringsutbildning

Om du bokat en fristående utbildning som ingår i någon av våra Certifieringsutbildningar, har du möjlighet att uppgradera till en komplett Certifieringsutbildning. Vi drar då av kostnaden för din fristående utbildning från priset på certifieringsutbildningen. Observera att detta måste ske senast två veckor efter att du gått den fristående utbildningen för att du ska få tillgodoräkna dig det du betalar för den fristående utbildningen.

Erbjudande till webbinarie- och minikursdeltagare – få pengarna tillgodo

Du som köper och betalar för en plats på ett webbinarium eller minikurs, eller köper ett separat Guldmedlemskap har möjlighet att få detta tillgodo vid köp av schemalagd utbildning hos oss. För att du ska få del av erbjudandet är det viktigt att du anger TILLGODO WEBBINARIE eller TILLGODO GULD när du bokar din utbildningsplats. Erbjudandet gäller fram till en vecka efter att du gått ditt första webbinarium eller minikurs hos oss

Guldmedlem

Du som bokar en ordinarie utbildning på Framfots hemsida blir automatiskt Guldmedlem.

Som guldmedlem har du kostnadsfri tillgång till samtliga minikurser som finns tillgängliga på Framfots hemsida. Medlemskapet är personligt och ger dig tillträde till en plats vid ett tillfälle på respektive minikurs Framfot erbjuder.

Gäller i 12 månader från köp. För att utnyttja guldmedlemskapet vid bokning av minikurs ansvarar kunden för att uppge GULDMEDLEM i samband med bokningen. Om kund ej uppger GULDMEDLEM vid bokningen kommer Framfot att fakturera för minikurser som har en deltagaravgift enligt våra gängse villkor och priser.

Framfot förbehåller sig rätten att ändra datum och utbud av tillgängliga minikurser.

Kontaktuppgifter

Vi tackar för ert förtroende. Har ni några frågor så tveka inte att höra av er till oss.
/Framfot företagsutbildning

Stockholm
DN huset, Rålambsvägen 17, vån. 19 112 59 Stockholm
Göteborg
Lilla Bommen 6, 411 04 Göteborg
Malmö
Adelgatan 21, 211 22 Malmö

Växel:  0220-600 680
E-post: [email protected]

www.framfot.se

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: