Om webbplatsen

Om Framfots webbplats

Webbplatsen www.framfot.se är Framot AB:s officiella webbplats.

Den här webbplatsen använder cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Post & Telestyrelsen definierar en cookie enligt följande:

”En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.”

Vi har valt att använda cookies för att bla lagra information om vilka sidor du besöker för att kunna presentera relevant information kopplade till dessa sidor. Cookien låter oss också veta om du besökt vår webbplats tidigare. Vi använder aldrig cookies för att lagra personlig information om dig utan endast för att underlätta ditt besök hos oss eller för att kunna följa antalet besökare.

Du kan i din browser själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika browsers fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din browser. Om du väljer att inte acceptera några cookies så kan du fortfarande besöka vår webbplats.

Läs mer om cookies

Hantering av personuppgifter

Information enligt personuppgiftslagen (PuL).

Framfot AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. De personuppgifter som Framfot AB får av dig eller hämtar in, behandlas för att vi skall kunna fullgöra och hantera såväl Framfots förpliktelser som dina önskemål.

Framfot kan komma att behandla lämnade och inhämtade personuppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, hantera prenumerationer, göra marknads- och kundanalyser samt för affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi använder också dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra tjänster. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Framfot har om dig, för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna, varifrån uppgifterna har hämtats. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Du kan också anmäla till oss att du motsätter dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring från Framfot.

Oavsett vilket ärende du har är adressen: Framfot AB, Rålambsvägen 17, 19 tr, 112 59  Stockholm och telefonnummer 08-653 01 80. Du kan också skicka e-post till [email protected]

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).

Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan till oss på Norrlands Miljövård och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar.

Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare av webbplatsen är Framfot AB. Har du frågor om oss, behöver du ytterligare information, vill du komma i kontakt med oss eller har du synpunkter på informationen här på webbplatsen kan du alltid kontakta oss eller skriva ett e-post till adressen [email protected].

Produktion

Vi på Framfot AB har anlitat Frosting Kommunikationsbyrå för att producera vår webbplats.