Konsult- och analys­tjänster för effektiv och konkret organisa­tions­utveckling

Framfots konsult- och analystjänster lägger grunden för ditt förändringsarbete och din organisationsutveckling. Med fokus på ledarskap, sälj, marknad och kommunikation analyserar vi vad som behöver göras och genomför förändringar som bidrar till bättre resultat i organisationen.

Förändringsarbete är en kritisk process. Genom att anlita en utomstående expert får du hjälp att se organisationen utifrån och får en tydligare helhetsbild. Du får också draghjälp i arbetet med att få alla med på banan samt verktyg och metoder för att hålla ihop processen.

Organisationsutveckling och verksamhetsutveckling med handlingskraft

Framfots konsulter har en unik kompetens för praktisk organisations- och verksamhetsutveckling genom hela processen, från analys och målarbete till strategi, struktur och kultur. Pedagogisk skolning och mångårig erfarenhet av att utbilda andra gör att vi med effektiva processer når goda resultat med kreativitet, handlingskraft och engagemang som verktyg.

Hos oss får du konkret hjälp att ta reda på vad som behöver göras och stöd i processen att genomföra det. Med erfarenhet av att driva och skapa förändringar i en mängd olika organisationer erbjuder vi organisationsutveckling och förändringsarbete utan bullshit.

Kontakta Framfot för framgångsrikt förändringsarbete

  • När potential finns för ökad framgång i verksamheten
  • När du har behov av snabb förändring
  • När organisationen har växtvärk eller utmaningar i kommunikationen
  • När organisationen saknar eller behöver förnya mål, vision, värdegrund och struktur
  • När ni har nått en platå
  • När tiden inte räcker till och organisationen behöver extra händer, fötter, hjärna och hjärta

Kontakta oss för en kostnadsfri plan.

Fyll i formuläret så får du en kostnadsfri analys tillsammans med en erfaren organisationsutvecklare. Oavsett om du väljer att anlita Framfot eller någon annan aktör ger analysen ett bra underlag för hur du kan gå vidare.

Begär offert

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: