Pedagogik och kvalitetssäkring

SPRINT™ – vår modell för framgångsrik utbildning. Klicka för att se filmen.

Framfots företagsutbildningar är ett löfte om framgång. Ett löfte om ny kunskap, förändring och mod till utveckling i din yrkesroll. Ett löfte om att du kan bli bäst på det du gör.

Vår metod är skillnaden mellan att gå en kurs och att gå framåt. Går du en utbildning hos oss ska det ge resultat och alla våra utbildningar bygger därför på modellen SPRINT som är uppdelad i tre etapper: Ready, Set och Go. Hos oss börjar utbildningen när du anmäler dig och slutar när du nått ditt resultat.

Individuell och praktisk träning

Forskning visar att upp till 80 procent av effekten av dina utbildningsinsatser beror på vad som händer före och efter utbildningsdagarna. Vår utbildningsmodell SPRINT är designad enligt en konsekvent före, under och efter-modell för optimal effekt. Du får individuell och praktisk träning samt hjälp att omsätta teori och kunskap i praktiken.

1READY – före utbildningen
Behovsinventering och förberedelser

SPRINT säkerställer att både du och vi är förberedda innan utbildningen börjar. Med förberedande analys och behovsinventering kan vi anpassa innehållet samt välja de övningar och scenarion som passar dig.

Bra förberedelser och repetition är ett väl beprövat upplägg för optimal inlärning. Du får ett grundmaterial att sätta dig in i innan utbildningen startar. Analys och förberedande arbete ökar behållningen av utbildningen, ger dig stöd i uppföljning och fördjupning samt bidrar till en bestående förändring med nya rutiner och arbetssätt på din arbetsplats.

2SET – under utbildningen
Små grupper, skickliga utbildare och praktiskt fokus

Grupper om max tio deltagare gör att vi kan anpassa utbildningen till dina unika förutsättningar. Utbildaren kan ägna mer tid åt varje deltagare och det finns mer utrymme för individuella frågor.

Tonvikten ligger på praktiska tips, handgripliga övningar, grupparbeten och konkreta exempel i en miljö där samspelet mellan deltagarna är en av förutsättningarna för inlärning och inspiration. Dynamiken i gruppen bidrar till en positiv stämning där vi sporrar, stöttar och hjälper varandra att utvecklas. Resultatet blir högre effektivitet och mer praktisk nytta.

3GO – efter utbildningen
Tillämpa kunskapen i praktiken

Efter utbildningen är det dags för praktisk tillämpning av det du lärt dig. Du får en personlig handlingsplan, verktyg och metoder som hjälper dig komma igång med att använda dina nyförvärvade kunskaper.

Tips och idéer som påminnelse

Repetition och återkoppling är en del i inlärningsprocessen. Efter utbildningen får du inspiration och idéer som knyter an till våra utbildningar via e-post.

Genomförandegaranti

Vi ställer aldrig in utbildningar. Däremot kan vi vid enstaka tillfällen tvingas ändra utbildningsdatum. Genomförandegaranti innebär att du är garanterad att din utbildning blir av. Om vi mot förmodan ombokar datum och de nya datumen inte passar dig, har du rätt att häva bokningen och få pengarna tillbaka.

Nöjd-kund-garanti

Vi gör vårt yttersta för att du ska vara nöjd. Om du skulle känna att vi inte håller vad vi lovat, kontakta oss så ser vi till att du får det du saknar. Skulle du trots det känna att du inte är nöjd får du pengarna tillbaka.

Support upp till tre månader

Efter utbildningen har du tillgång till support i upp till tre månader. Behöver du ett snabbt svar eller stöd kring något som rör utbildningen är det bara att höra av dig. Du har också tillgång till verktyg, checklistor och mallar via Kompetensportalen™ ett helt år efter utbildningen.

Kvalitetssäkring

Med tongivande forskning som grund arbetar vi enligt ett flertal kända metoder för att säkerställa kompetensutveckling och utbildning med kvalitet. Modellen nedan visar vilka.
ISO. Kolb. Brinkerhoff. OBM. SAUF. Positiva glasögon. Fokusera på det du är bra på. Och gör mer av det.

 

Prenumerera

Ta del av nyheter, erbjudanden och tips från Framfot.