Vill du veta hur personal och chefer ser på ledarskapet?

Lär dig hemligheten bakom ett välfungerande ledarskap.

Vi delar med oss av vår rapport kring ett välfungerande ledarskap. Du får del av rapporten, analysen, våra slutsatser, vad det innebär konkret och vilka lärpunkter du kan dra av detta som du har nytta av i din roll och i er organisation. För att ta del av rapporten, som är baserad på enkätsvar från 670 svaranden, fyller du i formuläret längst ner på sidan.

Detta får du med dig

  • Vad personalen värdesätter hos sin närmaste chef och hos ledningen.
  • Vad chefer upplever som störst utmaningar och hur det hänger ihop med vad personalen värdesätter.
  • Hur ser kopplingen ut mellan ledarskapet och motivationen?
  • Hur varierar det mellan olika storlekar på organisationer?
  • Vad innebär det konkret för dig och vad är viktigast att lägga fokus på?

Vi bjuder på rapporten i sin helhet samt inspiration och konkreta verktyg kopplade till detta.

Fyll i formuläret för att ta del av rapporten

Fyll i formuläret så får du rapporten och vår analys.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.