Skapa er egen framgångsanda

Skapa er egen framgångsanda

Kursen Skapa er egen framgångsanda ger insikt i vad som krävs för att skapa ett fungerande team, hur organisationens värderingar bidrar till framgång samt hur ni kan arbeta för att nå era mål.

Hinder blir möjligheter när vi tittar på faktorer som till exempel försäljningssiffror och arbetsbelastning. Tillsammans skräddarsyr vi en utbildning med målet att skapa en unik framgångsanda i din organisation genom smarta mål, ett framgångsrikt team och framgångsrika individer.

Kursinnehåll:

 • Bilden av företaget
 • Smarta mål
 • Riktlinjer för intern kommunikation
 • Spelregler
 • Bemötande
 • Gruppsykologi

 • Skapa framgångsrika team
 • Roller i gruppen
 • Utveckling av gruppen
 • Värderingar
 • Självkännedom
 • Feedback, konstruktiv kritik
 • Kommunikationsstilar
 • Assertiv kommunikation