Smarta mål som fungerar

Smarta mål som fungerar

Mål som motiverar är raketbränsle för verksamheten. Kursen Smarta mål som fungerar ger kunskap om hur du sätter upp och uppnår smarta mål som för verksamheten framåt. Du lär dig sätta tydliga mål som kommunicerar vad ledningen vill uppnå och som blir ett effektivt verktyg för verksamhetsstyrning. Tydliga mål som motiverar genom att varje medarbetare förstår sin roll i ett sammanhang. Du får också insikt i hur tydliga mål är en förutsättning för uppföljning.

 

Smarta mål är: Specifika, mätbara, accepterade, relevanta, tidssatta och aktivietesskapande.

Efter kursen har du tagit fram tydliga, utmanande och smarta mål för din organisation genom praktiskt och verklighetsbaserade förutsättningar. Du kommer att ha en plan för hur du ska kommunicera, motivera, inspirera, styra, leda, följa upp, uppnå samt överträffa målen.

Kursinnehåll:

 • Kommunicera målen
 • Använda mål för att motivera
 • Motivation för att nå målet
 • Mål som inspirerar, styr och leder
 • Så överträffar du målen
 • Sätta upp verkliga mål inom perspektiven:
 • Finanser
 • Ekonomi
 • Lönsamhet
 • Tillväxt
 • Försäljning
 • Säljarbudget
 • Viktiga mål för ägarna
 • Kundperspektivet

 • Kundnöjdhet och lojalitet
 • Marknadsandelar
 • Viktiga mål för kunderna
 • Utveckling
 • Nya produkter/tjänster
 • Viktiga mål för bibehållen förmåga till förändring och förbättring
 • Interna arbetssätt
 • Ledtider
 • Produktionsmål
 • Kvalitetsnivå
 • Standarder
 • Viktiga mål för ett fungerande arbetssätt
 • Medarbetarperspektivet
 • Attraktivitet som arbetsgivare
 • Personalutveckling
 • Viktiga mål för rekrytering och arbetsprestation