Socialt ansvar

Foto: Erik Törner / IM:s bildarkiv.

Vi kun­skaps­kom­pen­serar när ­du köper en utbildning

Socialt ansvar med kunskapskompensation. Det är modellen för Framfot som i samarbete med biståndsorganisationen Individuell Människohjälp bidrar till flickors utbildning i Malawi.

I linje med övergripande mål för verksamheten hjälper Framfot människor att växa och utvecklas i ett land där flickors skolgång är allt annat än en självklarhet. Att bidra till utbildning är att bidra till självständighet, möjlighet till egen försörjning och familjebildning i vuxen ålder som alternativ till barnäktenskap.

– Vi tror på utbildning för alla, oavsett ålder och kön. Med tonvikt på värdeorden mod, glädje, omtanke, engagemang och innovation väljer vi att stödja det som ligger oss varmt om hjärtat, säger Anna Furuhäll, vd, Framfot AB.

Långsiktig investering i malawiska kvinnors framtid

Kvinnor och flickor är de mest utsatta grupperna i det malawiska samhället. Av tradition får pojkar företräde till utbildning och uppemot 40 procent av flickorna går inte i skolan. Fattigdom, äktenskap för minderåriga och graviditet är grundläggande orsaker.

– Den mest långsiktiga investering ett land eller en enskild aktör kan göra för ett fattigt land är att bidra till att utveckla utbildningssektorn. Vår starkaste drivkraft är att påverka flickor och deras föräldrar att välja skolgång. Vi märker att tendensen att gifta sig i unga år minskar om flickorna kommer in på gymnasiet, då ser de en möjlig framtid som yrkeskvinna med kontroll över sin egen ekonomi, säger Lars Mannberg, regionchef för Individuell Människohjälps biståndsarbete i södra Afrika.

Rättighetsbaserat arbete med fokus på orsakerna till fattigdom

Av de flickor som kommit in på gymnasiet är det nästan 70 procent som avslutar sin utbildning efter fyra år. Ett långsiktigt stöd är en viktig investering i såväl flickornas som landetsframtid, när du utbildar en flicka utbildar du en hel nation. Individuell Människohjälp angriper roten till problemet genom att jobba rättighetsbaserat och attackera de strukturella orsakerna till fattigdom i stället för symptomen.

Kvinnor och flickor är de mest utsatta grupperna i det malawiska samhället. Av tradition får pojkar företräde till utbildning och uppemot 40 procent av flickorna går inte i skolan.

Förutom stöd i form av skolavgifter arbetar organisationen med studiecirklar, läger där flickorna får möta malawiska kvinnor som är positiva förebilder samt radioprogram med musik och jinglar med rättighetsbudskap.

Tillsammans med Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives gör Individuell Människohjälp också en satsning på kvinnors försörjning genom att främja kvinnors möjligheter att låna pengar och utbildar kvinnor i småföretagande.

En investering i rätten till utbildning och egen försörjning

Varje utbildningsbokning hos Framfot bidrar till att fler flickor i världen kan genomföra sin gymnasieutbildning. Individuell Människohjälp anpassar sitt stöd efter varje enskild situation och bidraget kan innebära till exempel ett paket som omfattar skolavgift, skoluniform, skor, läromedel samt resebidrag för en flicka i Malawi.

– Samarbetet med Individuell Människohjälp ger oss möjlighet att bidra till att ge flickor i Malawi rätt till utbildning, sexuell och reproduktiv hälsa samt möjlighet till egen försörjning. Det är en investering som känns helt rätt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Anna Furuhäll.

 

  • Vill du veta mer om Individuell Människohjälp? Kontakta Erik Edling, samordnare för externfinansiering, Individuell Människohjälp, telefon +46 46 32 99 38.

Prenumerera

Ta del av nyheter, erbjudanden och tips från Framfot.