Test Kursanalys

Test Kursanalys

Behöver stärka mig som individ, arbeta med gruppen och individerna i gruppen Driva förändring/utveckla en avdelning eller organisation Färdigheter och kunskap för att hantera konflikter Vill ha kunskapen och de viktigaste verktygen för chefsrollen Förstå hur min grupp fungerar och hur jag kan utveckla den Stötta och coacha andra till att utvecklas och våga mer Utveckla eller förankra vår kultur Leda våra projekt framgångsrikt