Aktivt lyssnande som coachverktyg

Aktivt lyssnande är en av de mest grundläggande coachfärdigheterna. I det coachande samtalet handlar det om att lyssna på rätt sak och att lägga egna tolkningar och åsikter åt sidan. Vi behöver lyssna utan att egna erfarenheter och igenkännande får dominera och styra frågorna och samtalets riktning. Lyssnandet kan beskrivas i tre nivåer.

Nivå 1 – Inre lyssnande

Det vi hör påminner om något vi själva har upplevt och vi tänker på vår egen historia. Därför kan det bli så att vi hör det vi vill höra eller det vi tror att sökanden är på väg att säga. Vi låter m.a.o. våra egna ”mentala modeller” styra vad vi hör, vad vi fäster vikt vid och vad vi tror att sökanden vill säga.

Sökanden: ”Usch vad mycket saker jag ska klara av. Jag vet inte hur jag ska få tid med allt.”

Intervjuaren: ”Ja det låter jobbigt. Jag vet precis hur det är. Det jag brukar göra när jag har för mycket att göra är att skapa en arbetsplan.”

Nivå 2 – Fokuserat lyssnande

De flesta har upplevt att de blivit så uppslukade av en historia att deras egen inre dialog har tystnat. Hela uppmärksamheten ligger på den som berättar. När vi lyssnar på nivå 2 är vi mer fördomsfria i vårt lyssnande. Vi har fokus på den sökande och lyssnar utanför våra egna mentala modeller. Orden vi hör är varken rätt eller fel. De bara är.

Sökanden: ”Usch vad mycket saker jag ska klara av. Jag vet inte hur jag ska få tid med allt.”

Intervjuaren: ”Ja det låter jobbigt. Vad är det som tar all din energi?” ”Hur kan du göra för att få loss den tid du behöver?”

Nivå 3 – Globalt lyssnande

Här kopplar vi in alla våra sinnen. Förutom hörseln använder vi synen, lukten, smaken taktila sinnen och det sjätte sinnet – intuitionen. Det är som att slå på en radar som ser, hör och känner sinnesväxlingar, bilder, känslor och ord som inte uttalas. Det gäller att våga uttala vad man känner, utan att för den skull göra anspråk på att komma med ”sanningen”. Den sökandes respons avgör hur rätt ute vi är. ”Jag tycker mig höra en viss uppgivenhet i din röst. Stämmer det?” ”Det låter som att det finns en tvekan i ditt svar. Jag får en känsla av det ligger något mer bakom..?”

Källa aktivt lyssnande: Susanne Gjerde – Coachning

Vad som hjälper för att kunna lyssna på nivå 2 och 3:

  • Vara avslappnad
  • Full närvaro
  • Nyfikenhet
  • Släppa egen agenda – vad du tror/hoppas/önskar/vill/förväntar dig ska sägas.
  • Släppa analys och värdering av det som sägs

Använd de sju kompisarna…

Vem
Vad
Hur
När
Var
Varför
På vilket sätt

För att ställa öppna frågor. (Slutna frågor = frågor som kan besvaras med ja eller nej.)

Summera med jämna mellanrum: ”Det jag hör att du säger är ….. – stämmer det?”

Lyssnandet har också ett fysiskt uttryck

Genom att luta dig tillbaks och knäppa händerna ovanför huvudet och lägga ena foten på det andra benets knä berättar du: ”Jag är den överlägsna rådgivaren och kan hitta lösningarna för dig.” Genom att luta sig framåt med fötterna i marken och öppet center (ej korslagda ben eller armar) berättar du: ”Jag är engagerad och vill lyssna på dig!”

Långsamhet och tystnad

Kommunikation på djupare nivå är ofta förbundet med långsamhet och ett mindre ordflöde. Var generös med pauser, låt den sökande få tid på sig att tänka efter och leta efter svar lite längre in i sig själv. Uppmuntra letandet genom att vara lugn och närvarande samt visa tålamod och acceptans. Försök släppa pressen att prestera bra och rätt frågor. Tystnad och långsamhet är ibland de allra bästa frågorna.

Kontakta mig

Är du intresserad av att veta mer om våra utbildningar, våra konsulttjänster eller om företaget är du varmt välkommen med din förfrågan. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.