fbpx

Är män bättre ledare än kvinnor?

Kvinnor är mer känslostyrda och genetiskt ämnade att ta hand om barn och hem, medan män är naturligt bättre lämpade ledare. Ja, så där kan det låta ibland. Men varför gör då Markus Aujalay så goda köttbullar och hur fick Magdalena Andersson förtroendet som statsminister? Och vad säger forskningen om kvinnors ledaregenskaper?

Är män bättre ledare än kvinnor?

Företagsanpassad utbildning?

Forskning kring kvinnor i ledande positioner tog fart under 1960-talet när kvinnor i större utsträckning började lönearbeta. En av de mest kända studierna från den tiden är Rosabeth M. Kanters ”Men and Women of the Corporation” från 1977. Kanters studie kommer bland annat fram till att:

  • Kvinnor utsätts för hårdare granskning och högre prestationskrav.
  • Den enskilda kvinnans prestation blir en symbol för kvinnor som grupp.
  • Stereotypa roller som mamma, järnlady och sexbomb projiceras på kvinnor av omgivningen för att hantera ”ovana situationer”. Till ovana situationer räknas exempelvis kvinnor som arbetar enligt studien.
  • Män överdriver sina gemensamma drag för att stärka den egna grupplojaliteten.

Men nu är det ju Sverige 2022 och kvinnor som arbetar kan knappast klassas som en ”ovan situation” längre och uttrycket sexbomb drog väl ändå sin sista suck 1999 i och med Tom Jones hit med samma namn. Så vad säger mer samtida forskning?

Kvinnor granskas hårdare än män

En svensk studie från 2021 visar att kvinnor på ledande positioner granskas hårdare av media än män, precis som Kanters studie från 1977. Och för att vara ett av världens mest jämställda länder så är det, överraskande nog, framför allt kvinnans föräldraroll och politiska kompetens som ifrågasätts. Kritik som utgår från de traditionella könsnormerna och hämmar kvinnors rätt att utöva sitt politiska ledarskap med samma förutsättningar som män enligt studien.

Klara Regnö, forskare vid Göteborgs universitetet menar att ett underliggande problem är att frågan ”är kvinnor lika bra ledare” alltid utgår ifrån mannen som den naturliga chefen. Vilket ger kvinnor helt andra förutsättningar att leverera. Regnö menar även att eftersom kvinnor blir mer granskade har de inte samma utrymme att vara halvrisiga på sitt jobb – de måste prestera. Men vad säger det om kvinnors ledarskap?

Lästips: Minska stressen på jobbet 

Kvinnor har de mest uppskattade ledaregenskaperna

I en amerikansk studie från 2019 låter Jack Zanger och Joseph Folkman företagsledare utvärderas av sina närmsta medarbetare och chefer på 19 olika ledarskapskriterier. På 17 av punkterna får kvinnorna högre poäng än männen, på exemplevis initiativförmåga, att inspirera andra, bygga relationer, självutveckling samt att driva resultat.

Samma forskare genomför en liknande studie i slutet av 2020 för att ta reda på om coronakrisen har någon inverkan. Det visar sig att de mest uppskattade egenskaperna hos en ledare är förmågan att ta till sig och lära sig nya saker, att investera i personalens utveckling även när det blåser snålt, ärlighet och integritet samt en ledare som förstår den stress, oro och frustration som människor kan känna i en krissituation. Här fick kvinnorna ännu högre poäng än tidigare, vilket leder till slutsatsen att kvinnor generellt är mer rustade för att leda i kris. Dels för att de i större utsträckning fick chansen att ta ett större ansvar, dels för att de kan mer än de själva tror.

En svensk undersökning konstaterar även att leda på distans har gynnat kvinnor då förutsättningarna har passat dem bättre. Undersökningen kommer fram till att:

  • En ökad flexibilitet har lett till ett mer balanserat liv.
  • Kvinnor upplever att män gynnas av det fysiska rummet i större utsträckning medan distansarbete sker på lika villkor.
  • Högre krav på ett empatiskt och kommunikativt ledarskap samt ett större fokus på uppgifter och resultat gynnar kvinnor.

Kvinnor har sämre självförtroende

Zenger och Folkman upptäcker något uppseendeväckande när de kompletterar sin studie med ett självuppskattingsformulär, där företagsledarna får poängsätta den egna prestationen. Nämligen att kvinnorna skattar sig själva betydligt lägre än deras medarbetare gör. Kvinnor under 25 år har särskilt dåligt självförtroende. Däremot visar kvinnor i ledande positioner ett större självförtroende efter 60 år medan männens självförtroende snarare dalar med åldern. Zanger och Folkman resonerar att kvinnors låga självförtroende i ung ålder möjligtvis gör dem mer motiverade att ta fler initiativ och mer öppna för feedback – vilket i det långa loppet gör dem till mer effektiva ledare.

Studien tar även upp statistik som visar på den procentuella skillnaden i antalet kvinnor som företagsledare. Enligt en undersökning från 2020 utgörs 83 procent av Sveriges VD:ar av män, medan kvinnor står för endast 17 procent. Enligt Zenger och Folkman beror den här obalansen i första hand på kulturella fördomar och ett hårt grepp om traditionella könsnormer – som i sin tur påverkar anställningsprocesser och vem som blir befordrad. Paradoxalt så rankas kvinnors ledaregenskaper högre, oavsett position, framför allt av män i chefsposition.

Är män bättre ledare än kvinnor?

Nej, ingen forskning tyder på det. Både män och kvinnor har många egenskaper som är högt uppskattade i olika undersökningar kring ledarskap. Kvinnor verkar till och med ha mer av de egenskaper som uppskattas av medarbetare enligt undersökningar. Men Markus då? Ja, enligt Markus Aujalay är hemligheten till goda köttbullar att öva och smaka av ofta. Och Magdalena? I en intervju från 2012 om just ledarskap sa Magdalena Andersson att en bra ledare måste vara ödmjuk, öppen och lyssnande och att hon själv brukar beskrivas som ”rak och tydlig, men även omtänksam”. Hon fortsätter med att det är viktigt att ge sina medarbetare förtroendet att växa, men även att misslyckas. Kanske är det just de här egenskaperna som bidrar till att hon 11 år senare blir första kvinna på statsministerposten i Sverige?

Däremot visar studien att kvinnor oftare har lägre självförtroende än män när det gäller sitt eget ledarskap. Det är synd tycker vi! Vi vill att du ska inse att du är bra, och att du ska se dina styrkor som ledare.

Här kommer 7 tips för att stärka ditt självförtroende. Gör det! Och inse det som dina medarbetare redan vet – Du är en bra ledare!

7 tips för ökat självförtroende

Bra ledarskap är ingenting som vissa av oss råkar få med i vällingen. Att bli en bra ledare är en resa som kräver mod, insikt och att vända in och ut på sig själv.

1. Vad är du bra på?

Frågan kan kännas både banal och svår men genom att skriva ned svart på vitt, utan krusiduller, vad du åstadkommit så inser du hur mycket du faktiskt kan. Många av oss är dåliga på att just stanna upp och reflektera över vad vi gjort. Vilka uppdrag och projekt har du arbetat med? Hur stor vad budgeten? Vilket typ av ansvar hade du? Och vad blev utfallet? När du tvivlar på dig själv, ska söka nytt jobb eller löneförhandla ta fram ditt självförtroendedokument.

2. Fira framgång.

Det här är vad vi kallar en gammal Framfot-klassiker, när du, en medarbetare eller ditt team når ett mål eller gör något otroligt, fira! Firandet handlar inte om att klubben-för-inbördes-beundran klappar sig själva på axeln. Nej, det handlar om den goda vanan att uppmärksamma framgång hos dig själv och i andra.

3. Be om feedback.

Om du vill kan du utgå ifrån listan i den amerikanska studien (den hittar du här) och precis som företagsledarna skatta vart du själv befinner dig, eller be ditt team om feedback. På så vis kan du tydligare se dina styrkor och dina utvecklingsområden. Genom att veta vad vi är bra på växer vårt självförtroende. Har du dessutom koll på din utvecklingspotential så vet du vart du behöver fokusera för att växa som ledare. Läs gärna vår artikel om Konsten att ge feedback här eller boka in dig på vår minikurs i feedback om du vill få konkreta tips på hur du kan bygga upp en bra feedbackkultur på ditt arbete.

4. Säg ifrån.

Ett bra sätt att bygga självförtroende och mod är att säga ifrån när du upplever en situation som orättvis. Kanske har du själv sett eller upplevt någon av de situationer som tagits upp tidigare? Har du tänkt, vad-i-Alfreds-namn har hens föräldraskap med årsredovisningen att göra? Eller påverkas arbetskulturen negativt av outtalade värderingar från stenåldern? Doftar anställningsprocessen svågerpolitik? Även om det kan kännas jobbigt i stunden så har du stått på dig för vad du tror på och det om något bygger självförtroende.

5.  Delad framgång.

Att bygga självförtroende som ledare handlar inte bara om att kratta manegen för din egen karriär och utveckling, det handlar även om att hjälpa andra att lyckas. Genom att hjälpa och stötta människor runt omkring dig att prestera deras bästa – växer även du. Kolla in vårt webbinarium Forma team i värdsklass med psykologisk trygghet för inspiration.

6. Kompetensutveckling är a och o.

Något som Zenger och Folkman tar upp i sin studie är att det tar längre tid för unga kvinnor att söka och få sitt första chefsjobb, att sedan avancera och få mer ansvar i sin chefsroll är återigen något som kvinnor har svårare för att uppnå. Här är det dåliga självförtroendet en del av problemet men även att det är svårt att få ett chefsjobb utan tidigare erfarenhet, något som gäller såväl män som kvinnor. En väg dit är genom kompetensutveckling. Då kan en certifierad ledarskapsutbildning signalera att du vill och är redo för nästa steg.

7. Hur mår du?

Studier visar si och så, medarbetare vill ha feedback, coaching, utvecklingsplaner och tydlig kommunikation. Men vad behöver du för att möta ditt teams behov och samtidigt leverera resultat, , heja på ett hockey-lag som aldrig vinner och kalla storkunden vid rätt namn? Det är en viktig fråga. Som Fantomen brukar säga, du är viktig så lova att ta hand om dig själv!

 

Lycka till!

 

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: