Att leda genom hjärnsynk

En upptäckt från Max Planck-institutet avslöjar ett intressant samband inom hjärnforskning.  En synk mellan hjärnans signalvågor vid kommunikation mellan ledare och följare. Hjärnaktiviteten hjälper oss förstå hur kommunikation påverkar vem som blir ledare i andras ögon, och vilka faktorer som gör att någon blir ledare – på hjärnvågsnivå.

Synk neuroner

Skillnad på chef och ledare

Man brukar säga att chef är en titel medan ledaren är den andra följer. Vi människor har ett grundläggande behov av ledare i olika sammanhang. Det gör att även en ledarlös grupp ”väljer” ledare – om än omedvetet. Det gör också att det inte alltid är den som har titel chef som är gruppens verkliga ledare. Därför är det viktigt för dig som är chef att förstå vad det är som bygger ledarskap – så att du inte enbart förlitar dig på rollens mandat och makt.

Få det DU behöver för att bli trygg i ditt ledarskap: Läs mer om vår utbildning Certifierad Ledare.

Kommunikation bygger ledarskap

Vi har alltid vetat att kommunikation är en viktig ledarfärdighet. Men den mesta forskning kring ledarskap och råd för ledare fokuserar på vad ledare säger och hur de säger det, inte på den underliggande processen som påverkar kommunikation mellan människor: varför det faktiskt fungerar.

Slutsatserna från experimentet på Max Planck-institutet är anmärkningsvärda. Man bad 11 slumpvis sammansatta grupper att göra en övning utan att utse en ledare. I dialogen som uppstod i grupperna kunde man på bara 23 sekunder avgöra vem som uppfattades som ledare av de andra – enbart genom att studera hjärnvågorna hos de som kommunicerade med varandra. Det som verkade utmärka de personer som omedvetet utsågs till ledare var förmågan att säga rätt sak i rätt tid.

Resultatet från forskningen [källa] hjälper oss förstå hur kommunikation påverkar vem som blir ledare i andras ögon, hur ledarrollen omedvetet fylls i kommunikationsprocessen och vilka faktorer som gör att någon blir ledare – på hjärnvågsnivå.

4 konkreta tips för att vinna förtroende och leda framgångsrikt

För att vinna förtroende i din grupp och bli ledare på hjärnvågsnivå kan du använda några av kommunikationens allra viktigaste ord som verktyg. Varför, hur, vem och vad.

1. VARFÖR ska jag säga det här?

Det handlar inte om att kommunicera mycket. Det handlar om att kommunicera bra

Hur mycket de inofficiella ledarna pratade spelade ingen roll i studien. Detsamma gäller för dig: det är inte hur ofta eller hur länge du pratar som spelar roll, utan nivån av hjärnsynk och kvaliteten på kommunikationen. Det handlar helt enkelt om att nå fram till dina medarbetare, och hitta en ömsesidig känsla av förståelse och förtroende.

För att nå bra hjärnsynk, fundera på varför du vill säga något, innan du säger det. Vad är syftet med ditt budskap? Det bör vara att hjälpa din medarbetare framåt, på bästa möjliga vis.

2. HUR ska jag säga det?

Ha som mål att skapa synk i samtalet

När du initierar en dialog, ha som mål att ni ska nå synk. Antingen genom att den du pratar med hamnar på samma planhalva som du, eller tvärtom. Att hitta gemensamma nämnare och skapa en kontakt är oerhört viktigt och skapar en högre grad av samhörighet i kommunikationen mellan ledare och följare.

Nyckeln är att förstå hur du ska kommunicera för att nå fram till mottagaren. Vi människor har olika sätt att ta emot och behandla information. Det bästa du kan göra är att skapa en bra grund för öppenhet i samtalet – och det börjar oftast med att du själv vågar vara öppen. Undvik att avbryta den andra och acceptera att ni kan ha olika perspektiv på saken, utan att någon av er har rätt eller fel.

3. VEM kommunicerar jag med?

Vid beslutsfattande är det synken som avgör – inte din auktoritet. Försök att förutse hur andra kommer reagera genom att sätta dig i deras skor. Vem är det du kommunicerar med och hur kommer du och det du säger uppfattas av hen? Att byta perspektiv och ha förmågan att ”se dig själv utifrån” är något du kan träna på och utveckla. Du tjänar mycket på att fundera igenom hur det du säger kan komma att påverka andra – praktiskt och känslomässigt – och vad du kan behöva tänka på för att ni ska uppnå synk.

4. VAD kan upplevas som hotfullt i mitt budskap?

Det handlar om att adressera känslomässiga hot för att öka samarbetsförmågan. När hjärnan är samarbetsvillig, aktiveras delade sociala känslor vilket är grunden för välfungerande samarbeten. Vi vet också att social synk hindras när människor upplever sig hotade. När hjärnans ”alarmsystem” – amygdalan – registrerar något som uppfattas som hot, begränsas vår förmåga till samarbete.

Det innebär att för att en chef ska betraktas som ledare av andra, krävs det att hen har förståelse för sina följares känslor, kan förstå deras perspektiv och har förmåga att adressera sånt som kan upplevas som hot och störa samarbetet. Ta upp tänkbara hot och beskriv hur ni ska hantera dem på ett bra sätt.

Därför är det viktigt att träna på förmågan till empati – för att förstå hur andra påverkas och för att hitta en gemensam känslomässig grund.

Då ökar också sannolikheten att du blir den naturliga ledaren i andras ögon.

Vill du bli ännu bättre på att förstå och leda andra? Boka utbildningen Certifierad ledare 1.0 här!

FLER LÄSTIPS:

Vad är ledarskap och vad är chefskap?

Sätt stopp för gnäll på jobbet

Att leda utan att vara chef – behövs superkrafter?

Prenumerera på framgångsmagasinet Mallar

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: