Att leda genom hjärnsynk

En rykande färsk upptäckt från Max Planck-institutet inom hjärnforskning avslöjar ett intressant samband  – en synk mellan hjärnans signalvågor – vid kommunikation mellan ledare och följare. Hjärnaktiviteten mellan ledare och följare är mer samspelta än hjärnaktiviteten mellan följare sinsemellan.

Synk ledarskap

Man brukar säga att chef är en titel medan ledaren är den andra följer. Vi människor har omedvetet ett behov av ledare i olika sammanhang. Det gör att även en ledarlös grupp ”väljer” ledare – om än omedvetet. Det gör också att det inte alltid är chefen som är gruppens verkliga ledare. Därför är det viktigt för dig som är chef att förstå vad det är som bygger ledarskapet – så att vi inte enbart förlitar oss på rollens mandat och makt.

Vi har alltid vetat att kommunikation är en viktig ledarfärdighet. Men den mesta forskning kring ledarskap och råd för ledare fokuserar på vad ledare säger och hur de säger det, inte på den underliggande processen som påverkar kommunikation mellan människor – hur det faktiskt fungerar.

Slutsatserna från experimentet är anmärkningsvärda. När en ledare och en följare pratar med varandra, så går det att avgöra vem som är ledaren för gruppen enbart genom att studera hjärnvågorna hos de som kommunicerar med varandra – på bara 23 sekunder.

Resultatet från forskningen [källa] hjälper oss förstå hur kommunikation påverkar vem som blir ledare i andras ögon, hur ledarrollen omedvetet fylls i kommunikationsprocessen och vilka faktorer som gör att någon blir ledare – på hjärnvågsnivå.

Neuron synk

Fyra viktiga slutsatser och vad det innebär konkret för ditt ledarskap:

1. Det är inte hur mycket du kommunicerar. Det är hur bra du kommunicerar.

Hur ofta ledarna pratade spelade ingen roll i studien. Även om de pratade mindre, var det nivån av hjärnsynk och kvaliteten på kommunikationen som spelade roll.
Kvalitet före kvantitet. Men det betyder inte att du kan strunta i att kommunicera. Att kommunkationen finns där är en förutsättning för att synken ska kunna uppstå.

2. Ha som mål att skapa synk i samtalet

När du som ledare initierar en dialog, ha som mål att ni ska nå synk. Antingen genom att den du pratar med hamnar på samma planhalva som du, eller tvärtom. Att hitta gemensamma nämnare och skapa en kontakt är oerhört viktigt och skapar en högre grad av samhörighet i kommunikationen mellan ledare och följare.
Synk handlar mer om känslor än logiska fakta. Att skapa en bra grund för öppenhet i samtalet, inte avbryta andra och förstå den känslomässiga aspekten utan att bli sötsliskig.

3. Vid beslutsfattande är det synken som avgör – inte din auktoritet

Försök att förutse hur andra kommer reagera genom att sätta dig i deras skor. Det är extra viktigt när det är något som berör andras känslor. Det är en färdighet som kan utvecklas. Det innebär att du som ledare tjänar på att fundera igenom hur det dina beslut kan komma att påverka andra och vad du kan behöva tänka på, för att ni ska uppnå synk.

4. Adressera känslomässiga hot för att öka samarbetsförmågan

När hjärnan är samarbetsvillig, aktiveras delade sociala känslor vilket är grunden för välfungerande samarbeten.
Vi vet också att social synk hindras när människor upplever sig hotade. När hjärnans ”alarmsystem” – amygdalan – registrerar något som uppfattas som hot, begränsas vår förmåga till samarbete. Det innebär att för att en ledare ska betraktas som ledare av andra, krävs det att de har förståelse för sina följares känslor, förstår deras perspektiv och adressera sånt som kan upplevas som ”hot” och som stör förmågan till samarbete. Ta upp tänkbara hot och beskriv hur ni hanterar dem på ett bra sätt.

Därför är det viktigt att träna på förmågan till empati – för att förstå hur andra påverkas och för att hitta en gemensam känslomässig grund.
Då ökar också sannolikheten att du blir den naturliga ledaren i andras ögon.

Beställ vår utbildningskatalog!

Vad är ditt nästa steg? Vi bjuder på verktygslåda för kompetensinventering i katalogen som ger dig svaret. Den hjälper dig förankra din utveckling hos din chef.

Ett välfungerande ledarskap

Vill du veta hur personal och chefer ser på ledarskapet? Beställ vår rapport ”Ett välfungerande ledarskap”.

Inspirationsseminarier

Mjukstarta med våra kostnadsfria seminarier som ger kunskap och inspiration.

Beställ Utbildningskatalog

Ta del av vårt utbud i tryckt format. Beställ vår utbildningskatalog eller ladda ner produktblad.