Stärk ditt ledarskap genom bättre hjärnsynk

Vad är det som gör att någon blir ledare i andras ögon? Hjärnforskning visar att det handlar om hur vi synkroniserar våra hjärnvågor med varandra och att det hänger ihop med våra kommunikativa förmågor. Här sammanfattar vi slutsatserna och tipsar om vad du som chef kan träna på för att stärka ditt ledarskap.

Illustrerad konceptbild som visar hjärnvågor mellan två människor - Framfot

bli certifierad ledare!

Skillnad på chef och ledare

Man brukar säga att chef är en titel medan ledaren är den som andra följer. Vi människor har ett grundläggande behov av ledare i olika sammanhang. Det gör att även en ledarlös grupp utser en ledare – om än på omedveten nivå. Det gör också att det inte alltid är den som har chefstiteln som är gruppens verkliga ledare. Därför är det viktigt för dig som är chef att förstå vad det är som bygger ledarskap – så att du inte enbart förlitar dig på rollens mandat och makt.

Lär dig kraftfulla metoder för att hjälpa andra till förändring, i utbildningen Motiverande samtal (MI) i praktiken – 2 dagar. Läs mer här!

Kommunikationen påverkar vem som blir ledare

Vi har alltid vetat att kommunikativa förmågor är viktiga ledarfärdigheter. Men den mesta forskningen kring ledarskap och råd för ledare har fokuserat på vad ledare säger och hur de säger det, inte på den underliggande psykologin som påverkar kommunikation mellan människor: varför det faktiskt fungerar.

För några år sedan gjorde en forskargrupp vid Max Planck-institutet i Tyskland en intressant upptäckt om hur kommunikationen påverkar vem som blir ledare i andras ögon. Deras experiment visade att vi på hjärnvågsnivå är väldigt snabba med att utse en ledare när vi behöver en. Och att det handlar om hur du kommunicerar, men inte hur mycket utan hur väl du kommunicerar.

En ledarlös grupp utser sin ledare på några sekunder

Experimentet gick till så här. Elva slumpvis sammansatta grupper om tre personer fick i uppgift att diskutera ett dilemma. Ingen ledare hade utsetts. Samtalen spelades in och hjärnaktiviteten på alla gruppdeltagare mättes under hela övningen. Efter diskussionen ombads gruppen att välja ut en representant som skulle presentera gruppens svar. Man hade också bett en utomstående betraktare att observera gruppdiskussionerna och utifrån sitt perspektiv välja ut vem som framstod som ledare.

Resultaten var intressanta. I nio fall av elva valde gruppdeltagarna samma person till ledare som de utomstående betraktarna gjorde. Och detta stämde även överens med mätningarna av hjärnaktiviteten.

Hjärnsynkroniseringen mättes i varje samtal mellan två personer. Den bedömdes genom graden av tankemässig samstämmighet, det vill säga hur ofta och i vilken omfattning de båda personernas hjärnvågor var i synk.

Mellan ledaren och en gruppmedlem var graden av tankemässig samstämmighet, hjärnsynkroniseringen, mycket högre än den var mellan två gruppmedlemmar. Dessutom kunde man se att hjärnaktiviteten var som mest synkroniserad när det var ledaren som initierade kommunikationen. Det räckte med 23 sekunders synkroniseringsdata för att se vem som skulle väljas som ledare i den ledarlösa gruppen.

Det som verkade utmärka de personer som omedvetet utsågs till ledare var förmågan att säga rätt sak i rätt tid.

Det här hjälper oss att förstå hur kommunikation påverkar vem som blir ledare i andras ögon, hur ledarrollen uppstår i kommunikationen med andra, och vilka faktorer som gör att någon blir ledare.

Ju bättre kommunikationsförmåga, desto lättare att synkronisera sin hjärna med andra, alltså. Och ju högre grad av synkning, desto större förmåga till samarbete.

Det bästa av allt är att det här är något vi kan träna upp.

4 tips för att träna upp din kommunikativa förmåga

För att vinna förtroende i din grupp och bli ledare på hjärnvågsnivå kan du använda några av kommunikationens allra viktigaste ord som verktyg: VARFÖR, HUR, VEM och VAD.

1. VARFÖR ska jag säga det här?

Det handlar inte om att kommunicera mycket. Det handlar om att kommunicera bra.

Hur mycket de inofficiella ledarna pratade spelade ingen roll i studien. Detsamma gäller för dig – det är inte hur ofta eller hur länge du pratar som spelar roll. Det är nivån av hjärnsynk och kvaliteten på kommunikationen som avgör. Det handlar helt enkelt om att nå fram till dina medarbetare, och hitta en ömsesidig känsla av förståelse och förtroende.

För att nå fram och få kontakt, fundera på varför du vill säga något, innan du säger det. Vad är syftet med ditt budskap? Ledtråd: det bör vara att hjälpa din medarbetare framåt, på bästa möjliga vis.

Vill du bli ännu bättre på att förstå och leda andra? Lär dig psykologien bakom, och träna praktiskt i utbildningen Certifierad ledare. Läs mer här!

2. HUR ska jag säga det?

När du initierar en dialog, ha som mål att skapa synk i samtalet. Antingen genom att den du pratar med hamnar på samma planhalva som du, eller tvärtom. Att hitta gemensamma nämnare och få kontakt är oerhört viktigt och skapar en högre grad av samhörighet i kommunikationen mellan dig som ledare och din följare.

Nyckeln är att förstå hur du ska kommunicera för att nå fram till mottagaren. Vi människor har olika sätt att ta emot och behandla information. Det bästa du kan göra är att skapa en bra grund för öppenhet i samtalet, vilket oftast börjar med att du själv vågar vara öppen. Undvik att avbryta den andra och acceptera att ni kan ha olika perspektiv på saken, utan att någon av er har rätt eller fel.

Är du nyfiken på varför ditt leende eller gnäll smittar av sig på medarbetarna? Här får du svaret. 

3. VEM kommunicerar jag med?

Vid beslutsfattande är det synkronisering som avgör – inte din auktoritet. Försök att förutse hur andra kommer reagera genom att sätta dig i deras skor. Vem är det du kommunicerar med och hur kommer du och det du säger uppfattas av hen?

Att byta perspektiv och ha förmågan att ”se sig själv utifrån” är något du kan träna på och utveckla. Du tjänar mycket på att fundera igenom hur det du säger kan komma att påverka andra, både praktiskt och känslomässigt.

4. VAD kan upplevas som hotfullt i mitt budskap?

När hjärnan är samarbetsvillig, aktiveras delade sociala känslor vilket är grunden för välfungerande samarbeten. Vi vet också att social synk hindras när människor upplever sig hotade. När amygdalan, hjärnans ”alarmsystem”, registrerar något som uppfattas som hot, begränsas vår förmåga till samarbete.

Konflikthantering  & svåra samtal – 2 dagar utbildning + blended learning som gör skillnad! Läs mer här.

För att du som chef ska betraktas som ledare av andra, behöver du förstå dina medarbetares känslor och ha förmåga att se saker ur deras perspektiv. Du behöver kunna ta itu med sånt som kan upplevas som hot och störa samarbetet.

Då kan du använda Non Violent Communication, även kallad Giraffspråket.

Det är också bra att träna upp sin empatiska förmåga för att förstå hur andra påverkas och för att hitta en gemensam känslomässig grund. Då ökar sannolikheten att du blir den naturliga ledaren i andras ögon.

Stort lycka till!

FLER LÄSTIPS:

Så talar du rätt språk för rätt hjärna

Vad är ledarskap och vad är chefskap?

Att leda utan att vara chef – behövs superkrafter?

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: