fbpx

Fatta bättre beslut – 5 tips som vässar ditt rationella tänkande

Du behöver inte hög IQ för att fatta kloka beslut. Det viktiga är din förmåga till rationellt tänkande – och den går att öva upp. Här är fem tips som får dig att fatta bättre beslut.

Grafisk bild med huvud och tankebubblor som illustrerar en artikel om rationellt tänkande och bättre beslut – Framfot företagsutbildning.

offert på utbildning

Intelligens och rationellt tänkande förväxlas ofta. Men medan intelligens handlar om hjärnans förmåga att lösa komplicerade problem, beskriver rationalitet förmågan att bilda sig en korrekt uppfattning om verkligheten.

Hög intelligens är alltså ingen garanti för en riktig bedömning av omvärlden, även om den förstås förbättrar förutsättningarna att ta in och förstå information. En person med hög intelligens kan istället tendera att använda sina intellektuella färdigheter för att skickligt bekräfta sina förutfattade meningar om världen, och därmed förvanska den. Med en rationell klarsyn kommer du längre.

Vill du utveckla ditt ledarskap? Vår utbildning Certifierad ledare hjälper dig att lyckas.

Det går att träna sitt rationella tänkande

Och den goda nyheten är att rationalitet är en talang som går att öva upp, oavsett vilken nivå din IQ ligger på. Studier med fler än 200 deltagare i varje visar att personer som först fick testa sin förmåga att fatta beslut och sedan träna sitt rationella tänkande genom att se en film eller spela ett dataspel, märkbart ökade sin förmåga att fatta rationella beslut. Även när testpersonerna gjorde en ny version av samma test två månader senare, var förmågan förhöjd.

Med ökad medvetenhet om vad som påverkar dina tankar samt tillräcklig tid för eftertanke och reflektion kan du också fatta bättre beslut med både förnuft och känsla.

Att gå en ledarutbildning är ett bra sätt att avsätta tid för reflektion. Kolla in utbildningen Certifierad projektledare.

5 tips för mer rationellt beslutsfattande

1. Våga erkänna känslorna

Vi tror att vi fattar rationella beslut men i själva verket påverkas vi i hög grad av våra känslor och inre drivkrafter. Därför är det bra att vara medveten om sina känslor och att veta att du och andra ofta fattar beslut på icke-rationella grunder. Ett enkelt knep för att medvetandegöra sig själv i beslutsprocessen är att högt säga: ”nu tänker jag så här”.

Läs mer om fenomenet grupptänk och hur du motverkar negativt grupptänkande.

2. Tänk nytt

Vi förlitar oss ofta på lösningar som fungerat tidigare. Men egentligen kan vi inte säkert veta att de kommer att fungera i den nya situationen. Kanske baserar vi beslutet på information som inte är relevant, samtidigt som vi ofta har en övertro på vår förmåga att förutsäga effekterna av ett beslut. Överväg fler alternativ och var öppen för nya lösningar.

Presentera ditt beslut på rätt sätt: 3 retoriska grepp som övertygar (Ethos, pathos, logos!).

3. Avslöja dina tankefel

Vi fattar mängder av beslut varje dag, små och stora. Forskning visar att det finns ett antal kognitiva fällor som påverkar vårt beteende. Men genom att bli medveten om hur vi tolkar information kan vi undvika många tankefällor och fatta bättre beslut.

Några vanliga fallgropar är till exempel ”anchoring” (när man utgår från ett initialt värde som sedan justeras otillräckligt när ny information kommer), konfirmeringsbias  (att vi är benägna att leta efter stöd för det som vi tror på och bortförklara sådant som går emot vår tro) och ”framing” (när vi reagerar på samma situation på olika sätt beroende på det sammanhang i vilken informationen presenteras.)

Ett klassiskt exempel på framingeffekten: En patient som inför en operation får höra att det är 20 procents risk att dö av operationen har större benägenhet att avstå än om informationen hade varit att det är 80 procents chans att överleva. Här handlar det också om att vi sätter olika värden på vinster och förluster och att vi ogillar att ta risker mer än vi gillar att vinna.

Här kan du läsa mer om retorik, hur du övertygar andra och vinner nästa argumentation.

 4. Ta en paus

Stress aktiverar reptilhjärnan, vilket gör oss mindre rationella och väcker vår lust att fly. Så när pressen blir för stor är det en god idé att ta en paus från beslutet för att reglera känslorna och istället koppla på pannloben.  Nya intryck kan också få dig att se på problemet på ett annat sätt.

Den långsiktiga, hållbara lösningen är förstås att minska den vardagliga stressen. Det har stor betydelse för att kunna fatta genomtänkta beslut.

Boka utbildningen Hållbart självledarskap där du lär dig att sätta stopp för negativ stress och nå bättre resultat. 

5. Undvik att falla för frestelser

Hjärnans spontana önskan att falla för frestelser och välja den snabba belöningen är stark. Underskatta den inte. Överväg noggrant beslutets effekter på både kort och lång sikt.

FLER LÄSTIPS FÖR DIG!

Tidsbrist? Hjälp dina chefer att prioritera!

Hur leder man stressade medarbetare utan att själv gå sönder?

Liten utbildning i personlig effektivitet

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: