Fatta bättre beslut! Fem tips som vässar ditt rationella tänkande.

Du behöver inte vara smart för att fatta kloka beslut. Rationellt tänkande är viktigare än hög IQ, och går att öva upp.

Kvinna som funderar

Intelligens och rationellt tänkande förväxlas ofta. Men medan intelligens handlar om hjärnans förmåga att lösa komplicerade problem, beskriver rationalitet förmågan att bilda sig en korrekt uppfattning om verkligheten.

Rationalitet ger sann syn på världen

Hög intelligens är alltså ingen garanti för en riktig bedömning av omvärlden, även om den förstås förbättrar förutsättningarna att ta in och förstå information. En person med hög intelligens kan istället tendera att använda sina intellektuella färdigheter för att skickligt bekräfta sina förutfattade meningar om världen, och därmed förvanska den. Med en rationell klarsyn kommer du längre.

Förhöj förmågan att fatta beslut

Och den goda nyheten är att rationalitet är en talang som går att öva upp, oavsett vilken nivå din IQ ligger på. Studier med fler än 200 deltagare i varje  visar att personer som först fick testa sin förmåga att fatta beslut och sedan träna sitt rationella tänkande genom att se en film eller spela ett dataspel, märkbart ökade sin förmåga att fatta rationella beslut. Även när testpersonerna gjorde en ny version av samma test två månader senare, var förmågan förhöjd.

Med ökad medvetenhet om vad som påverkar dina tankar samt tillräcklig tid för eftertanke och reflektion kan du också fatta bättre beslut med både förnuft och känsla.

Fem tips för mer rationellt beslutsfattande:

 1. Våga erkänna känslorna
  Var medveten om att du och andra ofta fattar beslut på icke-rationella grunder. Känslor, inre drivkrafter och grupptryck påverkar våra val i mycket stor utsträckning. Ett enkelt knep för att medvetandegöra sig själv i beslutsprocessen är att högt säga: ”nu tänker jag så här”.
 2. Tänk nytt
  Vi förlitar oss ofta på lösningar som fungerat tidigare. Men egentligen kan vi inte säkert veta att de kommer att fungera i den nya situationen. Kanske baserar vi beslutet på information som inte är relevant, samtidigt som vi ofta har en övertro på vår förmåga att förutsäga effekterna av ett beslut. Överväg fler alternativ och var öppen för nya lösningar.
 3. Avslöja tankefelen
  Bli medveten om de vanligaste tankefelen som styr våra beslut. Framingeffekten får oss exempelvis att fatta olika beslut beroende på hur alternativen presenteras. För visst är det skillnad på att få höra att du löper 20 procents risk att inte överleva än att du har 80 procents chans att överleva? Många små tankefel kan resultera i ett stort felbeslut.
 4. Slappna av
  Stress aktiverar reptilhjärnan, vilket gör oss mindre rationella och väcker vår lust att fly. Ta en paus från beslutet när pressen blir för stor. Nya intryck kan få dig att se på problemet på ett annat sätt. Se även till att optimera dina system mer långsiktigt genom att äta, träna och sova bra.
 5. Undvik att falla för frestelser
  Hjärnans spontana önskan att falla för frestelser och välja den snabba belöningen är stark. Underskatta den inte. Överväg noggrant beslutets effekter på både kort och lång sikt.
Prenumerera på framgångsmagasinet Mallar

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: