Framgångsrik rekrytering

De allra flesta företag har någon gång råkat ut för en mindre lyckad rekrytering, vilket kan bli både kostsamt och tidskrävande. Vad bör man tänka på för att inte hamna snett?

Här får du tio tips för att lyckas med rekryteringen och en mall för en kravprofil.

Överens vid rekrytering

Lyckas med rekryteringen (Bild: Johnér bildbyrå)

1. Tala om vem du är!

En rekryteringsprocess är en matchning där den mest lämpade bör få jobbet. Hjälp kandidaten att se om hon eller han matchar genom att vara tydlig med vad ditt företag och varumärke står för. Vad har ni för vision och värderingar? Vad kännetecknar er företagskultur? Vad vill ni uppnå?

2. Var noga med kravprofilen.

Missa inte att noga tänka över vilken profil du behöver. Gör en noggrann analys med fokus på framtiden. Det är lätt att lösa luckan här och nu utan att tänka ett par steg framåt. Konsekvenserna av kortsiktighet och ett otillräckligt förarbete blir antingen att man får in fel person och/eller att processen kan ta längre tid eftersom man under processens gång inser att man borde ha gjort ett bättre förarbete.

3. Ta fram en realistisk arbetsbeskrivning.

Beskriv den tilltänkta tjänsten på ett inspirerande sätt! Det är nödvändigt både för att reda ut vad personen ska kunna klara av att utföra och för att kunna sälja in tjänsten, få den att låta attraktiv i kandidatens öron. Var realistisk och ärlig i beskrivningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden. Tänk noga igenom vad som är attraktivt och mindre attraktivt i tjänsten. Skilj på krav och önskemål vad gäller arbetslivserfarenhet, utbildning osv.

4. Utgå inte från att den du gärna vill ha alltid vill ha tjänsten.

Inte alltför sällan söker man efter en person som ska ha minst 5 års erfarenhet av exakt samma arbete i ett liknande företag. Man glömmer att de allra flesta av oss gärna vill ha nya utmaningar och ta ett naturligt nästa steg när vi byter jobb. Om tjänsten kräver viss erfarenhet – tänk noga efter vilket erfarenhet som är mest nödvändig. Var kan ”stretchen” finnas, dvs vilka delar i jobbet är det OK om man inte har erfarenhet av sedan tidigare och kan fungera som lockbete för den som vill prova på något nytt? Fundera kring varför man ska vilja gå från en liknande tjänst till oss? Vad kan vi locka med som inte konkurrenterna har?

5. Dra inga förhastade slutsatser från första intrycket.

Ge alla samma chans vid intervjutillfället. Det är ditt ansvar att få personer du möter att slappna av. Gör du det får du lättare ett grepp om kandidatens rätta jag och kan utforska hur han eller hon egentligen är. Alla är mer eller mindre nervösa i en intervjusituation – även de allra bästa. Vissa döljer det bättre än andra.

6. Lyssna på vad kandidaten säger.

Ställ följdfrågor och red ut det som är oklart och vad som egentligen menas. Bekräfta det du tror innan du drar dina slutsatser.

7. En kandidat som liknar dig själv är kanske inte den bästa kandidaten.

Det är lätt att i en intervjusituation låta sig styras av sina egna personliga värderingar och fastna för kandidater som liknar en själv. Försök att hålla dig objektiv och tänka utifrån kravprofilen. Sätt dig ”vid sidan om” – du har stödet i kravprofilen om du gjort ett bra förarbete.

8. Låt inte tester styra mer än intervjun.

Använd tester med förnuft och alltid i samarbete med certifierad användare! Använd alltid tester som ett komplement till intervjun, som en bekräftelse på hur du uppfattat kandidaten under intervjun. Kandidaten har alltid rätt att få återkoppling. Om testet avviker från din uppfattning – prata alltid med kandidaten (eller låt certifierad användare prata med kandidaten) om dina funderingar och red ut testresultatet.

9. Ta referenser!

Ta alltid referenser och våga ställ de obekväma frågorna. Lyssna mellan raderna och ”gräv” där du får otydliga eller tveksamma svar. Det kan kosta dig dyrt att inte få fram sanningen om din kandidat.

10. Akta dig för långsamma processer.

Tar processen för lång tid svalnar kandidaterna och går hellre till företag som är snabbare och därmed, i kandidatens ögon, mer professionella. Vem vill arbeta i företag som segar på besluten? Hur en rekryteringsprocess sköts säger mycket om företaget. Håll kontakten med kandidater, informera regelbundet och återkom alltid när du lovat. Ofta är kandidaten inne i andra rekryteringsprocesser parallellt och den som sköter processen snyggast vinner de bästa kandidaterna. Även de som inte får jobbet bör behandlas med respekt och gå ur processen med ett gott intryck.

Här kan du ladda ner en intervjumall/kravprofil!

Kontakta mig

Är du intresserad av att veta mer om våra utbildningar, våra konsulttjänster eller om företaget är du varmt välkommen med din förfrågan. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.