fbpx

Verksamheter som inte stöttar sina chefer går 3,5 gånger sämre under pandemin

Bra stöd från chefen leder till bättre resultat för verksamheten – inte minst under pandemin. 62% av ledarna som upplever ett starkt stöd från sin närmsta chef svarar att verksamheten går bra eller mycket bra. Av de som saknar stöd från sin chef upplever bara 37% detsamma.

”Jag kan inte påstå att resultatet förvånar mig”, säger Anna Furuhäll, VD på Framfot företagsutbildning. ”De svar som samlats in bekräftar det vi redan visste. Bra stöd från närmsta chef bidrar till bättre resultat och högre engagemang på jobbet. Det som överraskar är den stora och märkbara skillnaden på hur mycket bättre det verkar gå för verksamheter där ledarna upplever att de får stöd.”

Stöttande ledare extra viktiga under pandemin

Att 2020 varit ett år av utmaningar har nog inte undgått någon. Vi har fått lära oss att leva med osäkerhet under lång tid och dessutom hastigt behövt ställa om för att fortsätta leverera till kunder, och i vissa fall för att överhuvudtaget överleva. För många har det inneburit stress och oro, både privat och på arbetsplatsen, och att få stöd från närmsta chefen har visat sig ha stor påverkan för hur man upplever att organisationen mår i stort. Att vi människor behöver stöd från andra för att må bra är ingen raketforskning. Men under det gångna året i pandemins klor visade det sig extra tydligt.

Hur mår ert team? Gör quiz och få svar direkt 👇

Organisationer med bra ledarskap gör bättre resultat

I juni 2020 lanserade Framfot ett kostnadsfritt självtest med temat KASAM på jobbet. När vi sammanställt och analyserat svaren från de 2514 personer som svarat på frågor om upplevt stöd och organisationens hälsa konstaterar vi att chefer som upplever sig ha bra eller väldigt bra stöd från sin närmsta chef också svarar att det går bättre för organisationen som helhet, än vad chefer med sämre stöd från närmsta ledare gör.

Drygt 6 av 10 (62%) chefer som upplever att de alltid eller ofta får stöd från sin närmsta chef anger att verksamheten går bra. Knappt 4 av 10 (37%) med sämre stöd upplever detsamma.

Klicka på bilden för att se den större.

Verksamheter som inte stöttar sina ledare går sämre under pandemin

Bara 6% av de ledare som upplever ett starkt stöd från sin närmsta chef svarar att det går dåligt eller mycket dåligt för organisationen. Motsvarande siffra från chefer med mindre eller obefintligt stöd är 21%. Det verkar alltså som att organisationer med närvarande och stöttande ledare är de som går segrande ur pandemin.

Klicka på bilden för att se den större.

En av fyra får sällan eller aldrig det stöd de behöver

Värt att nämna är att drygt en fjärdedel (27%) av de deltagande ledarna i undersökningen upplever att de sällan eller aldrig får det stöd de behöver från sin närmsta chef. En intressant siffra med tanke på hur stor påverkan ledarskapet har när det gäller både motivation och verksamhetsresultat.

Klicka på bilden för att se den större.

”Chefer har ett stort ansvar i att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina anställda. Jag är övertygad om att de flesta ledare vill och försöker ge sina medarbetare det stöd de behöver” menar Anna Furuhäll. ”Men förutsättningar i form av tid, resurser eller kompetens för det saknas ofta i verkligheten. Det är lätt att fastna i en händelsestyrd vardag där tiden går åt till att släcka bränder.”

Från händelsestyrd vardag till stöttande ledarskap

Så, hur lyfter en då sitt ledarskap till att bli några snäpp mer stöttande? Här är Framfots bästa tips:

1. Gör en analys av dig själv som ledare

Att du själv tycker att du ger bra stöd innebär inte automatiskt att dina medarbetare tycker det. Och tvärtom! I utbildningen Certifierad ledare ingår en 360 graders kompetensanalys.

2. Kommunicera till din chef vad du behöver

I form av utrustning, tid, kompetens och andra resurser. Men också när det gäller feedback och vilka förväntningar som finns på dig som ledare.

3. Forma en kultur av omtanke

Att bry sig om hur andra mår är positivt framför allt för att dina medarbetare kommer känna sig sedda och bekräftade. Dessutom bidrar det till ditt eget välmående och – inte minst – till verksamhetens resultat. En gallupundersökning visar att den största källan till engagemang är att varje medarbetare upplever att det finns någon på jobbet som värnar om och uppmuntrar min utveckling.

Behöver du hjälp med stöttande ledarskap?

Ja, kontakta mig!

Om KASAM-testet

Testet lanserades i juni 2020 och består av 8 frågor om hur deltagaren upplever stödet från sin närmsta chef, och organisationens hälsa. Några exempel på frågor:

  • Upplever du att du har det stöd du behöver från din närmaste chef?
  • Är förväntningarna på dig i din yrkesroll tydligt definierade och begripliga?
  • Hur upplever du att det går för er organisation som helhet?

Totalt har 2514 personer gjort testet under perioden 1 juni 2020 – 28 februari 2021. Av dem har 1694 personer uppgivit att de har en ledande roll, med eller utan personalansvar.

Gör testet och läs mer om KASAM här!

Vill du lära dig mer?

Läs mer om hur du blir Certifierad ledare

Läs mer om hur vi kan skräddarsy en insats för dig, dina ledare och er verksamhet.

Prenumerera på Framgångsmagasinet

 

Det går bra att använda materialet på denna sida så länge ni använder källhänvisning och länkar till ursprungskällan.

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: