Så motverkar du grupptänk

Undvik misstagen som sänkte HQ

Vad har HQ och NASA gemensamt? Katastrofer orsakade av grupptänk.

  • HQ Bank som uteslöt den enda kritiskt granskande personen ur ledningen när denne uppmärksammade de riskabla affärer banken ägnade sig åt.
  • NASA som hade en grupp tekniker som valde att strunta i att delge allvarliga varningar till styrgruppen vilket resulterade i en krasch och att besättningen på rymdfärjan dog.

Vi är alla sociala varelser och vill finna en gemenskap.

”Gillade du också den filmen? Vad kul – det gjorde jag med!”

En grupp med bra sammanhållning som jobbar mot gemensamma mål kan åstadkomma underverk. Grupptänk är när det fantastiska teamet går överstyr. Individerna förstärker varandras likheter i vad som är rätt och fel. Det uppstår en övertro på att det gruppen gör och tycker är rätt. Effekten blir självcensur, isolering och i slutändan att felaktiga beslut fattas.

Så här gör du för att motverka grupptänk i praktiken;

1. Träna på att ha ett öppet klimat där olika synpunkter uppmuntras – även de som avviker från ledarens eller gruppens tänk. Ett exempel är att börja mötet med att skicka en tuff fråga runt bordet som alla får svara på. Ett annat är att diskutera viktiga frågor två och två och sedan redovisa åsikterna för gruppen.

2. Sitt på händerna 
Ledaren bör undvika att uttala önskemål och förväntningar från början eftersom gruppen ofta rättar sig direkt efter detta. Om ledaren redan bestämt sig behövs ingen diskussion – då handlar det bara om att informera om ett fattat beslut.

3. Behåll verklighetsförankringen
Varje medlem i gruppen bör regelbundet prata om gruppens diskussioner med en utomstående de litar på och berätta hur denne upplever det som diskuteras tillbaka till gruppen.

4. Bjud in externa personer – en expert eller facilitator – till mötena.
Uppmuntra experten att utmana gruppens och medlemmarnas åsikter.

5. Uppmuntra ifrågasättande personer i gruppen
Chefen brukar alltid hata den där bromsklossen som alltid klagar. Se den personen som en resurs istället och använd denne. Visa uppskattning och förklara att gruppen behöver det ifrågasättande perspektivet.

6. Utse en djävulens advokat
Saknas det en ifrågasättande person? Utse alltid någon som får rollen att ifrågasätta och lyfta sådant ni inte tänkt på. Låt gärna denna roll cirkulera så att alla får prova det. Det är också bra träning i analytiskt tänkande och reflektion.

7. Bestäm hur ni ska bestämma!
Sträva inte efter att alla ska tycka på samma sätt när ni fattar beslut. Det är ok att stå fast vid sina avvikande åsikter och ändå ställa sig bakom det beslut ni fattar gemensamt. Sträva hellre efter att vara överens om hur ni ska fatta beslutet.

8. Var uppmärksam på varningssignaler
När gruppen börjar bete sig som en flock, deltagarna ändrar uppfattning efter hur gruppen tänker, slutar fika med personer från andra grupper eller avdelningar, en ”vi-och-dom”-känsla beskriv i analfabetet.

9. Använd referensgrupper vid större projekt
Ha en grupp personer vars enda uppgift är att vara bollplank och ifrågasätta – inte att själva fatta några beslut.

Kontakta mig

Är du intresserad av att veta mer om våra utbildningar, våra konsulttjänster eller om företaget är du varmt välkommen med din förfrågan. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.