Så utvecklar du företagskulturen

Begreppet kultur har en vid betydelse och kommer från latinets ord för ’odling’ och ’bildning’. Det kan också användas för att beskriva levnadssättet hos ett helt samhälle – eller i en organisation. Hur företagskulturen är har oerhört stor inverkan på hur vi trivs på en arbetsplats. Men den kan vara svår att sätta fingret på, och ännu svårare att förändra. Här bjuder vi på våra bästa tips för att förstärka och lyfta er kultur.

Människan har sedan begynnelsen varit beroende av samverkan för att överleva. Insekter har medfödda beteenden som gör att de fungerar utan att behöva lära sig något. För människan är det inte så enkelt. Vi behöver lära oss av varandra för att hitta rätt beteenden för samverkan. Att vi finns och har lyckats behärska alla tänkbara levnadsmiljöer – från havets djup till rymden – beror på att vi har en väl utvecklad kultur som gör att vi inte behöver uppfinna hjulet igen, bokstavligen.

Företagskulturen består av värderingar och synsätt och manifesterar sig i sättet att driva verksamhet, organisera arbetet, bemöta kunder och medarbetare. Företagskulturen återspeglas också i det klimat som råder på arbetsplatsen.

Så hur förstärker du er kultur i praktiken?

1. Börja med ledningen. Alltid! Att ledning och VD är involverade och engagerade i resan är avgörande för om det kommer ske någon förändring åt det håll ni vill.

2. Ta reda på nuläget. Hur ser det ut idag? Vad är den känsla ni förmedlar till andra? Vilka beteenden är typiska för er organisation? Hur upplever ni själva er kultur?

3. Gräv där ni står. Att frälsa personer som struntat i jobbet de senaste tio åren är en resa. Då faller klatchiga värdeord som passion och resultatfokus rätt platt. Därför är det viktigt att få med medarbetarna från början i resan. Utgå från gemensamma motivationsfaktorer. Vad är det som triggar de som arbetar hos er? Varför arbetar de hos er? Vad i arbetet är meningsfullt? Vad är det ni vill åstadkomma?

4. Vilka är era värderingar? Vad är rätt beteende och attityd i er organisation?

5. Bestäm er för hur ni vill att det ska vara. Vilka beteenden och attityder kommer göra att ni kommer dit ni vill? Hur ska kommunikationen se ut? Vad ska responsen vara på innovativa idéer? Hur ger ni återkoppling?

6. Utgå från era värderingar Översätt det till hur ni vill att det ska se ut i vardagen. Det kan ni göra genom att låta avdelningar och grupper själva definiera vad era värderingar innebär för dem i vardagen.

7. Se till att cheferna ser helheten. Era chefer ska se er vision vid horisonten, målen som milstolpar för att nå dit, affärsidén som det som utgör begränsningen för vad ni ska hålla på med och värderingarna för att stödja sig mot i svåra situationer.

8. Träna era ledare i att leva och föra ut kulturen i vardagen. En enstaka kickoff gör ingen företagskulturell sommar. Alla i organisationen behöver se att de har ett ansvar för vad ni har för företagskultur.

9. Ha en plan som löper över året för hur ni ska förstärka kulturen.Det kan vara att cheferna samtidigt i hela organisationen arbetar med specifika frågor på sina möten – vilket skapar interna snackisar. Väv in kultur och värderingsarbete i era gemensamma sammankomster. Gör detta synligt – kanske både stora planscher och små kort som summerar det viktiga. Träna er i att leva kulturen och följa värderingarna i case. Det kan vara allt från svåra samtal till kundbemötande.

Stort tack för din uppmärksamhet och lycka till!

Lär dig hemligheten bakom ett välfungerande ledarskap

Beställ vår rapport kring ett välfungerande ledarskap. Du får del av rapporten, analysen, våra slutsatser, vad det innebär konkret och vilka lärpunkter du kan dra av detta som du har nytta av i din roll och i er organisation. Fyll i formuläret för att ta del av rapporten.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Beställ vår utbildningskatalog!

Vilket är ditt nästa steg? Vi bjuder på verktygslåda för kompetensinventering i katalogen som ger dig svaret. Den hjälper dig förankra din utveckling hos din chef.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Beställ Utbildningskatalog

Inspiration & information om vårt utbud i tryckt format. Beställ vår utbildningskatalog bekvämt hem till brevlådan.

Ett välfungerande ledarskap

Vill du veta hur personal och chefer ser på ledarskapet? Beställ vår rapport ”Ett välfungerande ledarskap”.

Frukostseminarium: Varför gör de inte som jag säger?

Kostnadsfritt seminarium om ledarskap – i Stockholm, Malmö och Göteborg. Boka din plats idag!

Prenumerera på våra tips för framgång

Ligg steget före med praktiska tips du har direkt nytta av i din vardag.

Utbildning för framgång

Framfot erbjuder praktiska och behovsanpassade utbildningar inom ledarskap, sälj, marknadsföring, kommunikation och HR. Läs mer om våra kurser via nedanstående länkar.