Vad är ledarskap och vad är chefskap?

Ledarskap och chefskap är två olika funktioner. För att du ska lyckas bäst är det viktigt att förstå skillnaden och vad det innebär för just dig i din roll. Här klargör vi begreppen och tipsar om hur du hittar balans i ditt chefsuppdrag.

Leende kvinna med korslagda armar – Framfot företagsutbildning.

offert på utbildning

Läs mer: Därför ska du gå ledarskapsutbildning (9 bra anledningar).

Du kanske har hört uttrycket ”Chefen gör saker rätt och ledaren gör rätt saker” – den amerikanske ledarskapsforskaren Warren Bennis berömda citat om skillnaden mellan chef och ledare.

Det kan låta som att det ena skulle vara mer rätt än det andra. Vår erfarenhet är dock att chefen som lyckas kombinera båda funktioner i en dynamisk balans är den som lyckas bäst.

Vill du träna på ditt ledarskap och arbeta med ditt chefsuppdrag? Läs mer om Certifierad ledare 1.0, ett komplett utbildningsprogram i tre delar.

Skillnaden mellan ledarskap och chefskap

En vanlig beskrivning av ledarskap är att definiera skillnaden mellan chef och ledare. Det kan kort beskrivas så här:

  • chefens mandat kommer uppifrån medan ledarens kommer nerifrån
  • chef är en titel och ett formellt uppdrag medan ledarskapet är ett förtroende som måste förvärvas
  • chefens maktbas vilar på fullmakt från arbetsgivaren medan ledarens makt baseras på de egna egenskaperna.

Du kan alltså vara chef utan att vara ledare, och tvärtom. Du kan ha en chefstitel och chefsmandat utan att någon följer dig. Och du kan vara en ledare utan en chefstitel, en person som andra väljer att följa.

LÄS OCKSÅ: Att leda utan att vara chef – behövs superkrafter?

Leder du andra utan att formellt vara chef och vill bli säkrare i din roll? Gå utbildningen Leda utan att vara chef.

Chefen förvaltar och ledaren utvecklar

En annan distinktion är att chefskapet förvaltar och kontrollerar medan ledarskapet utvecklar och förbättrar.

Chefskapet är den förvaltande funktionen som syftar till att skapa stabilitet och ordning, och genom kontroll och styrning se till att regelverk, lagstiftning och principer följs och att beslut genomförs.

Det handlar om att planera, budgetera, strukturera och delegera, ha personalansvar, hålla medarbetar- och lönesamtal och att ansvara för arbetsmiljöuppgifter osv. Alltså lite mer fyrkantiga saker som behandlar frågor kring VAD. Eller uttryckt med Bennis ord: Chefen är den som gör saker rätt.

Ledarskapet är i denna distinktion synonymt med utveckling, vars funktion är att utveckla och skapa förändring. Det handlar om att sätta färdriktningen och driva framåt, om att förbättra och vidareutveckla strategier och processer. Om att  lyfta och utveckla medarbetarna genom att samverka, motivation, involvera, coacha och bekräfta.

Ledarskap skapas i relation till andra och rör sig kring de mjukare aspekterna som behandlar frågorna HUR och VARFÖR. Eller som Bennis menar: Ledaren är den som gör rätt saker.

Medan chefskapets uppdrag sysselsätter den vänstra, analytiska hjärnhalvan med fokus på siffror och fakta så kräver ledarskapet mer av den kreativa, helhetstänkande och relationsskapande högra hjärnhalvan.

Svara på tre snabba frågor och få reda på om du gör saker rätt eller gör rätt saker: Är du chef eller ledare?

Både chefskap och ledarskap behövs

Chefskap och ledarskap är alltså två olika funktioner eller roller. Och båda behövs. Strukturer och upprätthållande av ordningen å ena sidan och framåtdrivande och utvecklande å andra. Utan chefskapets ramverk och ordning blir det dåliga förutsättningar för själva arbetet. Och utan ledarskapets förmåga att skapa engagemang och delaktighet får kreativitet och nytänkande ingen plats.

För vissa känns rollen som ledare mer naturligt och för andra är det enklare att chefa. Men ett framgångsrikt chefsuppdrag kännetecknas av en dynamik mellan de olika funktionerna.

Så får du balans mellan chefskap och ledarskap

1. Klargör ramarna för din roll

Som chef har du krav uppifrån och krav nerifrån och de måste balanseras med omsorg. Därför måste du först och främst ha dina förutsättningar klara för dig.

Vilket är ditt mandat och ansvar, vilka mål och resurser har du till ditt förfogande, och vilka lagar och regler behöver följas? Om detta är otydligt – ta ett möte med din chef och se till att det blir glasklart.

2. Minns att du är chef, inte kompis 

Det är klart att det går att vara kompis med sina medarbetare men ditt chefskap blir svårare. Det riskerar att leda till konflikter och missförstånd. Om du var kompis med en medarbetare innan du blev chef är det en god idé att vara tydlig med de olika rollerna. ”Som din vän tycker jag …” ”Som din chef skulle jag råda dig att …”

Hellre en chef som hjälper medarbetaren att utvecklas än en kompischef som inte kan säga säga ifrån och fatta obekväma beslut.

Är du ny i din chefsroll? Lägg den viktiga grunden med Ledarskap nivå 1.

3. Bygg struktur för dina medarbetare

För att du ska kunna styra din verksamhet i rätt riktning behöver du bygga en stadig struktur med tydliga roller, ansvarsområden och mål för varje medarbetare. Om du också ser till att ha kontinuerlig dialog med medarbetarna (det årliga medarbetarsamtalet räcker inte) kan du få god insikt i vad dina medarbetare faktiskt gör och vad de bidrar med.

Underskatta inte det kraftfulla verktyget feedback för att leda medarbetarna i rätt riktning. Det är en konst att ge feedback och det kräver övning, övning och övning.

Visste du att chefer ger mycket mindre feedback och återkoppling än vad de tror? Se videon: 3 tips för att bli bäst på feedback.

4. Förstå människorna som du leder och chefar över 

Genom att bygga starka relationer till dina medarbetare grundat på förtroende, uppriktighet och omtanke stärker du också din roll som chef och ledare. Så om du inte redan har det: utveckla ett stort hjärta och stora öron!

Lägg tid på att förstå dina medarbetare och deras olikheter. De flesta medarbetare vill ha en chef som bryr sig och månar om att de mår bra, presterar och utvecklas. Ta reda på vilka förväntningar, förhoppningar och farhågor som finns. Du behöver inte leverera på allt men det är viktigt att du känner till det så att du kan förhålla dig till det.

Tips! Testa er KASAM + 3 tips om hur du ökar den viktiga känslan av sammanhang på jobbet.

5. Ha koll på din organisation och vart ni är på väg 

För att vara en bra ledare och chef behöver du få din personal att gå i samma riktning som övriga organisationen. Hur ser det ut i organisationen; vilka är era övergripande mål och långsiktiga riktning?

Och hur får ni till det bästa samarbetet med andra delar av organisationen? Det finns tyvärr gott om exempel på organisationer där avdelningar kör sina egna race och jobbar som silos utan samverkan och synkning. Kortsiktigt kan det funka men långsiktigt är risken att du leder din grupp på kollisionskurs med resten av verksamheten och vad som är bra för er som helhet.

6. Kom ihåg att du är en stödfunktion

Det här låter som en självklarhet men det är inte du som ska göra dina medarbetares jobb. Din uppgift som chef och ledare är att vara en stödfunktion för att få dem att prestera. För att kunna delegera behöver du bryta ner organisationens vision och riktning i delar och mål för dig och ditt team.

En oerhört vanlig utmaning är att man tar på sig allt fler arbetsuppgifter och som en ren reaktion kavlar upp ärmarna och själv börjar lösa alla problem. Vips har du belagt dig själv med 200 % samtidigt som ditt team kanske spretar åt alla möjliga håll och hastigheter.

Och det här har du säkert också hört förut, men vi tjatar ändå: Du kan inte vara en bättre chef och ledare än hur du mår som människa. Ditt välmående är en superviktig faktor för att ditt ledarskap ska vara hållbart.

7. Träna på det du har svårast för – att chefa eller leda

Vissa har lättare för att chefa, andra för att leda. Ofta väljer man att fokusera på det som man har närmast till. Om man har lättare för att leda och inspirera lägger man ofta mindre vikt vid planering, struktur och att ta svåra samtal. Och vice versa.

Det är inga konstigheter, alla är olika. Men för att få en bra balans mellan ditt ledarskap och chefskap behöver du kunna hantera båda delarna. Fundera därför över vad du har svårast för och våga träna på det.

Lycka till!

FLER LÄSTIPS:

Att leda genom hjärnsynk

Sätt stopp för gnäll på jobbet

Ny som chef – lyckas med första veckorna på jobbet

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: