Øistein Nordengen
26 April 2010

Transformativt ledarskap

Av:

I samband med transformativt ledarskap ser vi ofta begreppen karismatiskt, visionärt, strategiskt, kulturellt och bemyndigande ledarskap [empowerment]. Gemensamt är att transformativt ledarskap handlar om medarbetarnas fulla engagemeang och utvecklande av avancerad kompetens.

”Higher levels of personal commitment to organizational goals and greater capacities for accomplishing those goals are assumed to result in extra effort and greater producrtivity” [Leithwood et al]

En vanlig bild av ledarskap är fortfarande kavallerikaptenen som leder ett anfall för att befria nybyggare från krigiska indianer. Ledarskap i denna bemärkelse handlar om att ställa in siktet, fatta de rätta besluten, peppa medarbetarna och skrida till handling.

Transformativt ledarskap i den lärande organisationen innebär i stället förmågan att förena tre roller, att vara formgivare, förvaltare och lärare. Genom ett sådant sammansatt ledarskap ska man utveckla organisationen där människor i sin tur ständigt kan utveckla sin förmåga att förstå komplexitet, klargöra sina visioner och förbättra sina gemensamma tankemodeller. Ledarskap är att ta ansvar för utvecklingen [Senge 1995]

Transformera betyder omforma eller förvandla, kanske du skulle vilja anmäla dig till vår utbildning Förändringsledarskap? Se https://www.framfot.se/kurser/forandringsledning_kurs.php

Kommentarer

Lämna en kommentar