Øistein Nordengen
26 Oktober 2010

Trender som förändrar HR

Av:

 1. Total kommunikation genom öppenhet, dialog och nätverk. Exempel: UPS håller sina 220 000 medarbetare informerade genom ett antal dagliga 3-minutersmöten.
 2. Prestationer och resultat i fokus. Prestationsbedömning på individnivå kommer att öka. Därför ökar betydelsen av coachning, mentorskap och medarbetarsamtal som alla syftar till att hjälpa individen prestera optimalt.
 3. Fokusering av organisationens egentliga värde genom standardisering av processer vilket gör outsourcing lättare. Fokuseringen ökar kring ”Vilket värde är det egentligen vi skapar åt våra kunder?
 4. Vision, sammanhang och mening. Sökandet efter mening kommer att vara en fundamental del av livet. Människor vill arbeta i organisationer de beundrar, där det finns en koppling till deras egna, personliga värderingar. Vi behöver ge medarbetarna en känslomässig förankring i verksamheten .
 5. Jakten på nästa generation chefer. Studier visar att 80-talisterna är skeptiska till chefsrollens höga krav. Företagen behöver jobba mer aktivt med sin ledarförsörjning.
 6. Krishantering, risk och säkerhetsfrågor. Innebär att företag kontinuerligt måste se över sina krisplaner och genomföra övningar för att förebygga och undvika kriser.
 7. Ny marknad för expertis och äldre medarbetare. Pendeln svänger, runt millennieskiftet stod inte 40-talisterna högt i kurs. I dag börjar företag se riskerna med att förlora värdefull kompetens som finns bland 40- och 50-talisterna.
 8. Individuell anpassning och valfrihet för medarbetarna. De organisationer som erbjuder standardlösningar som ska passa alla lika bra får svårt att konkurrera om de bästa medarbetarna i framtiden.
 9. Ökad genomlysning och krav på etiskt agerande, på grund av den ökande floran av elektroniska media.
 10. Ny syn på det framgångsrika ledarskapet. detta innebär ifrågasättande av ledarskap som bygger på karisma, självintresse och opportunism. I boken ”Good to great” visar Jim Collins på gemensamma drag hos ledare som skapat framgång för sina organisationer. En färsk undersökning av Horton International visar att den främsta egenskapen hos framtidens ledare förväntas vara ”Förmågan att motivera och skapa mening”
 11. Anmäl dig till vår utbildning HR i praktiken

Källa: InsightLab

Kommentarer

Lämna en kommentar