Utbildningen HR i praktiken

Utbildningen gav mig nya perspektiv och en ny syn på sam­bandet mellan HR-funktionen och före­tagets mål­sätt­ning.

Åsa Säfsten Boman, KFUM

En utbildning för dig som vill vinna segrar med personal som trivs och presterar.
HR i praktiken handlar om att få personalen att både trivas och prestera. Du får värdefulla verktyg och modeller att använda i din roll som HR-ansvarig där du är bryggan mellan ledningsbeslut, chefer, teamledare och medarbetare.

Utbildningen ger dig praktisk träning som effektiviserar samt underlättar ditt dagliga arbete. Du får insikt i hur du skapar en HR-plan kopplad till företagets mål, kännedom om arbetsrätt samt träning i att hantera disciplinfrågor, uppsägningar och konflikter på ett bra sätt.

Pris: 18 900 kr Ladda ner utbildningsupplägg Tider: 3 dagar, 09.00-17.00 Deltagare: Max 10 per tillfälle Läs mer om våra kursportföljer

Kursen ingår även i Certifierad HR.

Boka kursen idag
 • Ready

  Analys och förberedande material ökar behållningen av utbildningen

  Innan utbildningen gör vi en förberedande DISC-analys som ger dig insikt i hur du kan anpassa ditt sätt att kommunicera gentemot ledning, linjechefer och olika individer för att nå fram bättre. Vi tar också reda på vem du är, din bakgrund, dina behov och vilken organisation du arbetar på i syfte att anpassa kursen efter dina behov.

  Analys och förberedande arbete ökar behållningen av utbildningen, ger dig stöd i uppföljning och fördjupning samt bidrar till mer effektiva kursdagar som innehåller konkreta lösningar och verktygsträning.
 • Set

  Praktisk träning av att coacha och att hjälpa andra att utvecklas

  Under utbildningen får du praktisera den coachande delen av HR-funktionen. Du får träning i att hjälpa andra att utvecklas, fungera som stöd vid utvecklingssamtal och andra professionella samtal samt vara den som själv leder dessa samtal.

  Mångfaldsarbete och diskrimineringsfrågor är viktiga delar i HR-arbetet. Under utbildningen får du exempel på fallgropar, kunskap om vad som gäller och hur det fungerar i praktiken. Du får även modeller för att koppla ett etiskt tänk till affärsnyttan i syfte att visa internt hur ni tjänar pengar på att förbättra dessa delar.
 • Go

  Uppföljning och utveckling efter utbildningen

  Avslutningsvis får du upprätta en HR-plan för den egna organisationen. Du får sedan till uppgift att förankra planen internt och återkoppla till oss. Vi ger dig feedback och tips på vad du ska tänka på i arbetet med att sjösätta planen och utveckla din arbetsplats till en av Sveriges bästa.

  I utbildningen ingår medlemskap i det Digitala Ledarnätverket™ som ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som gått utbildning hos oss. Dessutom får du tillgång till Kompetensportalen™ där du kan hämta mallar och fylla på med kunskap när du behöver.

Kursinnehåll

 • Din personliga HR-roll
 • Förankra din roll
 • Tydliggör förväntningar på dig
 • Skapa nätverk
 • Affärsetik och spelregler
 • HR-nyckeltal
 • HR-plan för framgång
 • Mål och vision
 • Coachande samtal
 • Arbetsrätt i praktiken
 • Nedskärningar och uppsägningar
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Mångfald och antidiskriminering
 • Att tänka på inför rekrytering
 • Kompetensplan för individ och företag

Kursdatum

Hämtar...

Boka kursen idag

Beställ vår utbildningskatalog!

Vad är ditt nästa steg? Vi bjuder på verktygslåda för kompetensinventering i katalogen som hjälper dig förankra utvecklingen utifrån era mål.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Lär dig hemligheten bakom ett välfungerande ledarskap

Beställ vår rapport kring ett välfungerande ledarskap. Du får del av rapporten, analysen, våra slutsatser, vad det innebär konkret och vilka lärpunkter du kan dra av detta som du har nytta av i din roll och i er organisation. Fyll i formuläret för att ta del av rapporten.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Beställ Utbildningskatalog

Inspiration & information om vårt utbud i tryckt format. Beställ vår utbildningskatalog bekvämt hem till brevlådan.

Prenumerera

Ta del av nyheter, erbjudanden och tips från Framfot.

Ett välfungerande ledarskap

Vill du veta hur personal och chefer ser på ledarskapet? Beställ vår rapport ”Ett välfungerande ledarskap”.

Frukostseminarium: Varför gör de inte som jag säger?

Kostnadsfritt seminarium om ledarskap – i Stockholm, Malmö och Göteborg. Boka din plats idag!