Utbildningen Ledarskap nivå 3. Coachande ledarskap.

Jag rekommenderar den för alla chefer!

Matilda Wester, Gudrun Sjödén

Utbildning för dig som vill få ökad förmåga att stärka personalens förmåga till självständigt arbete genom coachande ledarskap.
Ledarskap nivå 3 är en utbildning med inriktning på coachande ledarskap som ger dig en metod som bidrar till att du, dina medarbetare och verksamheten växer. Du får kunskap och verktyg för att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt och utvecklas genom att ta mer ansvar för lösningar och möjligheter på arbetsplatsen.

Ett coachande ledarskap leder till att medarbetarna presterar bättre, tar ansvar för att nå uppsatta mål samt trivs bättre med dig som chef, sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. Efter utbildningen står du rustad att coacha och leda dina medarbetare i vardagen så att de blir mer självgående och förbättrar sina prestationer.

Pris: 14 900 kr Ladda ner utbildningsupplägg Tider: 2 dagar, 09.00-17.00 Deltagare: Max 10 per tillfälle Läs mer om våra kursportföljer

Kursen ingår även i Certifierad ledare 1.0.

Boka kursen idag
 • Ready

  Analys och förberedande material ökar behållningen av utbildningen

  Innan du kommer till utbildningen gör vi en analys av dina förväntningar och behov. Hur ser det ut idag? Hur skulle du vilja att det såg ut? Vi skapar oss en bild av vilka utmaningar du ställs inför och vad vi konkret ska träna på för att du ska bli ännu bättre på att hjälpa dina medarbetare att växa.

  Det förberedande arbetet hjälper dig att bättre förstå vad som driver dig och andra. Det gör att du får lättare att tillämpa ett coachande förhållningssätt och visar vilka styrkor du har samt vilka utmaningar du kan ställas inför i ditt coachande ledarskap.

  Du får ett grundmaterial att sätta dig in i innan utbildningen startar. Analys och förberedande arbete ökar behållningen, ger dig stöd i uppföljning och fördjupning samt bidrar till en bestående förändring med nya rutiner och arbetssätt på din arbetsplats.
 • Set

  Metoder och verktyg för ökad måluppfyllnad i organisationen

  I ledarskapsutbildning nivå 3 får du träna på att använda ett coachande förhållningssätt i utvecklingssamtal, svåra samtal eller konfliktsituationer. En viktig beståndsdel är också att du, förutom att lyssna, fråga och aktivera, även ger raka besked om vad du ser.

  Du får verktyg och metoder för att coacha medarbetarna till att ta eget ansvar över konkreta problemsituationer, att äga problemet och hitta vägar vidare när de kört fast såväl arbetsmässigt som utvecklings- och färdighetsmässigt. Målsättningen är affärsnytta med hjärta genom ett coachande ledarskap. Vi varvar teori med mycket praktisk övning kopplat till din dagliga verksamhet.
 • Go

  Uppföljning och utveckling efter utbildningen

  Efter avslutad utbildning får du tillgång till chefscoachning i syfte att upprätthålla den positiva utveckling du åstadkommit.

  Under ett års tid efter utbildningen har du tillgång till Kompetensportalen™ där du kan hämta mallar och fylla på med kunskap när du behöver. Genom portalen får du tillgång till ett Digitalt Ledarnätverk™ som ger möjlighet till utbyte med kompetenta utbildare och andra deltagare som gått utbildning hos oss.

Kursinnehåll

 • Personlig behovsinventering
 • Utveckla ditt coachande ledarskap
 • Så hjälper du medarbetarna att kliva utanför trygghetszonen
 • Skapa ägandeskap
 • Problem till lösning
 • Samtalsmetodik till frågeteknik
 • Roller och ansvar
 • Enminutscoachning
 • Coacha individer och grupper
 • Utveckla dina medarbetare
 • Öka motivationen hos dina medarbetare
 • Hantera missnöjda medarbetare
 • Förutsättningar för bättre resultat
 • Drivkrafter och mål kopplade till coachning
 • Hållbar framgång och dess faktorer
 • Så stärker du relationerna
 • Konflikthantering och problemlösning genom coachning
 • Ge och ta feedback
 • Ansvar och delegering
 • Kompetensportalen™
 • Digitalt ledarnätverk™

Kursdatum

Hämtar...

Boka kursen idag

Beställ vår utbildningskatalog!

Vad är ditt nästa steg som ledare? Vi bjuder på verktygslåda för kompetensinventering i katalogen som hjälper dig välja rätt väg framåt.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Lär dig hemligheten bakom ett välfungerande ledarskap

Beställ vår rapport kring ett välfungerande ledarskap. Du får del av rapporten, analysen, våra slutsatser, vad det innebär konkret och vilka lärpunkter du kan dra av detta som du har nytta av i din roll och i er organisation. Fyll i formuläret för att ta del av rapporten.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Beställ Utbildningskatalog

Inspiration & information om vårt utbud i tryckt format. Beställ vår utbildningskatalog bekvämt hem till brevlådan.

Prenumerera

Ta del av nyheter, erbjudanden och tips från Framfot.

Ett välfungerande ledarskap

Vill du veta hur personal och chefer ser på ledarskapet? Beställ vår rapport ”Ett välfungerande ledarskap”.

Frukostseminarium: Varför gör de inte som jag säger?

Kostnadsfritt seminarium om ledarskap – i Stockholm, Malmö och Göteborg. Boka din plats idag!