Företagsutbildningar för effektivare ledarskap och projektledning

Du föds inte till ledare. Med självinsikt och mod utvecklas du i rollen. Vi erbjuder utbildningar inom ledarskap och projektledning med siktet inställt på en dynamisk och personlig chefsroll. Vårt löfte till dig är att du ska få de verktyg och den kunskap du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. På så sätt blir din framgång vår framgång.

Ledarskap och projektledning

Din utbildning börjar här och nu.

Hemligheten bakom att komma framåt är att komma igång. Rätt motivation, förberedelser och utrustning lägger grunden för ny kunskap. Vi har modellen.

Vårt utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, förändring och konflikthantering erbjuder allt från enstaka kurser på olika nivåer till en komplett chefsutbildning som gör dig till certifierad ledare efter godkänt examensprov. Är du ny som chef börjar du på Ledarskap nivå 1. Känner du att du vill utvecklas i din chefsroll och utöka ditt nätverk kan Ledarskap nivå 4 vara den utbildning du behöver.

Samtliga utbildningar genomförs enligt en pedagogisk modell som bygger på att utbildningen startar redan när du anmäler dig. Med förberedande arbete och analys, konkret arbete under genomförandet av utbildningen samt omsorgsfull uppföljning ökar behållningen. Välkommen att nå utveckling och kompetensökning genom en unik utbildningsmodell. Välkommen till Framfot.

Öppna kurser inom ledarskap och projektledning

Öppna kurser inom ledarskap och projektledning

Vilken utbildning passar dig? Gör Framfots kursanalys och få svaret.

 • Certifierad ledare 1.0

  En komplett utbildning för dig som vill bli trygg och respekterad i rollen som ledare. Utbildningen omfattar tre ledarskapskurser.

  Jag rekommenderar utbildningen till alla chefer.

  Mats Ljung, Silex Microsystems

 • Ledarskap nivå 3

  Coachande ledarskap får medarbetare och organisation att växa. Lär dig stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt och utvecklas.

  Jag rekommenderar den för alla chefer!

  Matilda Wester, Gudrun Sjödén

 • Certifierad projektledare 1.0

  En praktisk projektledarutbildning för dig som vill lyckas med dina befintliga och framtida projekt och samtidigt få ett kvitto på din kompetens

  Väl investerade pengar!

  Jessica Huda, Polestar Performance AB

 • Personligt ledarskap

  Bli tryggare i din chefsroll. Med god förmåga till självvärdering, ökad empatisk förmåga och större trygghet lägger du grunden till ett starkt chefsskap.

  Gå den här utbildningen!

  Ulf Petersén, Västerviks Bostad

 • Certifierad ledare 2.0

  Fördjupande ledarskapsutbildning för framgång. Omfattar tre utbildningar som rustar dig för ett framgångsrikt, personligt och långsiktigt ledarskap.

 • Utbildning i att leda andra ledare

  Denna inspirerande utbildning hjälper dina ledare ute i organisationen att prioritera rätt, växa, kliva fram och får rätt saker att hända ute i verksamheten, så att ni når era mål och fortsätter förbättras

  Nu är jag en ännu bättre ledare!

  Pia Madsen, Evidensia AB

 • Certifierad projektledare 2.0

  Fördjupande projektledarutbildning där du arbetar praktiskt med egna projekt. Efter utbildningen känner du dig bättre rustad och mer framgångsrik som projektledare.

 • Leda utan att vara chef

  Med inriktning på att bidra till teamets framgång med ett tydligt ledarskap ger utbildningen insikt i vad som motiverar andra och hur du får gruppen att fungera bra.

  Nu känner jag mig rustad för framtida utmaningar!

  Marcus Berglund, Tyréns

 • Certifierad verksamhetsledare

  Ett komplett utbildningsprogram i fem delar som rustar dig att leda, utveckla och forma en verksamhet från nuläge till er nya, ännu ljusare framtid. Genom hela utbildningen går kopplingen till din vardag som en röd tråd. Du kommer jobba både strategiskt och praktiskt med din egen roll och verksamhet, samtidigt som du lär dig nya verktyg och metoder för att utveckla affären, verksamheten, era ledare, medarbetare och er organisation.

 • Leda på distans i praktiken

  Utbildning som ger dig konkreta verktyg och färdigheter för att få distansledarskap att fungera i praktiken. Den här utbildningen lär dig att ta tillvara på alla möjligheter när du ska leda ett team som sitter på olika orter eller är utspridda globalt.

  Inspirerande utbildare och nya infallsvinklar!

  Karl Sjödin, Synoptik

 • Ekonomi för ledare

  Förutsättningen för en lönsam verksamhet är en välskött ekonomi och som chef är det av yttersta vikt att ha förståelse för den ekonomiska helheten. Om du är budgetansvarig är det oumbärligt att besitta nödvändiga kunskaper och känna till alla termer och rutiner som rör företagets lönsamhet.

  Jag rekommenderar gärna utbildningen.

  Daniel Larsson, Dynamate Industrial Services AB

 • Projektledning i praktiken

  Med inriktning på praktiskt projektarbete arbetar du med dina aktuella projekt och kan direkt börja tillämpa dina nya kunskaper i praktiken.

  Konkret nytta här och nu!

  Emma Fredriksson, Skånetrafiken

 • Förändringsledning

  Förändringsledning för dig som vill utveckla din organisation. Få kunskap att initiera och leda förändringsprojekt framgångsrikt i en föränderlig omvärld.

  Väl investerad tid.

  Joakim Jareld, Unionen

 • Utveckling av grupp och ledare, UGL

  Sveriges mest populära ledarskapsutbildning, Utveckling av grupp och ledare (UGL), bygger på ett upplevelsebaserat lärande i vacker konferensmiljö med övernattning och ger ökad självinsikt samt bättre självförtroende. Kopplingen mellan teori och verklighet är omedelbar i en dynamisk process där gruppen fungerar som instrument för inlärning

 • Konflikthantering och svåra samtal

  En utbildning i praktisk konflikthantering och hur du gör svåra samtal enkla. Med ökat självförtroende och praktiska erfarenheter blir du bättre på att lösa konflikter.

  Alla har nytta av den här utbildningen.

  Jacques de Vrij, Inrego

 • Kostnadsfritt seminarium - Är det bara chefens ansvar?

  Få verktyg för att nå era mål och skapa arbetsglädje som ledare. I det här seminariet får du...

 • Ledarskap nivå 1

  Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för ökad trygghet i din nya chefsroll. Du får lära dig hur du genom målstyrning kan sätta, följa upp och nå uppsatta mål.

  Jag rekommenderar utbildningen till alla som är nya i sin chefsroll.

  Abbas Ganjehi, Kiwa Inspecta

 • Kostnadsfritt seminarium - Varför gör de inte som jag säger?

  Så skapar du rätt beteenden som ledare för att nå era mål Under en inspirerande timme får du...

 • Ledarskap nivå 2

  Lär dig utveckla ett effektivt samarbete i en organisation där alla når sina mål. Resultatet blir ökade intäkter, lägre kostnader och större trivsel.

  Fantastisk utbildning som fler borde gå!

  Natalie Nystedt, Geomatikk

 • Vill du veta hur personal och chefer ser på ledarskapet?

  Lär dig hemligheten bakom ett välfungerande ledarskap. Detta får du med dig Vad personalen värdesätter hos sin närmaste...

Lär dig hemligheten bakom ett välfungerande ledarskap

Beställ vår rapport kring ett välfungerande ledarskap. Du får del av rapporten, analysen, våra slutsatser, vad det innebär konkret och vilka lärpunkter du kan dra av detta som du har nytta av i din roll och i er organisation. Fyll i formuläret för att ta del av rapporten.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Frukostseminarium: Varför gör de inte som jag säger?

Kostnadsfritt seminarium om ledarskap – i Stockholm, Malmö och Göteborg. Boka din plats idag!

Beställ Utbildningskatalog

Inspiration & information om vårt utbud i tryckt format. Beställ vår utbildningskatalog bekvämt hem till brevlådan.