Øistein Nordengen
11 Juni 2010

Var Shackleton idealet?

Av:

Sir Ernest Shackleton har beskrivits av sina expeditionsdeltagare och av dem som studerat hans bedrifter som den största ledaren som satt sin fot på vår planet, utan undantag.

Detta ger oss anledning att lyfta upp intressanta frågor kring ledarskap. Givet hans gestalt och anseende som ledare är det anmärkningsvärt att han aldrig ledde en grupp större än 28 och att han misslyckades med så gott som alla sina uppsatta mål på sina expeditioner.

Hur kunde han inspirera och få så högt förtroende?  Välkomna med synpunkter, det finns gott om material om Shackleton på Youtube

Kommentarer

Lämna en kommentar