Vi som utbildar

Utbildare med specialistkompetens och förmåga att inspirera till framgång

Vi är övertygade om att det som gör en kurs levande och omvälvande utbildarens förmåga att skapa engagemang. Med ett aktivt intresse når du resultat och får praktisk nytta av den kunskap och de färdigheter vi förmedlar. Nyckeln är professionella utbildare som inspirerar till framgång.

Med goda ämneskunskaper samt många års erfarenhet av att utbilda och utveckla såväl företag som individer arbetar vi för att ge dig bästa tänkbara utbildningen. Ett pedagogiskt förhållningssätt och akademisk bakgrund inom psykologi, pedagogik, didaktik eller motsvarande utmärker våra utbildare, eller förändringsledare som vi också kallar det.

En annan viktig faktor är trovärdighet. Yrkeserfarenhet och egen praktisk erfarenhet inom de områden vi utbildar inom gör att vi kan dela med oss av levande och konkreta exempel från dagens företagsverklighet. På så sätt kan du koppla det till din vardag och dra nytta av kursen direkt när du kommer tillbaka.

Våra utbildare är fast anställda på Framfot och vi arbetar som ett gemensamt lag med målet att bygga Sveriges bästa utbildningar. Oavsett vem av våra utbildare som håller din kurs får du tillgång till samma pedagogik och utbildningsmodell samt hela vår samlade kompetens.

Vår samlade kompetens
– Relevant yrkeserfarenhet från stora och små organisationer.


Till exempel ledningsgrupp, VD, försäljnings- och avdelningschef från Microsoft, Försvaret, Ericsson, Posten, AstraZeneca, IFL.

 • Sälj- och marknadserfarenhet från såväl enkel som komplex försäljning, inom praktiskt taget alla branscher.
 • Beprövade erfarenheter som utbildare
 • Beteendevetare
 • Pedagogutbildade
 • Psykologutbildade, både individ- och organisationsinriktning
 • Certifierade projektledare (PROPS, IPMA, PMI)
 • UGL-handledare
 • Certifierade coacher, ICF
 • Engelska som förstaspråk
 • Internationell yrkeserfarenhet
 • Löpande fördjupningsutbildningar som komplement för att ha ett försprång
 • Certifierade inom diverse profilanalyser (IPU, Myers-Briggs, SDI)
 • Mikaela Bergström

  Utbildningsadministratör 070-653 20 58 Läs mer

  Vid administrativa frågor som rör utbildningarna samt frågor kring Kompetensportalen är du välkommen att kontakta mig.