Sätt färg på ditt beteende

Gör Framfots snabbtest och se vilka karaktärsdrag som dominerar din personlighet.

Svara på sju enkla frågor och få en vink om hur andra kan uppfatta dig samt hur du fungerar i olika situationer. Testet är en förenklad variant av de analyser som föregår våra utbildningar.

Starta testet!

Fråga:

Vilket stämmer bäst in?

Att minimera risker.
Att bli förstådd, accepterad och delaktig.
Att andra mår bra.
Att ha läget under kontroll.
Tävlingslysten.
Charmig.
Tålmodig.
Analytisk.
Varför?
Vem?
När?
Hur?
Strukturen
Resultatet.
Kommunikationen.
Laget
Antar utmaningar.
Definierar, klargör och undersöker.
Mycket samspel med andra.
Vill undvika konflikter.
Omständiga diskussioner om detaljer.
Blir irriterad eller håller sig i bakgrunden.
Ändrar beslut.
Brandkårsutryckningar och impulsiva beslut.
Göra något konkret.
Skapa och bibehålla struktur.
Göra något roligt.
Stödja andra.