Sätt färg på ditt beteende

Gör Framfots snabbtest och se vilka karaktärsdrag som dominerar din personlighet.

Svara på sju enkla frågor och få en vink om hur andra kan uppfatta dig samt hur du fungerar i olika situationer. Testet är en förenklad variant av de analyser som föregår våra utbildningar.

Starta testet!

Fråga:

Vilket stämmer bäst in?

Att minimera risker.
Att andra mår bra.
Att ha läget under kontroll.
Att bli förstådd, accepterad och delaktig.
Analytisk.
Tålmodig.
Charmig.
Tävlingslysten.
Varför?
Hur?
När?
Vem?
Kommunikationen.
Strukturen
Resultatet.
Laget
Definierar, klargör och undersöker.
Antar utmaningar.
Mycket samspel med andra.
Vill undvika konflikter.
Brandkårsutryckningar och impulsiva beslut.
Omständiga diskussioner om detaljer.
Ändrar beslut.
Blir irriterad eller håller sig i bakgrunden.
Skapa och bibehålla struktur.
Göra något konkret.
Göra något roligt.
Stödja andra.