Sätt färg på ditt beteende

Gör Framfots snabbtest och se vilka karaktärsdrag som dominerar din personlighet.

Svara på sju enkla frågor och få en vink om hur andra kan uppfatta dig samt hur du fungerar i olika situationer. Testet är en förenklad variant av de analyser som föregår våra utbildningar.

Starta testet!

Fråga:

Vilket stämmer bäst in?

Att andra mår bra.
Att ha läget under kontroll.
Att bli förstådd, accepterad och delaktig.
Att minimera risker.
Charmig.
Analytisk.
Tålmodig.
Tävlingslysten.
Varför?
När?
Hur?
Vem?
Kommunikationen.
Strukturen
Laget
Resultatet.
Mycket samspel med andra.
Antar utmaningar.
Vill undvika konflikter.
Definierar, klargör och undersöker.
Ändrar beslut.
Brandkårsutryckningar och impulsiva beslut.
Omständiga diskussioner om detaljer.
Blir irriterad eller håller sig i bakgrunden.
Göra något konkret.
Göra något roligt.
Skapa och bibehålla struktur.
Stödja andra.