Sätt färg på ditt beteende

Gör Framfots snabbtest och se vilka karaktärsdrag som dominerar din personlighet.

Svara på sju enkla frågor och få en vink om hur andra kan uppfatta dig samt hur du fungerar i olika situationer. Testet är en förenklad variant av de analyser som föregår våra utbildningar.

Starta testet!

Fråga:

Vilket stämmer bäst in?

Att minimera risker.
Att ha läget under kontroll.
Att bli förstådd, accepterad och delaktig.
Att andra mår bra.
Tålmodig.
Charmig.
Tävlingslysten.
Analytisk.
Vem?
Varför?
När?
Hur?
Kommunikationen.
Laget
Resultatet.
Strukturen
Vill undvika konflikter.
Definierar, klargör och undersöker.
Antar utmaningar.
Mycket samspel med andra.
Blir irriterad eller håller sig i bakgrunden.
Brandkårsutryckningar och impulsiva beslut.
Omständiga diskussioner om detaljer.
Ändrar beslut.
Göra något konkret.
Göra något roligt.
Skapa och bibehålla struktur.
Stödja andra.