Sätt färg på ditt beteende

Gör Framfots snabbtest och se vilka karaktärsdrag som dominerar din personlighet.

Svara på sju enkla frågor och få en vink om hur andra kan uppfatta dig samt hur du fungerar i olika situationer. Testet är en förenklad variant av de analyser som föregår våra utbildningar.

Starta testet!

Fråga:

Vilket stämmer bäst in?

Att minimera risker.
Att bli förstådd, accepterad och delaktig.
Att andra mår bra.
Att ha läget under kontroll.
Tävlingslysten.
Charmig.
Tålmodig.
Analytisk.
Vem?
Hur?
Varför?
När?
Resultatet.
Strukturen
Laget
Kommunikationen.
Antar utmaningar.
Mycket samspel med andra.
Vill undvika konflikter.
Definierar, klargör och undersöker.
Ändrar beslut.
Blir irriterad eller håller sig i bakgrunden.
Brandkårsutryckningar och impulsiva beslut.
Omständiga diskussioner om detaljer.
Göra något konkret.
Skapa och bibehålla struktur.
Göra något roligt.
Stödja andra.