Sätt färg på ditt beteende

Gör Framfots snabbtest och se vilka karaktärsdrag som dominerar din personlighet.

Svara på sju enkla frågor och få en vink om hur andra kan uppfatta dig samt hur du fungerar i olika situationer. Testet är en förenklad variant av de analyser som föregår våra utbildningar.

Starta testet!

Fråga:

Vilket stämmer bäst in?

Att ha läget under kontroll.
Att andra mår bra.
Att bli förstådd, accepterad och delaktig.
Att minimera risker.
Charmig.
Tävlingslysten.
Analytisk.
Tålmodig.
Varför?
Vem?
När?
Hur?
Kommunikationen.
Resultatet.
Strukturen
Laget
Mycket samspel med andra.
Vill undvika konflikter.
Definierar, klargör och undersöker.
Antar utmaningar.
Omständiga diskussioner om detaljer.
Brandkårsutryckningar och impulsiva beslut.
Ändrar beslut.
Blir irriterad eller håller sig i bakgrunden.
Skapa och bibehålla struktur.
Göra något roligt.
Göra något konkret.
Stödja andra.