fbpx

Träna kommunikation, värde­ringar och för­ändrings­arbete med en konkret team­aktivitet

Företagsspelet är en teamaktivitet som på ett konkret, praktiskt och roligt sätt ger en bild av vardagens utmaningar. Det omfattar allt från målsättningar, strategi, planering, styrning och utvärdering till utveckling av kompetens, kommunikation mellan avdelningar samt mycket mer. Företagsspelet ger möjlighet att i praktiken uppleva helhetsperspektivet i organisationen.

Energi och flexibilitet utmärker Företagsspelet, ett simuleringsspel som tillsammans med ledar-, personal- och teamutveckling skapar en rad upplevelser som direkt kan överföras till den praktiska vardagen.

Företagsspelet för värdegrundsarbete

Företagsspelet kan användas för att definiera eller träna beteenden kopplat till den kultur ni önskar. Genom att under övningens gång hela tiden koppla tillbaka till de värderingar och beteenden som ni står för, får deltagarna möjlighet att prova nya beteenden och attityder i samarbetet med varandra. Det gör också att de direkt får kvitto på att det fungerar att ha ett annat förhållningssätt. Det gör att era gemensamma värderingar sätter sig både kunskapsmässigt och i praktiken.

Företagsspelet i kompetensutveckling

När aktiviteten rör kompetensutveckling på ledarnivå innehåller spelet alla de viktigaste ledaruppgifterna. Det gör att du kan använda det som utgångspunkt för att visa på eller synliggöra utvecklingsområden på det individuella såväl som det verksamhetsmässiga planet.

Som en upptakt till eller avslutning på en satsning på kompetensutveckling är Företagsspelet ett träningsunderlag som ger tillfälle till praktiska exempel på team, modeller eller förändringsarbete i organisationen.

Företagsspelet i teamutveckling

Vid teamutveckling innehåller aktiviteten alla de viktigaste aspekterna av samarbete. Bland annat får du praktiska exempel på områden där du ska vara särskilt uppmärksam om du vill bevara och utveckla en god samarbetsmiljö. Aktiviteten lämpar sig väl för att stödja uppstart, utveckling eller uppföljning av värdegrundsarbete och samarbetsutveckling.

Företagsspelet i praktiken

Företagsspelet är applicerbart på alla nivåer i organisationen och på grupper om fyra till flera hundra personer. Aktiviteten tar 2,5–3 timmar och kan utgöra en del i en mer förändringsresa ni gör.

Deltagarna delas in i grupper som var och en representerar en avdelning inom organisationen. Grupperna får själva lägga upp planer för mål, strategi och arbetsmetod. Uppdraget är sedan att lösa sex olika uppgifter inom en timme. Vissa uppgifter står till varje enskild grupps förfogande under hela passet, medan de övriga uppgifterna får cirkulera mellan grupperna.

Tänkbara målsättningar:

  • Strategi, planering, styrning och uppföljning
  • Att sätta mål
  • Samarbete inom och mellan grupperna
  • Organisation
  • Kompetensutveckling
  • Behov av överblick
  • Motivation
  • Belöningssystem
  • Att användas efter DISC-analys, för att sätta förståelsen av olika kommunikationsstilar i praktiken
  • Att användas före Teamutvärderaren, för att ge teammedlemmarna större förståelse för vad som är viktigt, vilket skapar ett sug efter exempelvis gemensamma mål och bättre samarbete.

Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: