Mindfulness och vikten av sammanhang!

Det gamla myntet har fortfarande två sidor, men vi fokuserar ofta på den ena – den individuella – och glömmer att vi ingår i olika sammanhang, som också påverkar.

I mina utbildningar påtalar jag alltid vikten av att se saker ut perspektiven INDIVID och SAMMANHANG. Sammanhang kan vara strukturer, processer, möten, spontana eller med dagordning. Det kan vara fikapausen eller ditt arbetslag, hela avdelningen, ledningsgruppen eller dina arbetstider. Vi befinner oss hela tiden i olika sammanhang och dessa påverkar oss och vi dom!

Vi lever i en narcissistisk tid där mycket kretsar kring jag, mig och mitt. Vi översköljs dagligen med vikten av att välja, välja det rätta, det smarta, det viktiga, det häftiga. Dessa krav fortsätter även in i andra delar av vårt liv. När du är trött och sliten, tappat sugen eller upplever dig orättvist behandlad, så är kraven där igen. Det är ditt ansvar, du måste ändra på dig, du måste göra något. Du, du, du… Sällan någon reflektion över de sammanhang som vi befinner oss i. Kanske en utveckling av dessa skulle leda till att fler mår bättre och kan prestera mer? Problemet idag är att när dylika aspekter tas upp, riskerar man att bli etiketterad med att ha ett ”reaktivt” beteende. Eller som psykologen Jenny Jägerfeld konstaterar med tanke på mindfulness: ”Om man har en arbetsplats där 90 procent känner sig stressade är det förmodligen inte ett personligt problem.” Hon menar att vi ibland individualiserar problem som egentligen är strukturella.

Låt mig göra klart att jag verkligen tror på innebörden av ”du blir vad du tänker” eller ”var och en, sin egen lyckas smed”. Så är det också, men med betoning på också!

Företag och organisationer har ett stort ansvar när det gäller att bygga goda och hälsosamma sammanhang för sina medarbetare. Risken idag blir att man ”fastnar” i ett individuellt perspektiv och inte vill, orkar eller förstår vikten av att bygga strukturer inom vilka upplevelsen av t.ex trygghet och kontroll råder. Då är det enklare (och billigare) att fokusera på individen – acceptera villkoren och skapa dig positiva tankar därom!

De allra flesta av oss har för avsikt att göra ett gott arbete, vi vill göra vårt bästa, ha kul och skänka glädje till andra. Vi behöver också ett visst mått av trygghet och kontroll för att fungera på ett bra sätt. Men hur blir det om vi dagligen befinner oss i miljöer som är tärande, otrygga och fulla av ”ad hoc”-lösningar? Där vi måste slåss mot väderkvarnar, för minsta lilla…

Det tål att tänka på!

 

Förutsättningar för goda sammanhang är t.ex:
• närande strukturer och processer
• ett värdegrundsarbete som gör avtryck
• enighet kring förväntningar, principer, normer och regler – samt att hålla fast vid dom
• utbildning i ledarskap och medarbetarskap

Dessutom bör man reflektera kring ”Hur vill vi ha det när det är som bäst?”
Vad behöver vi göra? Var och en – och tillsammans?

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: