Konkurrens ställer krav på din kommunikation

Alla företag, alla individer och alla samtal, till exempel med kunder, är unika och har olika förutsättningar. Ledare och chefer skall fungera som gränsdragare med sin kommunikation på arbetsplatserna. De ska kunna sätta gränser för vad som är tillåtet och kunna kommunicera ut vad som skall göras. Era säljare skall aktivt lyssna för att kunna identifiera kundens behov och skapa förtroende i kommunikationen för att komma till avslut.

Det blir därför allt viktigare i arbetslivet med rak, enkel och tydlig kommunikation för att nå företagets mål. Chefen kan tycka att han eller hon är tydlig i kommunikationen samtidigt som medarbetarna upplever chefen som diffus och inte alls förstår vad som skall göras. För era säljare kan kommunikationen handla om vikten av att förstå kundens åsikter och behov och då blir bemötandet och servicen lika viktig som själva tjänsten eller produkten.

Vi människor har nämligen olika sätt att ta in signalerna på i ett budskap bland annat genom VAK:

 • VISUELLT
 • AUDIELLT
 • KINESTETISKT

Budskap och signalerna som sänds ut till kunder och medarbetare kan uppfattas olika hos oss alla på grund av hur hjärnan tar emot dem. Vissa signaler tas emot visuellt, som texter och bilder exempelvis medan audiellt handlar om att du hör eller minns något. Sist har vi ordet kinestetiskt och här handlar det om att uppleva något, att kanske kunden eller medarbetaren själv behöver vara med och göra det rent fysiskt, kanske prova nya systemet, kopiatorn eller datorn innan de bestämmer sig för ett inköp.

Har du en kund som allra helst tar in information genom synen, visuellt, behöver du anstränga dig lite extra för att ge ut information skriftligt. Kanske komplettera ett telefonsamtal med ett mail för att få bekräftat att affären sitter och att kunden förstod allt ni kom överens om muntligt. Konkurrensen ställer därför höga krav på vår kommunikation i kundmöten, vid personalmöten och i publicerade informationstexter.

Missförstånd i kommunikationen som eventuellt leder till oavslutade affärer, missförstånd eller konflikter kostar företag både tid och pengar.  Kommunikation handlar om vem vi är och hur vi fungerar samt vilken tillit vi har till andra och oss själva. Tillit att våga avsluta en affär, att våga fatta beslut om utveckling. Det gäller att ha mod och kunna stärka sin självkänsla för all kommunikation skapar antingen tillit eller misstänksamhet. Redan 500år f kr konstaterade Konfucius att tillit är ett av tre verktyg för en ledare:

 • Mat
 • Vapen
 • Tillit

Konfucius slutsats var att ledarskap utan tillit inte gick att utövas, det är ett av de viktigaste redskapen i arbetslivet

Så för att nå era mål och få livskraftiga företag, kom ihåg vikten av att förstå kunden, lyssna på kundens åsikter och behov, ge kunden ett bemötande utöver det förväntade för det handlar om att komma närmare kunden och det ställer krav på din kommunikation.

Tips:

 • Kommunicera ett lösningsförslag kunden säger JA till
 • Kommunicera så att kunden fattar rätt beslut
 • Kommunicera så att Du bestämmer vad kunden skall beställa
 • Använd bilder och diagram för en visuell person
 • Använd rösten för en auditiv person
 • Låt personen prova själv vid en person som fungerar kinestetiskt
 • Var modig och pröva dig fram tills du säkerställt vad som passar personen bäst.

Lyckat till med din kommunikation.

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: