Lyft ledarskapet och bota stegrande sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom kommuner och landsting är i genomsnitt 50 procent högre än inom privat sektor, och glappet ökar. Bristande stöd från chefen är en betydande orsak till ohälsan. Lyft ledarskapet och ge cheferna rätt förutsättningar. Det botar sjukdomen istället för att bara behandla symtomen.

Lyft ledarskapet inom sjukvården och bota stegrande sjukfrånvaro

Sjukdagarna inom kommun och landsting har ökat med åtminstone sju procent per anställd under perioden januari–september i 2015 jämfört med samma period 2014. Sett tio år tillbaka i tiden har sjukfrånvaron i genomsnitt per anställd ökat med mer än 25 procent, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån.

Behandlar symtomen, inte sjukdomen

Magnus Svartengren, medicinska rådgivare hos arbetsmiljöverket, har forskat på sambandet mellan sjukskrivning och arbetsförhållanden. Han menar att det är större avstånd till chefen i offentlig sektor än i privat och konsekvensen för medarbetarna blir bland annat bristande stöd och kommunikation, vilket är två nyckelfaktorer för hur man upplever sin arbetssituation.

Istället för att höja själva ledarskapet, har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med de fackliga organisationerna satsat på en webbutbildning som ska ge chefer ökad kunskap om förebyggande arbetsmiljöarbete. Det kan liknas vid att behandla symtomet istället för sjukdomen.

Bra chefer är rätt medicin

Rätt medicin borde istället vara att lägga kraften på att skapa närvarande och bra chefer. I en ny avhandling från Karolinska Institutet visar forskaren Per Lindberg att beröm från chefen och arbetsuppgifter med tydliga mål är bästa sättet att få personalen att hålla sig frisk och trivas på jobbet. Som arbetsgivare kan du alltså med ganska små medel minska risken för långtidssjukskrivningar.

Per Lindberg sökte positiva faktorer som skyddar människor mot ohälsa och kom även fram till att rolltydlighet är mycket viktigt. När vi vet våra ansvarsområden, vad som krävs av oss och vilka mål som gäller, samtidigt som arbetstiderna och de mentala kraven är rimliga, då mår vi som bäst på jobbet!

Skapa chefsroller med tydlighet

Så ge cheferna rätt förutsättningar! Räkna inte med att en person kan ha kvar sin tidigare operativa roll och samtidigt hinna med att vara chef. Inse istället att det är en yrkesroll som kräver tid. Var också tydlig med förväntningarna på chefsrollen. Det är inte en tjusig titel utan en viktig befattning som ska innebära tydligt uttalade krav.

Friskfaktorer skapar framtidens arbetsplats

Framtiden kräver en arbetsmiljö bortom en ”neutral” arbetsplats med minimerade arbetsmiljörisker. Det visar kunskapsöversikten ”Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer” som arbetsmiljöverket beställt. Forskarna menar att på grund av yttre krav på framtidens arbetsplatser och dess medarbetare, såsom effektivitet, kvalitet, kreativitet och service, måste arbetsplatsen gynna individen för att utvecklas i en positiv riktning.
Så för att komma åt skenande sjuktal och skapa framtidens arbetsmiljö är det dags att fokusera direkt på friskfaktorer, och inte enbart eliminera riskfaktorer.

Fem faktorer för en friskare arbetsmiljö

Forskning visar ofta att följande fem faktorer är allra viktigast för en långsiktigt frisk och gynnsam arbetsmiljö:

1. Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare.

Låt medarbetarna känna att du som chef är nära och närvarande. Ett gott ledarskap är den mest kritiska faktorn för att skapa en sund arbetsmiljö som motverkar stress och psykisk ohälsa.

2. Utvecklad kommunikation.

Ge stöd, inspiration och beröm. Konstruktiv feedback och erkännande är viktigt för alla och lyfter arbetsförmågan.

3. Positivt, socialt klimat.

En respektfull arbetsmiljö där tonen är vänlig och tillåtande skapar trygghet och trivsel, vilket både ökar produktiviteten och välmåendet hos medarbetarna.

4. Möjligheten att utvecklas och växa i arbetet.

Att kunna påverka sin arbetssituation och ha kontroll över sitt arbete är viktigt för självkänslan, arbetsglädjen och hälsan. Ge medarbetare möjlighet till utveckling istället för att söka ny arbetskraft.

5. Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål.

Klargör vad som förväntas av var och en för att nå tydliga mål. Ge information och befogenheter med högsta möjliga tydlighet. Låt medarbetarna känna att de hinner med sina arbetsuppgifter. Annars kan de ambitiösa arbeta i all oändlighet utan att någonsin känna sig tillräckligt bra.

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert
Relaterade utbildningar

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: