fbpx

Motivation är raketbränsle för verksamheten

Hög motivation hos dina medarbetare låter både som en förutsättning för en välfungerande verksamhet och som en utmaning för ledare att lyckas med. Hur kan du som chef agera för att motivera ditt team? Här ger vi dig 5 tips på hur du kan motivera dina medarbetare – utan att själv ducka under.

Motiverade medarbetare - så ökar du motivationen i ditt team!

 

Vad är motivation?

Först och främst, vad är motivation? Det finns såklart en uppsjö modeller och teorier som försöker att beskriva motivation. Handlar det om att vi människor söker externa belöningar? Är det en evolutionärt programmerad instinkt djupt rotad i vårt undermedvetna? Eller är det ett sätt för oss att tillfredsställa våra inre behov?

Oavsett, så är de flesta teorier ense om att motivation är en målfokuserad drivkraft. Motivation är det som får oss att agera – oavsett om det är för att släcka törsten med ett glas vatten, släcka kunskapstörsten genom att tacka ja till en utbildning eller ro i land ett projekt på jobbet.

Som chef har du med största sannolikhet hanterat en eller flera personer som, i brist på bättre ord, uppfattas som omotiverade. Trots att de flesta av oss, för att inte säga alla, känner igen den känslan så kan det vara nog så frustrerande att försöka förstå en medarbetare vars låga engagemang på arbetet närmast kan beskrivas som oproduktiv. Inte alltför sällan är det här en person som ofta omedvetet påverkar alla runtomkring.

Men i stället för att svepas med i den lika oproduktiva inställningen ”men ryck upp dig” kan det vara till hjälp att först förstå varför vi människor tappar motivationen till att börja med.

Varför tappar vi motivation?

För det första: alla människor vill känna engagemang, motivation och mening i de saker vi gör. Jo, faktiskt! Alla människor har ett så kallat seeking system. Det är den del av hjärnan som skapar naturliga impulser att vilja lära sig nya saker eller anta utmanade men givande uppgifter. Det är till och med så att kroppen utsöndrar dopamin (du vet lyckokänslan) när vi följer den här impulsen. När vi aktiverar den här delen av hjärnan känner vi därför större motivation och mening – ja, vi känner oss mer levande!

Men för att känna så här behövs tre element: att utforska, experimentera och lära sig nya saker. Det är också här vi hittar orsaken till att många människor, inklusive vi själva, tappar motivationen. Få organisationer idag är uppbyggda på ett sätt som tillåter sina medarbetare att delta i aktiviteter kopplade till de tre elementen.

Vi tar ett exempel:

Föreställ dig, en nyutexaminerad Karim kommer till en arbetsplats full med hopp och energi. På arbetsintervjun frågar den nya chefen specifikt om vad Karim kan erbjuda företaget, vad kan han bidra med för att göra arbetet mera effektivt och lönsamt? Kanske anställs Karim delvis för att han kom med så många bra förslag och nu är han här – för att dra sitt strå till stacken och göra företaget till en bättre plats. Problemet, ska det visa sig, är att det inte finns tid eller pengar för förbättringar, att testa nya arbetssätt eller ens stanna upp och reflektera över vad som funkar – och vad som verkligen inte gör det. Karim försöker hålla motivationen uppe och ge av sig själv och sina idéer. Men dagar blir till månader och månader blir till år. Karims arbetsdagar går på rutin och som ett resultat slocknar hans motivation mer och mer.

Karims reaktion är helt naturlig. Kroppen har nämligen ett system för att tala om för oss när vi är ämnade att göra andra saker. Den stänger ned. Det är den del av vår biologi som knackar oss diskret på axeln och viskar att vi håller på att kasta bort vår potential.

Motivation i teorin – och praktiken

Nyckeln som ledare är att hitta sätt att aktivera hjärnans seeking system, oavsett om du likt Karims chef är bakbunden av organisatoriska måste. Utan att för den saken kullkasta internpolitiska beslut eller budgetar. Enligt professorn Dan Cable finns det framför allt tre saker du kan göra:

  1. Uppmuntra dina medarbetare att se till sina styrkor och använda sig av dem i sitt dagliga arbete.
  2. Skapa möjligheter att experimentera och testa nya saker – litet som stort!
  3. Stötta dina medarbetare att koppla ett personligt syfte till deras arbete.

Lisa Lai, senior rådgivare och coach, menar att det är lätt att förstå hur motivation fungerar i teorin. Men betydligt svårare för ledare att överföra dessa idéer i verkligheten. Hon menar att det vilar en orimlig förväntan på ledare att kunna förstå varje medarbetares behov ner på individnivå och därefter leda dem korrekt. Framför allt de som leder stora team eller de som har en redan hög arbetsbelastning.

Lai vill därför ändra hur vi ser på motivation. Från morot eller piska, alltså motivation genom uppmuntran om belöning eller konsekvens i form av bestraffning, till dialog. En dialog som fokuserar på att motivation handlar mindre om att göra bra ifrån sig och mer om att ha en bra känsla kring sitt arbete.

5 tips på hur du kan öka motivationen i ditt team

Okej, så motivation är en drivkraft som kräver vissa förutsättningar för att frodas. Hur kan du som ledare arbeta för att öka motivationen i ditt team? Ta del av våra 5 tips för att bygga motiverade medarbetare.

1. Kontext och syfte

Genom att ge dina medarbetare chansen att förstå varför de utför ett visst arbete kan du öka deras motivation. Berätta vad ni som organisation står för och hur teamets arbetsuppgifter stärker det! Vem eller vilka är det som har nytta av det vi gör och varför? Diskutera hur organisationen, teamet och individen definierar framgång och hur varje medarbetare bidrar till att nå den framgången. På så sätt kan du stötta dina medarbetare att förstå deras roll och hur viktig deras arbetsinsats är för helheten. Dessutom hjälper det teamet att förstå organisationen och hur de bäst kan stötta varandra.

2. Förutse hinder

Okej, när en medarbetare tilldelas en viss arbetsuppgift, räkna med att hinder och utmaningar kommer att dyka upp som påverkar motivationen. På så sätt kan du genom att vara proaktiv och förutse vilken typ av utmaningar det är kan du adressera dem redan innan. Vad skulle kunna dyka upp som försvårar arbetsuppgiften? Vad kan du göra för att underlätta? Vilka murar kan du riva ned på förhand? Medarbetare har nämligen lättare att upprätthålla sin motivation om onödiga avbrott kan förhindras.

3. Visa uppskattning

Visa dina medarbetare att du ser deras insats och värdesätter deras arbete. På så sätt ger du dem något mer värdefullt än en morot, du får dem att känna sig uppskattade och värdefulla på sin arbetsplats. Vilka delmål har uppnåtts? Har någon ställt upp extra mycket för att hjälpa en kollega eller för att hinna i tid till deadline? Vem släppte allt och gav otrolig service när det krisade för en kund? Vem har levt ut företagets värderingar och fått andra i teamet att må bra? Så, missa inte en chans att bekräfta när dina medarbetare gör något bra, de har med största sannolikhet förtjänat det!

4. Var vaken på varningstecken

Ingen känner ditt team eller dina medarbetare bättre än du i en arbetssituation. Om du ser att en medarbetare har det tufft och kämpar – sträck ut en hand. Kör inte bara på, våga stanna upp och läsa av signalerna som dina medarbetare skickar och ta tag i det. En av de största varningssignalerna enligt Lai är tystnad? En tyst medarbetare eller ett tyst team är ofta tecken på att de är överbelastade eller inte vet vad som ska göra. Prata med ditt team! Exempelvis, vad går bra, vad går mindre bra? Och vad kan vi lösa? Som ledare besitter du förmodligen en förmåga att läsa av människor – använd den!

5. Utvärdera din egen motivation

Om du har svårt för att motivera andra, kanske det är hög tid att se över din egen motivation. Även om du inte berättar högt om vad som motiverar dig, så märker människor tydligt av om du som ledare känner ett genuint engagemang för ditt arbete eller inte. För om du inte är motiverade, hur tusan ska du kunna motivera andra?! Fråga dig själv vilka delar av din roll som du trycker mest om. När känner du dig som mest stolt över att leda ditt team? Hur kan ditt team positivt påverka andra både i och utanför organisationen? Hur kan du anpassa din roll så att din energi och entusiasm ökar? Kom ihåg, en motiverad ledare ger motiverade medarbetare.

Lycka till!

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: