Snälla team skapar succé hos Google

Vill ni bygga det perfekta teamet? Var snälla!
Att gruppens medlemmar beter sig respektfullt mot varandra har större betydelse än vilken kompetens de har, visar Googles fleråriga kartläggning. Läs vad Google kom fram till och hur du kan använda det för att skapa mer framgångsrika team i er verksamhet.

Två teammedlemmar som visar respekt

Vilken är den perfekta mixen av individer för att skapa ett optimalt team? I jakten på den magiska formeln för det genomförde Google intervjuer och studier av hundratals grupper och enskilda medarbetare i bolaget. Men resultatet förvånade. Mängder av data samlades in i det som kallades Project Aristotle men ingenting tydde på att det var någon särskild mix av personlighetstyper, förmågor eller erfarenheter som påverkade teamens framgång.

Vänlighet, ett vinnande koncept för framgångsrika team

Snällhet visade sig istället vara det vinnande konceptet. De mest framgångsrika teamen var nämligen inte beroende av vilka som ingick i gruppen. Det avgörande var istället hur de olika personerna interagerade med varandra. De som respekterade varandras åsikter och känslor och lät alla i gruppen komma till tals i lika stor utsträckning lyckades bäst med sina målsättningar.

Psykologisk trygghet allra viktigast

Studien visade att medlemmarna i de mest produktiva teamen både ansträngde sig för att göra sig förstådda och för att förstå andra. Psykologisk trygghet inom gruppen är den allra viktigaste faktorn för att bygga ett framgångsrikt team. Vågar du ta risker, dela med dig av idéer, fråga och fråga om utan att vara rädd för att bli hånad eller ifrågasatt? Grattis! Då ingår du troligen i ett succéteam.

Var generös med kunskap och beröm

Att vara snäll ses inte alltid som en positiv egenskap i vår kultur. ”Det är ju kon i båset också!” blir ofta kontringen, med undertonen att egenskaperna dum och sävlig automatiskt följer med snällheten. Men faktum är att den som vågar dela med sig av sin kunskap och sina idéer ofta får mer tillbaka än den som hårdbevakar sitt eget revir. Och Googles studie visar ju att det lönar sig att bidra till en vänlig atmosfär där alla vågar uttrycka sig. Så var generös med uppmuntran och snabb att ge andra ära. Då når ni framgång tillsammans.

Följande fem nyckelfrågor ger svar på om du arbetar i ett succéteam:

1. Psykologisk trygghet

Vågar vi ta risker och visa oss sårbara inom teamet utan att känna oss osäkra eller generade?

2. Pålitlighet

Kan vi räkna med att alla i teamet utför arbete med hög kvalitet och levererar i tid ?

3. Struktur och tydlighet

Är mål, roller och planer på hur utförandet ska gå till tydliga för samtliga i teamet?

4. Meningsfullhet

Arbetar vi med något som är viktigt och personligt engagerande för varje individ?

5. Inflytande

Har vi en välgrundad övertygelse om att vårt arbete är betydelsefullt och kommer att leda till förändring?

Beställ vår utbildningskatalog!

Vilket är ditt nästa steg? Vi bjuder på verktygslåda för kompetensinventering i katalogen som ger dig svaret. Den hjälper dig förankra din utveckling hos din chef.

Jag godkänner Framfots integritetspolicy. En gång i månaden får du vårt nyhetsbrev som hjälper dig nå framgång i din yrkesroll. Du kan självklart avregistrera dig när du vill.

Beställ Utbildningskatalog

Inspiration & information om vårt utbud i tryckt format. Beställ vår utbildningskatalog bekvämt hem till brevlådan.

Varför gör de inte som jag säger?

Kostnadsfritt seminarium om ledarskap – i Stockholm, Malmö och Göteborg. Boka din plats idag!

Ett välfungerande ledarskap

Vill du veta hur personal och chefer ser på ledarskapet? Beställ vår rapport ”Ett välfungerande ledarskap”.