Sju tips vid upphandling av utbildning

Det var kul att läsa artikeln ” Sju tips vid upphandling av utbildning” på www.personalledarskap.se i veckan. De tipsen speglar på många sätt det som vi på Framfot gör i vår Framfotmodell – eller vårt före-under-efter-koncept.  Syftet? Att skapa så bra resultat som möjligt i deltagarens organisation!

Där förbereder vi kurstillfället genom att ta reda på vad deltagaren har för bakgrund, förväntningar och mål. Vi lämnar ut ett introduktionsmaterial och en förberedande uppgift för att deltagaren ska vara så väl förberedd som möjligt både mentalt och praktiskt.

Under kursen är vi max 10 deltagare för att vi ska kunna förankra kunskaperna hos varje individ och arbeta praktiskt med varje deltagares utmaningar. Efter kursen följs varje deltagares handlingsplan upp och vi ger support i 3 månader efter kursen för att stötta och hjälpa kunden att ta tillvara kunskaperna.

Här är Anders Rosenlunds tips till dig som ska upphandla utbildningar. Lycka till!

1. Det är inte kunskapen, utan människan som ska lära, som ska sättas i centrum. Därför måste information om medarbetarens behov, förutsättningar och färdigheter samlas in innan utbildningssatsningen dras igång. När utbildningen väl startar är det för sent att ta höjd för dessa faktorer.

2. Bestäm vad målet med utbildningen är och se till att välja en utbildningspartner som kan uppfylla det. Kunskapen ska in under huden på deltagaren.

3. Kom ihåg att medarbetares lärstilar skiljer sig åt och se till att kursanordnaren kan tillgodose olika slags inlärningssätt och att hon eller han undersöker dem i förväg.

4. Utbildningsanordnaren bör som utgångspunkt ta ansvar för inlärningen, även om deltagaren själv också har ett ansvar. Det är utbildaren som ska motivera medarbetaren till att lära och göra innehållet intressant och relevant.

5. Förbered deltagarna mentalt inför kursen. De ska veta vad de går in i och deras förväntningar bör stämmas av i förväg. Om kursen handlar om något annat än de tänkt sig kan det bli en hämsko för inlärningen. Deltagarna bör informeras om hur de kan agera före, under och efter kursen för att ta vara på den nya kunskapen.

6. Titta på vem som undervisar. En undervisare som själv arbetar med det hon eller han lär ut, får större trovärdighet. Det förenklar också för deltagare att ställa frågor på djupet om undervisaren har goda ämneskunskaper.

7. Håll fast i utbildningspartners som du är nöjd med. Ju bättre relation, desto bättre möjlighet för denne att tillgodose era behov.

Prenumerera på framgångsmagasinet Begär offert

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Alla utbildningar

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: